Odborné a technické překlady

Odborné překlady – seznam překladatelů v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Odborné a technické překlady

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení, konferenční servis Odborné a technické překlady

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Odborné a technické překlady

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Odborné a technické překlady

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Odborné a technické překlady

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Odborné a technické překlady

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 167 firem
 2. Překlady němčiny – 118 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 65 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 53 firem
 7. Překlady italštiny – 43 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 63 firem
 2. Tlumočení němčiny – 53 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 21 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení bulharštiny – 9 firem
Odborné a technické překlady Odborné a technické překlady Odborné a technické překlady

Odborné překlady jako speciální druh překladů

Překlady a překládání textů vyžadují nejen překladatelský talent, ale v případě překladů odborných a technických textů také výbornou znalost dané odborné problematiky. Odborné a technické překlady tvoří velkou část pracovní náplně překladatelských agentur a překladatelů.


Co je odborný překlad?

Nejčastěji jde o ekonomické, právnické, technické, vědecké, počítačové či lékařské texty. Odborným překladem je např. návod k použití fotoaparátu (u návodů k použití je nutnost překladu stanovena zákonem), návrhy zákonů, ale i výroční auditorské zprávy či lokalizace a překlady www stránek.

Mezi odborné texty však řadíme i jazykově náročné texty (terminologie, syntax), patentové spisy, právní překlady a soudní rozhodnutí či ověřené soudní překlady. Setkat se můžete i s obchodními překlady, které zahrnují dokumenty pro mezinárodní obchod, výroční a auditorské zprávy aj. Odborné překlady naleznete v Praze, Brně, Ostravě nebo třeba Plzni!

Možnosti odborného překladu

Překládáte-li často odborné texty z jedné oblasti, zvažte vytvoření terminologického glosáře, který bude použitelný pro další překlady. Terminologický glosář je odborný slovník zaměřený na danou odbornou oblast. Vzniká při práci překladatele za použití software pro překladatele. Odborné terminologické databáze jsou vytvářeny i Jednotou tlumočníků a překladatelů.

Zásadní výhodou při tvorbě odborných terminologických glosářů je to, že odborné výrazy budou překládány ve všech dokumentech stejně.

Odborné a technické překlady by měly být technicky přesné, ale věty by zároveň neměly být přeloženy příliš kostrbatě – nelze překládat slovo od slova. Překladatel často text přeloží a současně konzultuje s odborníkem – provádí tzv. technickou korekturu.

Mnohé reklamní články jsou také jedním z druhů odborných textů. U těchto překladů je preciznost jazykového zpracování překladu zásadním klíčem pro úspěšný prodej výrobku či služby na zahraničních trzích. Zadavatelé překladu někdy příliš šetří a ve výsledku je pak přeložen pouze obsah, a ne samotný význam.

Překladatel obvykle bývá odborníkem (zejména u překladatelských agentur je často na danou problematiku vyčleněn překladatel – specialista), často však spolupracuje s externími konzultanty. Touto spoluprací se sice navyšuje cena za hotový překlad, ale zvyšuje se také jeho hodnota a kvalita.

Překladatelské agentury a profesní sdružení překladatelů pořádají terminologické semináře, kterých se účastní i odborníci z nejrůznějších oborů. Překladatelé a tlumočníci také mezi sebou aktivně spolupracují a konzultují různé problematické termíny.

Spolupráce zákazníka s překladatelem při odborných překladech

 • Při zadávání překladu odborného textu předem konzultujte nejen terminologii, ale i zkušenost překladatele v daném oboru.
 • Zvláště u odborných překladů sdělte překladateli co nejvíce informací o použití překladu, kde všude bude publikován apod. Pokud se na vás překladatel obrací s doplňujícími dotazy, – je to jen v pořádku. Když překladatel mlčí – je buď hvězda ve svém oboru, nebo není něco v pořádku.
 • Necháváte-li přeložit návody k použití určitého výrobku, dodejte tento výrobek spolu s textem k překladu – překladateli se bude lépe pracovat, když bude výrobek sám držet v ruce.
 • V případě zvláštního grafického zpracování překladu si ověřte, zda se překladatel orientuje v typografických pravidlech výsledného jazyka.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

10. 10. 2019 13:53
„Paní překladatelka pracovala na překladu a transkripci nahrávek výzkumných rozhorovů z AJ do ČJ. Jednalo se o velmi odbornou angličtinu. Spo...“

8. 10. 2019 20:32
„Zakázkou byl překlad knihy - osobního svědectví jednoho Roma z ČR. Překlad sestával z hovorového českého jazyka, romských výrazů, odborných...“

7. 10. 2019 10:47
„Byla jsem velmi spokojena a příjemně překvapena ochotu a profesionalitu paní Hornyakové.Ještě jednou děkuji za vaši rychlost a ochotu “

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Jazyková škola Lingua Cvrkal - překlady
Reklama: