Často kladené otázky (FAQ) Často kladené otázky (FAQ)

Zeptali se nás

Jaké jsou základní druhy tlumočení?

Často kladené otázky (FAQ)

Stranou od těchto základních druhů stojí soudní tlumočení, které provádí soudní tlumočník a stvrzuje svým kulatým razítkem zápis z jednání.


Seznam tlumočníků a tlumočnických agentur v ČR

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury Často kladené otázky (FAQ)

Mgr. Petra Marxová

Kladno překlady, tlumočení, konzultace Často kladené otázky (FAQ)

Mgr. Věra Šustková

Bravantice překlady, tlumočení Často kladené otázky (FAQ)

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Často kladené otázky (FAQ)

Chicory s.r.o.

Brno-střed překlady, tlumočení, korektury Často kladené otázky (FAQ)

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Často kladené otázky (FAQ)

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Často kladené otázky (FAQ)

Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová soudní tlumočník

Plzeň 3 překlady, tlumočení Často kladené otázky (FAQ)

Czech Express, s.r.o.

Teplice překlady, tlumočení Často kladené otázky (FAQ)

Mgr. Michaela Kaprálová

Olomouc překlady, tlumočení Často kladené otázky (FAQ)

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Často kladené otázky (FAQ)

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení Často kladené otázky (FAQ)

Zuzana Mikesková

Bělkovice-Lašťany překlady, tlumočení Často kladené otázky (FAQ)

Joruna Walther

Kanice překlady, tlumočení Často kladené otázky (FAQ)

Jana Ševčíková - Sdružení TAAL

Praha 7 překlady, tlumočení, korektury Často kladené otázky (FAQ)

Jak se tvoří výsledná cena za tlumočení?

Často kladené otázky (FAQ)

Pracovní doba tlumočníka (8 hod/denně) je zpoplatněna dle platné sazby konkrétného tlumočníka. V mimořádných případech, kdy tlumočení nepřesáhne 4 hodiny lze účtovat pouze půl pracovního dne, nad 8 hod se zpravidla účtuje každá další započatá hodina. (Podrobněji viz Podmínky práce tlumočníka.) Předem si zjistěte, jaké má podmínky konkrétní tlumočník.

Jak se počítají hodiny tlumočení? Musím mít stopky?

Samozřejmě, že ne. Tlumočníkovi platíte čas, který s vámi stráví - počínaje momentem, kdy se setkáte, včetně pauzy na kávu a konče rozloučením, i když třeba tlumočník většinu času mlčí.

Jaké informace bych měl dodat před objednávkou tlumočení?

Tlumočník musí předem znát obsah, hlavní myšlenky, cíle, formu, místo, předběžnou délku a podmínky tlumočení. Připravte tlumočníkovi podklady pro program jednání, informační brožury a další informace, které ujasní tlumočníkovi náplň jeho práce.

Co můžu od tlumočníka očekávat?

Etické zásady práce tlumočníka jsou popsány v Etickém kodexu práce překladatele a tlumočníka a každý tlumočník si stanovuje vlastní konkrétní podmínkami práce. Včas se však informujte u daného tlumočníka na jeho pracovní zvyklosti.

Tlumočník považuje veškeré informace, které tlumočí, za přísně důvěrné. Je vždy vhodně upraven a oblečen dle druhu tlumočené akce.

Co mám dělat, pokud potřebuji tlumočníka ihned?

Často kladené otázky (FAQ)

Ujasněte si, jaký typ tlumočení potřebujete, a podle toho vyhledejte tlumočníka nebo agenturu, která vám ho zajistí. Někteří tlumočníci jsou schopni tlumočit okamžitě, případně po telefonu (viz tlumočení po telefonu). Smlouvu s tlumočníkem můžete někdy podepsat až těsně před započetím samotného tlumočení, někteří tlumočníci vystavují i fakturu.

Jaké jsou tlumočnické organizace?

Čeští tlumočníci mohou být členy několika tlumočnických organizací (více článek Certifikace překladatelů a tlumočníků – profesní sdružení) jako jsou: Komora soudních tlumočníků České republiky, Asociace konferenčních tlumočníků či Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Jak poznám dobrého tlumočníka?

Dobrý tlumočník má odborné vzdělání v oboru tlumočnictví a zároveň i praxi (ptejte se v jakých konkrétních oborech tlumočí). Zjistěte si, zda je tlumočník členem profesních sdružení pro překladatele a tlumočníky. Dobrý tlumočník poskytne své reference.

Zkušený tlumočník při tlumočení nemluví ve třetí osobě, ale tlumočí věrně v první osobě jako samotný řečník.

Jak vybrat tlumočníka

Usnadněte si výběr tlumočníka zjištěním jazyků, ve kterých tlumočí (angličtina, němčina, francouzština, italština, ale i méně frekventované jazyky). Budete-li potřebovat osobní účast tlumočníka (obchodní jednání, konference, apod.), vybírejte ho přímo ve vašem městě (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, ale i další města v ČR). Ušetříte tím náklady na cestu tlumočníka na místo.

Jak zajistit tlumočení na přednášku či konferenci?

Pro tyto příležitosti potřebujete nejčastěji tlumočníka pro simultánní tlumočení, při menších akcích můžete využít i konsekutivního tlumočníka. Pamatujte, že je třeba tlumočníka objednat včas a domluvit veškeré podrobnosti ke konkrétní akci.

Jakého tlumočníka potřebuji pro obchodní jednání?

V tomto případě je nejlepší kontaktovat tlumočníka, který zajistí doprovodné tlumočení. Pokud jste jediný, kdo při obchodním jednání nemluví daným jazykem, tlumočník vám může simultánně tlumočit rozhovor do ucha (tzv. tlumočení šeptem). I při této příležitosti je vhodné tlumočení zajistit předem.

Kdy potřebuji soudního tlumočníka (překladatele)?

Soudní tlumočení je nutné v případě sňatku s cizincem, při podávání žádostí o práci v zahraničí, v případech, kdy zahraniční osoby zakládají společnost v ČR apod. Soudního tlumočníka je potřeba v podstatě vždy, kdy dochází k jednání českých úřadů a cizích osob na našem území. V konkrétním případě se vždy ptejte na daném úřadě (resp. měli byste být informováni úředníkem).

Má soudní tlumočník funkci notáře?

Ano. Klienti, kteří přinesou originální dokumenty, nemusí notáře vůbec navštívit. Pro tyto účely má totiž soudní tlumočník pravomoc notáře. Ale soudní tlumočník nemá pravomoc vytvářet notářsky ověřené kopie v tomtéž jazyce.

Co je to tlumočení z listu?

S tlumočením z  listu se setkáváme nejčastěji na tiskových konferencích, kam si aktéři s sebou přinesou předem vypracované písemné prohlášení nebo oznámení, které pak nechají přetlumočit. Úkolem tlumočníka je hned při prvním čtení ústně tlumočit obsah textu napsaného ve výchozím jazyce. Protože se mluvený a psaný jazyk od sebe liší, provádí tlumočník tzv. dvojí tlumočení (vedle převodu z výchozího do cílového jazyka provádí ještě převod z psané do mluvené formy). Náročnost tohoto typu tlumočení spočívá především v zachování plynulosti a udržení očního kontaktu s posluchači.

 

Co je to komunintní tlumočení?

Komunitní tlumočení se praktikuje především na úřadech, jako je např. cizinecká policie. Úkolem tlumočníka není jen zprostředkovat pro svého zákazníka mezijazykovou komunikaci, ale také být jeho asistentem, rádcem a průvodcem po cizí zemi. Vzhledem k tomu, že Česká republika je členem Evropské unie a Schengenského prostoru, využívají tohoto typu tlumočení především lidé žijící za hranicemi EU.

Články a informace

Jak vybrat dobře a rychle?

Každý překladatel je specializovaný a každá překladatelská agentura dělá některé obory více a jiné méně. Vybrat vám pomůže portál Tlumočení-Překlady.cz. K efektivnímu výběru ale potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit. Pár minut investovaného času se Vám rozhodně vrátí.

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo