Kodex komunikace překladatele s klientem

Databáze soukromých překladatelů v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Kodex komunikace překladatele s klientem

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Kodex komunikace překladatele s klientem

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Kodex komunikace překladatele s klientem

Překladatelna.cz

Dolní Břežany překlady, korektury, lokalizace Kodex komunikace překladatele s klientem

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Kodex komunikace překladatele s klientem

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Kodex komunikace překladatele s klientem

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 169 firem
 2. Překlady němčiny – 120 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 64 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 54 firem
 7. Překlady italštiny – 44 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 65 firem
 2. Tlumočení němčiny – 55 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 22 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení běloruštiny – 9 firem

Kromě odborné způsobilosti je klíčovou dovedností překladatele a tlumočníka komunikace se zákazníkem.

Aktivní komunikace se zákazníky je mnoha překladateli podceňována a to se následně odráží nejen v konkrétním obchodním vztahu, ale v i pohledu zákazníků na celou překladatelskou profesi. Překladatel přitom začíná svoji práci ve velmi těžké pozici; zákazník práci překladatele často nerozumí, nedoceňuje ji, jsou to pro něj náklady "navíc" a jeho ochota věnovat překladu svůj čas je omezená. O to více musí překladatel sám aktivně se zákazníkem komunikovat a řídit průběh zakázky; pokud tak neučiní, může dojít k problémům.

Registr překladatelských firem si klade za cíl zdůrazňovat překladatelům nutnost aktivní komunikace se zákazníkem a tím zvyšovat prestiž překladatelské profese, předcházet konfliktům mezi klientem a překladatelem a zlepšeovat celkovou atmosféru v oblasti služeb. Proto Registr překladatelských firem oceňuje překladatele, tlumočníky a překladatelské agentury (dále jen "překladatele"), kteří nejenže jsou odborníky ve své profesi, ale mají i zájem na příkladných vztazích se svými klienty a snaží se o to perfektní komunikací, která začíná rychlou a srozumitelnou odpovědí na poptávku. Udělení statusu Garantovaný překladatel je spojeno se souhlasem s níže uvedeným Kodexem komunikace se zákazníkem:

 1. Překladatel dbá na své dobré jméno, dobré jméno Registru překladatelských firem a celé překladatelské profese.
 2. Překladatel o sobě a své práci ve svém profilu uvádí co nejvíce informací , zvláště pak informace o svém vzdělání a praxi, ukázky překladů nebo tlumočení a své reference.
 3. Překladatel si je vědom, že na jeho práci často závisí úspěch úsilí jeho zákazníka, proto přistupuje k práci zodpovědně.
 4. Překladatel si je vědom, že on sám, nikoliv zákazník, má překladatelské know-how a podmínky své práce si sám stanovuje formou obchodních podmínek; je tedy za zakázku zodpovědný. Na rozdíl od zákazníka ví, kolik času na překlad potřebuje, jaké podklady potřebuje a zná cenu své práce.
 5. Překladatel vyvine maximální snahu, aby vybíral alespoň 1x denně e-mail a volal zpět na nepřijaté hovory, aby zjistil, jestli zákazník nečeká na jeho odpověď.
 6. Překladatel se zákazníkem komunikuje. To znamená, že i když je vytížen, tak odpovídá na poptávky zákazníků alespoň jedním řádkem v e-mailu (např. nyní jsem vytížen, kalkulaci dodám příští týden ve středu apod.) nejpozději do 24 hodin od obdržení poptávky, aby zákazník nezůstal bez odezvy a mohl se rozhodnout, zda počká nebo bude kontaktovat jiného překladatele.
 7. Pokud překladatel nechce nebo nemůže zakázku poslanou přes kontaktní formulář přijmout, zdá se mu nezajímavá nebo pro něj nevhodná, ihned o tom uvědomí zákazníka pomocí tlačítka „Odmítnout zakázku“. Zákazníkovi je tím okamžitě odeslán slušný e-mail, že překladatel nemůže zakázku přijmout.
 8. Pokud překladatel není k dispozici více dní, oznámí zákazníkům na titulní straně své prezentace, že v této době nepřijímá zakázky.
 9. Překladatel si je vědom, že zákazník je v oboru překladů zpravidla laik a má proto často naivní či zkreslené představy o práci překladatele a postupech vedoucích k úspěšné realizaci zakázky. Proto mu trpělivě a s nadhledem potřebné věci vysvětlí nebo má připraveny materiály, které zákazníkovi postupy objasní.
 10. Překladatel je vstřícný. Neznamená to, že musí splnit jakékoliv přání zákazníka, ale že jedná nad rámec běžného obchodního styku, snaží se pochopit potřebu zákazníka a pokud je schopen ji naplnit, vyjít mu vstříc srozumitelnou nabídkou.
 11. Součástí cenové nabídky jsou stručné a přehledné obchodní podmínky. Překladatel se přesvědčí, že zákazník nemá nereálná očekávání ohledně ceny, kvality, termínu atd., která by později mohla být důvodem sporu. Překladatel podmínky své práce a svoji nabídku zasílá písemně (e-mailem), aby mohl doložit, že zákazníka řádně informoval.
 12. Překladatel si je vědom svého know-how, a i když jsou představy a požadavky zákazníka irelevantní a zcestné, na zákazníka nepovyšuje a nejedná s ním arogantně, ale trpělivě se snaží zákazníka uvést do reality.
 13. Pokud překladatel vyhodnotí, že komunikace se zákazníkem nevede ke konkrétní dohodě, dokáže říci zákazníkovi slušné „NE“ ještě před přijetím zakázky. Předchází tak nespokojenosti zákazníků, jejich stížnostem a dalším problémům.
 14. Překladatel (zvláště u větších zakázek) informuje klienta o průběhu zakázky ve vhodných časových intervalech, tak aby klient věděl, jak práce pokračuje a měl jistotu, že termín bude dodržen.
 15. Překladatel odevzdává práci včas a nepřijímá zakázky, o kterých tuší, že je nestihne realizovat.
 16. Překladatel má nastavenu kontrolu kvality své práce tak, aby odevzdával práci v kvalitě odpovídající přání zákazníka a povaze použití překladu.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

Včera 12:12
„Překlad smluv a tlumočení v Maďarštině. Velice profesionální přístup při složité zakázce (nákup nemovitosti a pozemků v Maďarsku). Oceňuji f...“

16. 9. 2019 11:40
„Jednalo se o rusko-český překlad ohledně opravy vozidla, tzn. faktura a vyjádření servisu k danému postupu. Překlad byl zpracovaný velice ry...“

15. 9. 2019 12:13
„Na Mgr. Aleši Kolaříkovi oceňuji zejména promptní a kvalitně provedený překlad. Nemůžu opomenout ani profesionální komunikaci, která, ačkoli...“

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua
Reklama: