Grafické zpracování překladu

Kdo dobře graficky zpracuje překlad

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Grafické zpracování překladu

Profipřekladatel.cz - Překladatelská agentura

Praha 5 překlady, tlumočení Grafické zpracování překladu

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Grafické zpracování překladu

Czech Express, s.r.o.

Teplice překlady, tlumočení Grafické zpracování překladu

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení, konferenční servis Grafické zpracování překladu

Studený Petr JUDr., soudní překladatel a tlumočník jazyka německého

Praha 2 překlady, tlumočení Grafické zpracování překladu

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 169 firem
 2. Překlady němčiny – 120 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 64 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 54 firem
 7. Překlady italštiny – 44 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 65 firem
 2. Tlumočení němčiny – 55 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení italštiny – 22 firem
 6. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení běloruštiny – 9 firem
Grafické zpracování překladu Grafické zpracování překladu

Grafické zpracování překladu a tiskové služby (DTP)

Při překládání textu je často potřeba, aby překlad vypadal „přesně jako originální text“. V tomto případě je nejlepší dodat text v elektronické podobě. Usnadníte tím samotný překlad i veškeré další grafické zpracování překladu. DTP servis zahrnuje veškeré služby od grafického návrhu až po samotný tisk.


Překlad digitálních textových dat s formátováním

Pokud požadujete překlad digitálních dokumentů se zachovaným formátováním zdrojového dokumentu (odstavce, tučné písmo, kurzíva, barvy, vložené obrázky, tabulky aj.), informujte se, zda je překladatelská agentura schopna zpracovat dodaný formát a zda si za naformátování překladu účtuje příplatek. Textových formátů s grafickým formátováním je velmi mnoho: *.doc pro MS Word (odlišné pro různé verze programu), *.ods pro Open Office apod. Často jsou překládány i prezentace a dokumenty v tabulkových procesorech, které také vyžadují zachování formátování. Například *.pps pro PowerPointové prezentace, *.xls pro MS Excel atd. Zachování formátování ovlivňuje i verze programu.

Nezaměňujte naformátování dokumentu ve Wordu s úpravou grafika! Někdy to však zaměňují i samotné překladatelské agentury. Pokud agentuře přinesete vytištěný naformátovaný text, počítejte s příplatkem za přepis.

Grafické zpracování dokumentu dle předlohy

Při překladu graficky náročnějších dokumentů (letáků, katalogů, obalů aj.) je třeba dodat nejen textovou, ale i grafickou podobu textu (zejména pokud chcete mít překlad ve stejné úpravě jako originál). Předem se informujte, zda je překladatelská agentura schopna zpracovat digitální formát, ve kterém je váš originální dokument vysázen (tzn.=připraven do tisku) - zjistěte program (Adobe InDesign, QuarkXPress) a jeho verzi (Adobe InDesign CS2, CS3 nebo QuarkXPress 5, 6.11, 7.02).

Pokud máte přímo digitální formát, velká část grafiky se nebude muset vyrábět znovu a výsledek bude kvalitnější a sazba bude provedena rychleji a levněji. Pokud máte k dispozici jen tištěný podklad, je výroba zpravidla složitější. Neměli byste ale platit za grafický návrh, pouze za zpracování. Rozložení grafických prvků a grafický nápad je čitelný i z dodaného papírového podkladu (letáku, katalogu aj.).

Text dodejte ve formátu, do kterého lze vpisovat poznámky – např. ve Wordu; u textu ve formě obrázku či tištěné verze počítejte s příplatkem za zpracování textu. Problém bývá s formátem PDF, který vyžaduje větší a nadstandardní uživatelské znalosti.

Grafika v různých jazycích

Při zadání sazby dbejte na to, aby tiskař zachoval přesně vzhled textu v cizím jazyce. Každý jazyk má své typografické požadavky, které je třeba dodržet. Francouzské uvozovky vypadají jinak než ty české, čárky nad písmeny mohou znamenat důležitý akcent. Každý jazyk má specifické grafické požadavky, které se liší v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, španělštině, čínštině i v dalších jazycích.

Grafické zpracování cizojazyčného dokumentu

Pokud dodáte text pouze ve Wordu a bez grafické předlohy výsledku a budete ho chtít graficky zpracovat pro tisk v komerční tiskárně (nikoli pouze na laserové tiskárně, černobíle apod.), je vhodné připlatit si za grafický návrh a zpracování dokumentu. Tuto službu zpravidla poskytuje překladatelská agentura ve spolupráci s grafickým studiem. Grafická úprava textu je výhradně záležitostí grafika.

Grafické zpracování oceníte zejména v případě přípravy zahraničních katalogů firmy, vícejazyčných jídelníčků pro restauraci či firemní prezentace na zahraničním veletrhu. Zvláště v zahraničí je grafická citlivost na velmi vysoké úrovni a domácky udělaná grafická úprava vytištěná z Wordu vám může místo dobré prezentace přinést ostudu.

Grafické zalomení a tisk na tiskárnu přímo z Wordu je možné maximálně pro interní účely firmy nebo pro černobílé příručky, návody apod. Word by však rozhodně neměl být podkladem pro tisk barevného letáku se složitým grafickým zpracováním.

Jednotliví překladatelé nabízejí rozsáhlé grafické zpracování překladu jen občas. Pokud si nejste schopni zajistit tisk sami, obraťte se raději na překladatelské agentury nebo grafická studia, která spolupracují se svými překladateli.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

Dnes 12:12
„Překlad smluv a tlumočení v Maďarštině. Velice profesionální přístup při složité zakázce (nákup nemovitosti a pozemků v Maďarsku). Oceňuji f...“

16. 9. 2019 11:40
„Jednalo se o rusko-český překlad ohledně opravy vozidla, tzn. faktura a vyjádření servisu k danému postupu. Překlad byl zpracovaný velice ry...“

15. 9. 2019 12:13
„Na Mgr. Aleši Kolaříkovi oceňuji zejména promptní a kvalitně provedený překlad. Nemůžu opomenout ani profesionální komunikaci, která, ačkoli...“

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua
Reklama: