Konzultační a poradenské služby

Kdo nabízí jazykové konzultace

Mgr. Petra Marxová

Kladno překlady, tlumočení, konzultace Jazykové konzultační služby

Mgr. Lenka TYCOVÁ

Křtiny překlady, konzultace, korektury Jazykové konzultační služby

Jana Jelínková

Prostějov překlady, konzultace Jazykové konzultační služby

Václav Pinkava, MA Oxon.

Bohdalec překlady, tlumočení, konzultace, korektury, lokalizace Jazykové konzultační služby

Ing. Ferdinand Tóth

Letovice překlady, tlumočení, konzultace, korektury, lokalizace Jazykové konzultační služby

Mgr. Kateřina Kutnerová

Kanice překlady, tlumočení, konzultace, korektury Jazykové konzultační služby

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 169 firem
 2. Překlady němčiny – 120 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 64 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 54 firem
 7. Překlady italštiny – 44 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 65 firem
 2. Tlumočení němčiny – 55 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení italštiny – 22 firem
 6. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení běloruštiny – 9 firem
Konzultační a poradenské služby Konzultační a poradenské služby

Konzultační služby v oblasti jazyků a překladů

Překladatelské agentury poskytují konzultační služby jako součást svých překladatelských a korektorských služeb. Konzultace zpravidla představuje jednorázovou pomoc zákazníkovi zaměřenou na vyřešení konkrétního jazykového problému. Zpravidla se jedná o odpovědi na dotazy typu: Jak mám správně přeložit…, Co znamená slovo…, Můžete mi zkontrolovat…, Nemám chyby v odstavci… V podstatě se jedná o překlady nebo korektury malého rozsahu. Konzultant je zákazníkovi k dispozici po dohodnutou dobu, v extrémních případech i 24 hodin denně na e-mailu, telefonu, Skype či icq (případě osobně při naléhavých případech). Jazykový profesionál tak pomáhá jazykově vzdělanému laikovi zvýšit úroveň komunikace v cizím jazyce aniž by docházelo k časovým prodlevám při předávání práce a k zasvěcování překladatele do odborné problematiky problému.


Konzultační služby v oblastech překladů zahrnují i takové produkty jako: optimalizace přeložených webových stránek zákazníka pro vyhledávače v cizině (SEO, analýza klíčových slov) a další speciální druhy poradenství.

Vybírejte pečlivě agenturu i překladatele z angličtiny, němčiny, španělštiny a dalších méně frekventovaných jazyků.

Zpoplatnění konzultačních služeb

Někdy je samotná konzultace započítána do celkové ceny vyhotovení překladu či tlumočení, pokud překladatel poskytuje konzultace svému stálému zákazníkovi. Pokud je účtována zvlášť, její cena se pohybuje okolo 500 kč/hod. Někdy bývá účtována od počtu dotazů, někdy jako paušál pro celou firmu zákazníka (dotaz může položit libovolný zaměstnanec firmy zákazníka). Větší firmy často komunikující se zahraničím často stojí před otázkou vlastního jazykového oddělení nebo outsourcingem překladatelských a konzultačních služeb specializované firmě.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

Dnes 12:12
„Překlad smluv a tlumočení v Maďarštině. Velice profesionální přístup při složité zakázce (nákup nemovitosti a pozemků v Maďarsku). Oceňuji f...“

16. 9. 2019 11:40
„Jednalo se o rusko-český překlad ohledně opravy vozidla, tzn. faktura a vyjádření servisu k danému postupu. Překlad byl zpracovaný velice ry...“

15. 9. 2019 12:13
„Na Mgr. Aleši Kolaříkovi oceňuji zejména promptní a kvalitně provedený překlad. Nemůžu opomenout ani profesionální komunikaci, která, ačkoli...“

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua
Reklama: