Tlumočení do znakového jazyka

Kdo nabízí tlumočení znakového jazyka

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Tlumočení do znakového jazyka

mia translate s.r.o.

Praha 8 překlady, tlumočení, konzultace, korektury, konferenční servis, lokalizace Tlumočení do znakového jazyka

Centrum vzdělávání, KM centrum 4U s.r.o.

Praha 17 - Řepy překlady, tlumočení, korektury Tlumočení do znakového jazyka

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 169 firem
 2. Překlady němčiny – 120 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 64 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 54 firem
 7. Překlady italštiny – 44 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 65 firem
 2. Tlumočení němčiny – 55 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení italštiny – 22 firem
 6. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení běloruštiny – 9 firem
Tlumočení do znakového jazyka Tlumočení do znakového jazyka

Znaková řeč pro neslyšící

Zcela zvláštní skupinu tlumočení představuje tlumočení do znakového jazyka. Tento druh tlumočnických služeb je určen pro neslyšící a také osoby s částečnou ztrátou sluchu. Tlumočení do znakového jazyka vykonává tlumočník  – specialista, který se podobně jako klasický tlumočník musí neustále vzdělávat.


Tlumočení, transliterace a vizualizace

Tlumočení do znakové řeči se dělí do tří skupin podle toho, kterému okruhu neslyšících a osob s částečnou ztrátou sluchu se tlumočí.

 • Pro neslyšící, kteří se již se ztrátou sluchu narodili je určeno tlumočení do českého znakového jazyka.Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný jazyk neslyšících žijících v České republice. Z češtinou nemá příliš společného, tento jazyk má vlastní gramatiku a strukturu. Pouze v tomto případě se jedná o klasické tlumočení.
 • Znakovanou češtinu používají nedoslýchaví a ohluchlí lidé. Jde o umělý komunikační systém vytvořený slyšícími lidmi pro dorozumění s neslyšícími. Znakovaná čeština vychází z českého jazyka – jde vlastně o jakousi „viditelnou“ češtinu. Proces převodu českých vět do znakované češtiny se nazývá transliterace do znakované češtiny.
 • Poslední možností tlumočení je vizualizace mluvené češtiny, kdy tlumočník-vizualizátor slova řečníka pečlivě opakuje tak, aby klient byl schopen odezírat ze rtů. Tento typ tlumočnických služeb využívají lidé s lehkými vadami sluchu a ohluchlí. Odezírání ze rtů je však velmi náročné a ne každý k němu má předpoklady.

Tlumočení do znakového jazyka v praxi

Nejčastěji je tlumočník přítomen při jednání s různými veřejnými institucemi (státní správa, nemocnice aj.)

Tlumočník se musí umět přizpůsobit každému klientovi, protože tlumočení do znakové řeči je velmi individuální. Samozřejmostí je zachování jednoznačného smyslu sdělení a úcta ke klientům. Tlumočník zde není od toho, aby hodnotil způsob komunikace zákazníků.

Pro kvalitní tlumočnický výkon je důležitý oční kontakt tlumočníka a klienta + dobrá koordinace rukou, hlavy, obličeje a těla tlumočníka.

Neslyšící tlumočník – pomáhá tlumočit neslyšícímu klientovi, který z nejrůznějších důvodů (rozrušení, nemoc aj.) není schopen porozumět běžnému tlumočení.

Tlumočníky znakové řeči sdružuje Česká komora tlumočníků znakového jazyka, která se stará i o jejich další vzdělávání a zvyšování kvality tlumočení v ČR.

Vhodného znakového tlumočníka naleznete v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších městech po celé České republice.

Přečtěte si Etický kodex České komory tlumočníků znakového jazyka i také Antikodex, který možná vyvrátí i vaše mylné představy o tlumočení pro neslyšící.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

Dnes 12:12
„Překlad smluv a tlumočení v Maďarštině. Velice profesionální přístup při složité zakázce (nákup nemovitosti a pozemků v Maďarsku). Oceňuji f...“

16. 9. 2019 11:40
„Jednalo se o rusko-český překlad ohledně opravy vozidla, tzn. faktura a vyjádření servisu k danému postupu. Překlad byl zpracovaný velice ry...“

15. 9. 2019 12:13
„Na Mgr. Aleši Kolaříkovi oceňuji zejména promptní a kvalitně provedený překlad. Nemůžu opomenout ani profesionální komunikaci, která, ačkoli...“

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua
Reklama: