Odborné a technické překlady Odborné a technické překlady

Odborné překlady jako speciální druh překladů

Odborné a technické překlady

Překlady a překládání textů vyžadují nejen překladatelský talent, ale v případě překladů odborných a technických textů také výbornou znalost dané odborné problematiky. Odborné a technické překlady tvoří velkou část pracovní náplně překladatelských agentur a překladatelů.


Odborné překlady – seznam překladatelů v ČR

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury Odborné a technické překlady

Mgr. Michael Janský

Plzeň 4 překlady, korektury Odborné a technické překlady

Mgr. Petra Marxová

Kladno překlady, tlumočení, konzultace Odborné a technické překlady

Mgr. Jana Palečková

Praha 14 překlady, korektury Odborné a technické překlady

MUDr. Petr Vaněk - (nejen) lékařská angličtina

Brno-Bystrc překlady Odborné a technické překlady

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Odborné a technické překlady

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Odborné a technické překlady

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Odborné a technické překlady

Bc. Martina Eisner

Ústí nad Labem-Střekov překlady Odborné a technické překlady

Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová soudní tlumočník

Plzeň 3 překlady, tlumočení Odborné a technické překlady

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Odborné a technické překlady

Překladatelna.cz

Dolní Břežany překlady, korektury, konferenční servis, lokalizace Odborné a technické překlady

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení Odborné a technické překlady

Mgr. Věra Šustková

Bravantice překlady, tlumočení Odborné a technické překlady

Zuzana Mikesková

Bělkovice-Lašťany překlady, tlumočení Odborné a technické překlady

Co je odborný překlad?

Odborné a technické překlady

Nejčastěji jde o ekonomické, právnické, technické, vědecké, počítačové či lékařské texty. Odborným překladem je např. návod k použití fotoaparátu (u návodů k použití je nutnost překladu stanovena zákonem), návrhy zákonů, ale i výroční auditorské zprávy či lokalizace a překlady www stránek.

Mezi odborné texty však řadíme i jazykově náročné texty (terminologie, syntax), patentové spisy, právní překlady a soudní rozhodnutí či ověřené soudní překlady. Setkat se můžete i s obchodními překlady, které zahrnují dokumenty pro mezinárodní obchod, výroční a auditorské zprávy aj. Odborné překlady naleznete v Praze, Brně, Ostravě nebo třeba Plzni!

Možnosti odborného překladu

Překládáte-li často odborné texty z jedné oblasti, zvažte vytvoření terminologického glosáře, který bude použitelný pro další překlady. Terminologický glosář je odborný slovník zaměřený na danou odbornou oblast. Vzniká při práci překladatele za použití software pro překladatele. Odborné terminologické databáze jsou vytvářeny i Jednotou tlumočníků a překladatelů.

Zásadní výhodou při tvorbě odborných terminologických glosářů je to, že odborné výrazy budou překládány ve všech dokumentech stejně.

Odborné a technické překlady by měly být technicky přesné, ale věty by zároveň neměly být přeloženy příliš kostrbatě – nelze překládat slovo od slova. Překladatel často text přeloží a současně konzultuje s odborníkem – provádí tzv. technickou korekturu.

Mnohé reklamní články jsou také jedním z druhů odborných textů. U těchto překladů je preciznost jazykového zpracování překladu zásadním klíčem pro úspěšný prodej výrobku či služby na zahraničních trzích. Zadavatelé překladu někdy příliš šetří a ve výsledku je pak přeložen pouze obsah, a ne samotný význam.

Překladatel obvykle bývá odborníkem (zejména u překladatelských agentur je často na danou problematiku vyčleněn překladatel – specialista), často však spolupracuje s externími konzultanty. Touto spoluprací se sice navyšuje cena za hotový překlad, ale zvyšuje se také jeho hodnota a kvalita.

Překladatelské agentury a profesní sdružení překladatelů pořádají terminologické semináře, kterých se účastní i odborníci z nejrůznějších oborů. Překladatelé a tlumočníci také mezi sebou aktivně spolupracují a konzultují různé problematické termíny.

Spolupráce zákazníka s překladatelem při odborných překladech

Odborné a technické překlady
 • Při zadávání překladu odborného textu předem konzultujte nejen terminologii, ale i zkušenost překladatele v daném oboru.
 • Zvláště u odborných překladů sdělte překladateli co nejvíce informací o použití překladu, kde všude bude publikován apod. Pokud se na vás překladatel obrací s doplňujícími dotazy, – je to jen v pořádku. Když překladatel mlčí – je buď hvězda ve svém oboru, nebo není něco v pořádku.
 • Necháváte-li přeložit návody k použití určitého výrobku, dodejte tento výrobek spolu s textem k překladu – překladateli se bude lépe pracovat, když bude výrobek sám držet v ruce.
 • V případě zvláštního grafického zpracování překladu si ověřte, zda se překladatel orientuje v typografických pravidlech výsledného jazyka.

Články a informace

Jak vybrat dobře a rychle?

Každý překladatel je specializovaný a každá překladatelská agentura dělá některé obory více a jiné méně. Vybrat vám pomůže portál Tlumočení-Překlady.cz. K efektivnímu výběru ale potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit. Pár minut investovaného času se Vám rozhodně vrátí.

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
 1. sponzorovaný odkaz
 2. sponzorovaný odkaz
 3. sponzorovaný odkaz
 4. sponzorovaný odkaz
 5. sponzorovaný odkaz
 6. sponzorovaný odkaz
 7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo