Kodex komunikace překladatele s klientem Kodex komunikace překladatele s klientem

přijímaný překladateli a překladatelskými agenturami, kteří v Registru překladatelských firem nesou značku „Garantovaný překladatel“.

 1. Překladatel dbá na své dobré jméno a dobré jméno Registru překladatelských firem.
 2. Překladatel o sobě a své práci uvádí co nejvíce informací ve svém profilu, zvláště pak informace o svém vzdělání, praxi, ukázky překladů nebo tlumočení a své reference.
 3. Překladatel vybírá alespoň 1x denně e-mail, aby zjistil, jestli zákazník nečeká na jeho odpověď.
 4. Překladatel se zákazníkem komunikuje. To znamená, že i když je vytížen, tak odpovídá na poptávky zákazníků alespoň jedním řádkem v mailu (např. nyní jsem vytížen, kalkulaci dodám příští týden ve středu…a pod.) nejpozději do 24 hodin od obdržení poptávky, aby zákazník nezůstal bez odezvy a mohl se rozhodnout, zda počká nebo bude kontaktovat jiného překladatele.
 5. Pokud překladatel nechce nebo nemůže zakázku přijmout, zdá se mu nezajímavá nebo pro něj nevhodná, ihned o tom uvědomí zákazníka kliknutím na tlačítko „Odmítnout zakázku“. Zákazníkovi ihned dojde slušný mail, že překladatel nemůžete zakázku přijmout.
 6. Pokud překladatel není více dní k dispozici, oznámí zákazníkům na titulní straně své prezentace, že v této době nepřijímá zakázky.
 7. Překladatel si je vědom, že zákazník je v oboru překladů laik a má proto často naivní či zkreslené představy o práci překladatele a tlumočníka a postupech vedoucích k úspěšné realizaci zakázky. Proto mu trpělivě a s nadhledem potřebné věci vysvětlí.
 8. Překladatel je vstřícný. Neznamená to, že musí splnit jakékoliv přání zákazníka, ale že jedná nad rámec běžného obchodního styku, snaží se pochopit potřebu zákazníka a pokud je schopen ji naplnit, vyjít mu vstříc srozumitelnou nabídkou.
 9. Pokud překladatel vyhodnotí, že komunikace se zákazníkem nevede ke konkrétní dohodě, dokáže říci zákazníkovi slušné „NE“ již před přijetím zakázky. Předchází tak stížnostem zákazníků, jejich nespokojenosti a dalším problémům.
 10. Překladatel (zvláště u větších zakázek) informuje klienta o průběhu zakázky ve vhodných časových intervalech tak, aby klient věděl, jak práce pokračuje a měl jistotu, že termín bude dodržen.
 11. Překladatel odevzdává práci včas a nepřijímá zakázky, o kterých tuší, že je nestihne realizovat.
 12. Překladatel má nastavenu kontrolu kvality své práce tak, aby odevzdával práci v kvalitě odpovídající přání zákazníka a povaze použití překladu.

Články a informace

Jak vybrat dobře a rychle?

Každý překladatel je specializovaný a každá překladatelská agentura dělá některé obory více a jiné méně. Vybrat vám pomůže portál Tlumočení-Překlady.cz. K efektivnímu výběru ale potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit. Pár minut investovaného času se Vám rozhodně vrátí.

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
 1. sponzorovaný odkaz
 2. sponzorovaný odkaz
 3. sponzorovaný odkaz
 4. sponzorovaný odkaz
 5. sponzorovaný odkaz
 6. sponzorovaný odkaz
 7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo