Často kladené otázky (FAQ)

Seznam tlumočníků a tlumočnických agentur v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Často kladené otázky (FAQ)

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Často kladené otázky (FAQ)

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Často kladené otázky (FAQ)

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení, konferenční servis Často kladené otázky (FAQ)

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Často kladené otázky (FAQ)

Mgr. Jelena Kocmanová

Brno-Medlánky překlady, tlumočení Často kladené otázky (FAQ)

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 169 firem
 2. Překlady němčiny – 120 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 64 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 54 firem
 7. Překlady italštiny – 44 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 65 firem
 2. Tlumočení němčiny – 55 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení italštiny – 22 firem
 6. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení běloruštiny – 9 firem
Často kladené otázky (FAQ) Často kladené otázky (FAQ) Často kladené otázky (FAQ)

Zeptali se nás

Jaké jsou základní druhy tlumočení?

Stranou od těchto základních druhů stojí soudní tlumočení, které provádí soudní tlumočník a stvrzuje svým kulatým razítkem zápis z jednání.


Jak se tvoří výsledná cena za tlumočení?

Pracovní doba tlumočníka (8 hod/denně) je zpoplatněna dle platné sazby konkrétného tlumočníka. V mimořádných případech, kdy tlumočení nepřesáhne 4 hodiny lze účtovat pouze půl pracovního dne, nad 8 hod se zpravidla účtuje každá další započatá hodina. (Podrobněji viz Podmínky práce tlumočníka.) Předem si zjistěte, jaké má podmínky konkrétní tlumočník.

Jak se počítají hodiny tlumočení? Musím mít stopky?

Samozřejmě, že ne. Tlumočníkovi platíte čas, který s vámi stráví - počínaje momentem, kdy se setkáte, včetně pauzy na kávu a konče rozloučením, i když třeba tlumočník většinu času mlčí.

Jaké informace bych měl dodat před objednávkou tlumočení?

Tlumočník musí předem znát obsah, hlavní myšlenky, cíle, formu, místo, předběžnou délku a podmínky tlumočení. Připravte tlumočníkovi podklady pro program jednání, informační brožury a další informace, které ujasní tlumočníkovi náplň jeho práce.

Co můžu od tlumočníka očekávat?

Etické zásady práce tlumočníka jsou popsány v Etickém kodexu práce překladatele a tlumočníka a každý tlumočník si stanovuje vlastní konkrétní podmínkami práce. Včas se však informujte u daného tlumočníka na jeho pracovní zvyklosti.

Tlumočník považuje veškeré informace, které tlumočí, za přísně důvěrné. Je vždy vhodně upraven a oblečen dle druhu tlumočené akce.

Co mám dělat, pokud potřebuji tlumočníka ihned?

Ujasněte si, jaký typ tlumočení potřebujete, a podle toho vyhledejte tlumočníka nebo agenturu, která vám ho zajistí. Někteří tlumočníci jsou schopni tlumočit okamžitě, případně po telefonu (viz tlumočení po telefonu). Smlouvu s tlumočníkem můžete někdy podepsat až těsně před započetím samotného tlumočení, někteří tlumočníci vystavují i fakturu.

Jaké jsou tlumočnické organizace?

Čeští tlumočníci mohou být členy několika tlumočnických organizací (více článek Certifikace překladatelů a tlumočníků – profesní sdružení) jako jsou: Komora soudních tlumočníků České republiky, Asociace konferenčních tlumočníků či Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Jak poznám dobrého tlumočníka?

Dobrý tlumočník má odborné vzdělání v oboru tlumočnictví a zároveň i praxi (ptejte se v jakých konkrétních oborech tlumočí). Zjistěte si, zda je tlumočník členem profesních sdružení pro překladatele a tlumočníky. Dobrý tlumočník poskytne své reference.

Zkušený tlumočník při tlumočení nemluví ve třetí osobě, ale tlumočí věrně v první osobě jako samotný řečník.

Jak vybrat tlumočníka

Usnadněte si výběr tlumočníka zjištěním jazyků, ve kterých tlumočí (angličtina, němčina, francouzština, italština, ale i méně frekventované jazyky). Budete-li potřebovat osobní účast tlumočníka (obchodní jednání, konference, apod.), vybírejte ho přímo ve vašem městě (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, ale i další města v ČR). Ušetříte tím náklady na cestu tlumočníka na místo.

Jak zajistit tlumočení na přednášku či konferenci?

Pro tyto příležitosti potřebujete nejčastěji tlumočníka pro simultánní tlumočení, při menších akcích můžete využít i konsekutivního tlumočníka. Pamatujte, že je třeba tlumočníka objednat včas a domluvit veškeré podrobnosti ke konkrétní akci.

Jakého tlumočníka potřebuji pro obchodní jednání?

V tomto případě je nejlepší kontaktovat tlumočníka, který zajistí doprovodné tlumočení. Pokud jste jediný, kdo při obchodním jednání nemluví daným jazykem, tlumočník vám může simultánně tlumočit rozhovor do ucha (tzv. tlumočení šeptem). I při této příležitosti je vhodné tlumočení zajistit předem.

Kdy potřebuji soudního tlumočníka (překladatele)?

Soudní tlumočení je nutné v případě sňatku s cizincem, při podávání žádostí o práci v zahraničí, v případech, kdy zahraniční osoby zakládají společnost v ČR apod. Soudního tlumočníka je potřeba v podstatě vždy, kdy dochází k jednání českých úřadů a cizích osob na našem území. V konkrétním případě se vždy ptejte na daném úřadě (resp. měli byste být informováni úředníkem).

Má soudní tlumočník funkci notáře?

Ano. Klienti, kteří přinesou originální dokumenty, nemusí notáře vůbec navštívit. Pro tyto účely má totiž soudní tlumočník pravomoc notáře. Ale soudní tlumočník nemá pravomoc vytvářet notářsky ověřené kopie v tomtéž jazyce.

Co je to tlumočení z listu?

S tlumočením z  listu se setkáváme nejčastěji na tiskových konferencích, kam si aktéři s sebou přinesou předem vypracované písemné prohlášení nebo oznámení, které pak nechají přetlumočit. Úkolem tlumočníka je hned při prvním čtení ústně tlumočit obsah textu napsaného ve výchozím jazyce. Protože se mluvený a psaný jazyk od sebe liší, provádí tlumočník tzv. dvojí tlumočení (vedle převodu z výchozího do cílového jazyka provádí ještě převod z psané do mluvené formy). Náročnost tohoto typu tlumočení spočívá především v zachování plynulosti a udržení očního kontaktu s posluchači.

 

Co je to komunintní tlumočení?

Komunitní tlumočení se praktikuje především na úřadech, jako je např. cizinecká policie. Úkolem tlumočníka není jen zprostředkovat pro svého zákazníka mezijazykovou komunikaci, ale také být jeho asistentem, rádcem a průvodcem po cizí zemi. Vzhledem k tomu, že Česká republika je členem Evropské unie a Schengenského prostoru, využívají tohoto typu tlumočení především lidé žijící za hranicemi EU.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

Dnes 12:12
„Překlad smluv a tlumočení v Maďarštině. Velice profesionální přístup při složité zakázce (nákup nemovitosti a pozemků v Maďarsku). Oceňuji f...“

16. 9. 2019 11:40
„Jednalo se o rusko-český překlad ohledně opravy vozidla, tzn. faktura a vyjádření servisu k danému postupu. Překlad byl zpracovaný velice ry...“

15. 9. 2019 12:13
„Na Mgr. Aleši Kolaříkovi oceňuji zejména promptní a kvalitně provedený překlad. Nemůžu opomenout ani profesionální komunikaci, která, ačkoli...“

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua
Reklama: