Tlumočení do znakového jazyka Tlumočení do znakového jazyka

Znaková řeč pro neslyšící

Tlumočení do znakového jazyka

Zcela zvláštní skupinu tlumočení představuje tlumočení do znakového jazyka. Tento druh tlumočnických služeb je určen pro neslyšící a také osoby s částečnou ztrátou sluchu. Tlumočení do znakového jazyka vykonává tlumočník  – specialista, který se podobně jako klasický tlumočník musí neustále vzdělávat.


Kdo nabízí tlumočení znakového jazyka

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury Tlumočení do znakového jazyka

mia translate s.r.o.

Praha 8 překlady, tlumočení, konzultace, korektury, konferenční servis, lokalizace Tlumočení do znakového jazyka

Centrum vzdělávání, KM centrum 4U s.r.o.

Praha 17 - Řepy překlady, tlumočení, korektury Tlumočení do znakového jazyka

Tlumočení, transliterace a vizualizace

Tlumočení do znakového jazyka

Tlumočení do znakové řeči se dělí do tří skupin podle toho, kterému okruhu neslyšících a osob s částečnou ztrátou sluchu se tlumočí.

  • Pro neslyšící, kteří se již se ztrátou sluchu narodili je určeno tlumočení do českého znakového jazyka.Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný jazyk neslyšících žijících v České republice. Z češtinou nemá příliš společného, tento jazyk má vlastní gramatiku a strukturu. Pouze v tomto případě se jedná o klasické tlumočení.
  • Znakovanou češtinu používají nedoslýchaví a ohluchlí lidé. Jde o umělý komunikační systém vytvořený slyšícími lidmi pro dorozumění s neslyšícími. Znakovaná čeština vychází z českého jazyka – jde vlastně o jakousi „viditelnou“ češtinu. Proces převodu českých vět do znakované češtiny se nazývá transliterace do znakované češtiny.
  • Poslední možností tlumočení je vizualizace mluvené češtiny, kdy tlumočník-vizualizátor slova řečníka pečlivě opakuje tak, aby klient byl schopen odezírat ze rtů. Tento typ tlumočnických služeb využívají lidé s lehkými vadami sluchu a ohluchlí. Odezírání ze rtů je však velmi náročné a ne každý k němu má předpoklady.

Tlumočení do znakového jazyka v praxi

Nejčastěji je tlumočník přítomen při jednání s různými veřejnými institucemi (státní správa, nemocnice aj.)

Tlumočník se musí umět přizpůsobit každému klientovi, protože tlumočení do znakové řeči je velmi individuální. Samozřejmostí je zachování jednoznačného smyslu sdělení a úcta ke klientům. Tlumočník zde není od toho, aby hodnotil způsob komunikace zákazníků.

Pro kvalitní tlumočnický výkon je důležitý oční kontakt tlumočníka a klienta + dobrá koordinace rukou, hlavy, obličeje a těla tlumočníka.

Neslyšící tlumočník – pomáhá tlumočit neslyšícímu klientovi, který z nejrůznějších důvodů (rozrušení, nemoc aj.) není schopen porozumět běžnému tlumočení.

Tlumočníky znakové řeči sdružuje Česká komora tlumočníků znakového jazyka, která se stará i o jejich další vzdělávání a zvyšování kvality tlumočení v ČR.

Vhodného znakového tlumočníka naleznete v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších městech po celé České republice.

Přečtěte si Etický kodex České komory tlumočníků znakového jazyka i také Antikodex, který možná vyvrátí i vaše mylné představy o tlumočení pro neslyšící.

Články a informace

Jak vybrat dobře a rychle?

Každý překladatel je specializovaný a každá překladatelská agentura dělá některé obory více a jiné méně. Vybrat vám pomůže portál Tlumočení-Překlady.cz. K efektivnímu výběru ale potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit. Pár minut investovaného času se Vám rozhodně vrátí.

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo