Soudní překladatelé a tlumočníci

Soudní tlumočníci v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Soudní překladatelé a tlumočníci

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení, konferenční servis Soudní překladatelé a tlumočníci

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Soudní překladatelé a tlumočníci

Mgr. Jelena Kocmanová

Brno-Medlánky překlady, tlumočení Soudní překladatelé a tlumočníci

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Soudní překladatelé a tlumočníci

Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová soudní tlumočník

Plzeň 3 překlady, tlumočení Soudní překladatelé a tlumočníci

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 169 firem
 2. Překlady němčiny – 120 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 64 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 54 firem
 7. Překlady italštiny – 44 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 65 firem
 2. Tlumočení němčiny – 55 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 22 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení běloruštiny – 9 firem
Soudní překladatelé a tlumočníci Soudní překladatelé a tlumočníci Soudní překladatelé a tlumočníci

Práce soudního překladatele a tlumočníka

Profese soudního tlumočníka i soudního překladatele jsou spojeny v jednu profesi profesi "soudní tlumočník" soudní tlumočník je tedy současně soudním tlumočníkem i překladatelem.

Soudní tlumočník musí být jmenován krajským soudem v místě tlumočníkova bydliště (ve zvláštních případech (např. u tlumočník vědeckých ústavů a vysokých škol) jmenuje tlumočníka ministr spravedlnosti).

Seznam všech tlumočníků daného kraje je zasílán i Policii ČR a soudům, kde je tento seznam veřejně přístupný. Překladatele a tlumočníky angličtiny, němčiny, španělštiny a dalších jazyků naleznete nejen v Praze a Brně, ale i v dalších městech.


Činnost soudních tlumočníků upravuje Vyhláška o znalcích a tlumočnících (Vyhláška 37/1967 Sb.), podle které se vyhotovování soudních překladů a soudního tlumočení řídí. Vyhláška definuje i orientační odměnu pro soudního tlumočníka (100–350 Kč za hodinu tlumočení či 1 NS překladu, 30–90 za 1 NS jazykové revize).

Soudní tlumočník neprovádí ověření shody listin (viz notářské a soudní ověření překladu). Soudní překladatel zároveň není synonymum s termínem překladatel právních textů.

Kdo může být soudním tlumočníkem

Jmenován soudním tlumočníkem v České republice může být každý, kdo má české občanství (tuto podmínku může ministr spravedlnosti v odůvodněných případech prominout), potřebné znalosti daného jazyka a zkušenosti v oboru překladatelství a tlumočnictví a dále také osobní vlastnosti odpovídající výkonu práce soudního tlumočníka. Nezbytný je samozřejmě tlumočníkův souhlas pro jmenování.

Co se týče požadovaného vzdělání, konkrétní zkouška (či absolvovaná škola) není zatím v právních předpisech stanovena, ale v současné praxi již platí, že krajské soudy požadují buď vysokoškolské vzdělání v příslušném jazyce na kterékoliv filozofické fakultě, nebo nejvyšší (tj. třetí) stupeň státní jazykové zkoušky na jazykové škole, tzn. složení speciální státní jazykové zkoušky tlumočnické nebo překladatelské, přičemž obě jsou v tomto ohledu postaveny naroveň a zpravidla, ne však bezvýjimečně, stačí složení jedné z nich.

Některé soudy před jmenováním soudním tlumočníkem zkoumají i kandidátovy znalosti právní terminologie tlumočníka. Při jmenování složí tlumočník slib, jímž se zavazuje dodržovat etický kodex soudního tlumočníka, a na jehož základě si nechá vyhotovit tlumočnickou pečeť (tzv. kulaté razítko). Tlumočnická pečeť obsahuje oficiální znak České republiky, jméno tlumočníka a text „tlumočník jazyka [název jazyka]”. Běžní překladatelé takové razítko nesmějí používat. Soudní tlumočníci prokazují své pravomoci oficiálním jmenováním s podpisem z Krajského soudu, a totožnost prokazují občanským průkazem. Máte-li podezření, že nejde o soudního tlumočníka, neváhejte a žádejte tyto dokumenty.

1× ročně předkládá soudní tlumočník ke kontrole krajskému soudu tlumočnický deník spolu s výkazem, kde uvádí počet tlumočnických úkonů.

Tlumočnický deník je složen z číslovaných, pevně spojených listů a jednotlivá tlumočení jsou v něm zapsána pod jednacím číslem, aby se vždy dalo každé tlumočení přesně dohledat.

Soudní tlumočník, který je členem Komory soudních tlumočníků ČR má pojištění profesní odpovědnosti za škodu z činnosti soudního tlumočníka způsobenou nevědomě. Na vědomé zneužití tlumočnické profese pamatuje i zákon (trestný čin křivého tlumočení), který nařizuje nepodmíněný trest pro soudního tlumočníka, jež úmyslně dodal špatný či zavádějící překlad. Tento zákon se však nevztahuje na běžné tlumočníky.

Status soudního tlumočníka je doživotní. V případě odvolání z funkce či smrti je tlumočník ze seznamu soudních tlumočníků vyškrnut.

Kdy potřebujete soudního překladatele a tlumočníka

Vždy když jednáte s úřady či soudy a když potřebujete úřední potvrzení pro své tlumočení či překlady. V praxi jde o svatby s občany jiných národností, překlady rodných listů, diplomů a dalších dokladů.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

Včera 12:12
„Překlad smluv a tlumočení v Maďarštině. Velice profesionální přístup při složité zakázce (nákup nemovitosti a pozemků v Maďarsku). Oceňuji f...“

16. 9. 2019 11:40
„Jednalo se o rusko-český překlad ohledně opravy vozidla, tzn. faktura a vyjádření servisu k danému postupu. Překlad byl zpracovaný velice ry...“

15. 9. 2019 12:13
„Na Mgr. Aleši Kolaříkovi oceňuji zejména promptní a kvalitně provedený překlad. Nemůžu opomenout ani profesionální komunikaci, která, ačkoli...“

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua
Reklama: