Zadávání překladu

Nejlepší překladatelské firmy v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Zadávání překladu

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Zadávání překladu

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Zadávání překladu

Překladatelna.cz

Dolní Břežany překlady, korektury, lokalizace Zadávání překladu

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Zadávání překladu

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Zadávání překladu

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 169 firem
 2. Překlady němčiny – 120 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 64 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 54 firem
 7. Překlady italštiny – 44 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 65 firem
 2. Tlumočení němčiny – 55 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení italštiny – 22 firem
 6. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení běloruštiny – 9 firem
Zadávání překladu Zadávání překladu Zadávání překladu

Zadávání překladu v kostce

Pro zadávání překladu existuje několik možností podobně jako pro doručování překladu.

Zákazníci nejčastěji využívají možnosti elektronického zaslání překladu. Tuto alternativu preferuje i překladatel, protože dostane zakázku rovnou v elektronickém formátu, který mu umožňuje použití software pro překladatele a vpisování poznámek do textu.

Předat zakázku lze i osobně, zejména u ověřených soudních překladů je tato varianta nutná.


Oslovení překladatelské firmy – kalkulace překladu

 1. Vyberte si překladatelskou agenturu či překladatele ve svém městě, nebo vyberte si z žebříčku nejlepších agentur. Hledat můžete i specifické překlady do méně frenkventovaných jazyků jako je čínština, maďarština, ukrajinština a dalších jazyků.
 2. Vybraného překladatele / agenturu oslovte pomocí kontaktního formuláře.
 3. Zakázku přesně specifikujte a zašlete text, který potřebujete přeložit. Náš kontaktní formulář vám popis zakázky usnadní (jaký druh překladu chcete (informativní, expresní překlad, soudní překlad, …), do kterého jazyka, pro jaké účely je cílový překlad určen, jaké je požadované datum a čas odevzdání překladu, v jakém formátu má být překlad doručen (požadujete speciální grafické zpracování překladu či hloubkovou jazykovou korekturu?), jaký je obor překladu, použití překladu apod.)
 4. Oslovená firma by se vám měla obratem ozvat s konkrétní cenovou nabídkou.
 5. Jestliže s nabídkou souhlasíte, domluvte se na podrobnostech (datum a způsob doručení, platební podmínky, použití překladatelského software apod.) Zvláště u rozsáhlejších zakázek buďte překladateli k dispozici na (telefonu či e-mailu), aby si v případě potřeby mohl ujasnit terminologii aj. Udělejte si čas, abyste mohli překladateli vysvětlit, jak si hotový překlad představujete – projeví se to v jeho výsledné kvalitě (viz text Co je dobrý překlad).

Než kontaktujete překladatele

Velmi zajímavou publikaci ("Překlady a jak na to") vydala Jednota tlumočníků a překladatelů. Určitě si ji před tím, než kontaktujete překladatelskou firmu, přečtěte. Ušetříte si peníze i nervy.

Platby za překlady

Překladatelé obvykle požadují uzavření smlouvy před započetím práce na překladu. Pokud jste nový zákazník či zadáváte větší množství textu, počítejte se složením zálohy předem.

Na výslednou cenu za překlad má vliv:

 • počet normostran (zde je důležité vědět, zda překladatel zaokrouhluje cenu za NS směrem nahoru či dolů?)
 • typ překladu (expresní překlady jsou zpoplatňěny dodatečnou přirážkou)
 • odbornost textu (např. jestli překladatel musí text konzultovat s odborníkem)
 • provedení jazykové korektury
 • formát dodaných podkladů (nestandardní či netextové formáty – např. jpeg, text s obrázky a tabulkami (či dokonce audio či videozáznam, kdy je nutný přepis) jsou zpoplatňovány s přirážkou)
 • rychlost provedení překladu
 • 21% daň z přidané hodnoty. (Překladatelé, kteří jsou plátci DPH mají cenu služeb navýšenu o 21% DPH.)

Jak se počítá normostrana?

Výsledná cena za překlad se obvykle odvíjí od počtu normostran. Za 1 NS je obvykle považováno 1800 znaků včetně mezer – tj. 30 řádků × 60 úhozů na řádek (orientačně zjistíte přes program Word > Nástroje > Počet slov). Za celé řádky jsou považovány i nadpisy a nedokončené řádky. Jednota tlumočníků a překladatelů však jako 1 NS definuje 1500 znaků bez mezer. Předem se informujte u překladatele, kterou normou se řídí.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

Dnes 12:12
„Překlad smluv a tlumočení v Maďarštině. Velice profesionální přístup při složité zakázce (nákup nemovitosti a pozemků v Maďarsku). Oceňuji f...“

16. 9. 2019 11:40
„Jednalo se o rusko-český překlad ohledně opravy vozidla, tzn. faktura a vyjádření servisu k danému postupu. Překlad byl zpracovaný velice ry...“

15. 9. 2019 12:13
„Na Mgr. Aleši Kolaříkovi oceňuji zejména promptní a kvalitně provedený překlad. Nemůžu opomenout ani profesionální komunikaci, která, ačkoli...“

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua
Reklama: