Soudní překladatelé a tlumočníci Soudní překladatelé a tlumočníci

Práce soudního překladatele a tlumočníka

Soudní překladatelé a tlumočníci

Profese soudního tlumočníka i soudního překladatele jsou spojeny v jednu profesi profesi "soudní tlumočník" soudní tlumočník je tedy současně soudním tlumočníkem i překladatelem.

Soudní tlumočník musí být jmenován krajským soudem v místě tlumočníkova bydliště (ve zvláštních případech (např. u tlumočník vědeckých ústavů a vysokých škol) jmenuje tlumočníka ministr spravedlnosti).

Seznam všech tlumočníků daného kraje je zasílán i Policii ČR a soudům, kde je tento seznam veřejně přístupný. Překladatele a tlumočníky angličtiny, němčiny, španělštiny a dalších jazyků naleznete nejen v Praze a Brně, ale i v dalších městech.


Soudní tlumočníci v ČR

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury Soudní překladatelé a tlumočníci

Mgr. Petra Marxová

Kladno překlady, tlumočení, konzultace Soudní překladatelé a tlumočníci

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Soudní překladatelé a tlumočníci

Chicory s.r.o.

Brno-střed překlady, tlumočení, korektury Soudní překladatelé a tlumočníci

Viktorija Tyvodarová

Litomyšl překlady, tlumočení Soudní překladatelé a tlumočníci

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Soudní překladatelé a tlumočníci

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení Soudní překladatelé a tlumočníci

Czech Express, s.r.o.

Teplice překlady, tlumočení Soudní překladatelé a tlumočníci

Jana Ševčíková - Sdružení TAAL

Praha 7 překlady, tlumočení, korektury Soudní překladatelé a tlumočníci

FRANCOUZŠTINA Mgr. Blanka SUDÍKOVÁ

Praha 7 překlady, tlumočení Soudní překladatelé a tlumočníci

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Soudní překladatelé a tlumočníci

Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová soudní tlumočník

Plzeň 3 překlady, tlumočení Soudní překladatelé a tlumočníci

Joruna Walther

Kanice překlady, tlumočení Soudní překladatelé a tlumočníci

Ing. Bc. Jelena Štěrbová MBA

Kunovice překlady, tlumočení, konzultace, korektury Soudní překladatelé a tlumočníci

Mgr. Ivona Floresová

Černá Hora překlady, tlumočení Soudní překladatelé a tlumočníci

Činnost soudních tlumočníků upravuje Vyhláška o znalcích a tlumočnících (Vyhláška 37/1967 Sb.), podle které se vyhotovování soudních překladů a soudního tlumočení řídí. Vyhláška definuje i orientační odměnu pro soudního tlumočníka (100–350 Kč za hodinu tlumočení či 1 NS překladu, 30–90 za 1 NS jazykové revize).

Soudní tlumočník neprovádí ověření shody listin (viz notářské a soudní ověření překladu). Soudní překladatel zároveň není synonymum s termínem překladatel právních textů.

Kdo může být soudním tlumočníkem

Soudní překladatelé a tlumočníci

Jmenován soudním tlumočníkem v České republice může být každý, kdo má české občanství (tuto podmínku může ministr spravedlnosti v odůvodněných případech prominout), potřebné znalosti daného jazyka a zkušenosti v oboru překladatelství a tlumočnictví a dále také osobní vlastnosti odpovídající výkonu práce soudního tlumočníka. Nezbytný je samozřejmě tlumočníkův souhlas pro jmenování.

Co se týče požadovaného vzdělání, konkrétní zkouška (či absolvovaná škola) není zatím v právních předpisech stanovena, ale v současné praxi již platí, že krajské soudy požadují buď vysokoškolské vzdělání v příslušném jazyce na kterékoliv filozofické fakultě, nebo nejvyšší (tj. třetí) stupeň státní jazykové zkoušky na jazykové škole, tzn. složení speciální státní jazykové zkoušky tlumočnické nebo překladatelské, přičemž obě jsou v tomto ohledu postaveny naroveň a zpravidla, ne však bezvýjimečně, stačí složení jedné z nich.

Některé soudy před jmenováním soudním tlumočníkem zkoumají i kandidátovy znalosti právní terminologie tlumočníka. Při jmenování složí tlumočník slib, jímž se zavazuje dodržovat etický kodex soudního tlumočníka, a na jehož základě si nechá vyhotovit tlumočnickou pečeť (tzv. kulaté razítko). Tlumočnická pečeť obsahuje oficiální znak České republiky, jméno tlumočníka a text „tlumočník jazyka [název jazyka]”. Běžní překladatelé takové razítko nesmějí používat. Soudní tlumočníci prokazují své pravomoci oficiálním jmenováním s podpisem z Krajského soudu, a totožnost prokazují občanským průkazem. Máte-li podezření, že nejde o soudního tlumočníka, neváhejte a žádejte tyto dokumenty.

1× ročně předkládá soudní tlumočník ke kontrole krajskému soudu tlumočnický deník spolu s výkazem, kde uvádí počet tlumočnických úkonů.

Soudní překladatelé a tlumočníci

Tlumočnický deník je složen z číslovaných, pevně spojených listů a jednotlivá tlumočení jsou v něm zapsána pod jednacím číslem, aby se vždy dalo každé tlumočení přesně dohledat.

Soudní tlumočník, který je členem Komory soudních tlumočníků ČR má pojištění profesní odpovědnosti za škodu z činnosti soudního tlumočníka způsobenou nevědomě. Na vědomé zneužití tlumočnické profese pamatuje i zákon (trestný čin křivého tlumočení), který nařizuje nepodmíněný trest pro soudního tlumočníka, jež úmyslně dodal špatný či zavádějící překlad. Tento zákon se však nevztahuje na běžné tlumočníky.

Status soudního tlumočníka je doživotní. V případě odvolání z funkce či smrti je tlumočník ze seznamu soudních tlumočníků vyškrnut.

Kdy potřebujete soudního překladatele a tlumočníka

Vždy když jednáte s úřady či soudy a když potřebujete úřední potvrzení pro své tlumočení či překlady. V praxi jde o svatby s občany jiných národností, překlady rodných listů, diplomů a dalších dokladů.

Články a informace

Jak vybrat dobře a rychle?

Každý překladatel je specializovaný a každá překladatelská agentura dělá některé obory více a jiné méně. Vybrat vám pomůže portál Tlumočení-Překlady.cz. K efektivnímu výběru ale potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit. Pár minut investovaného času se Vám rozhodně vrátí.

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo