Ověřené soudní překlady – úřední překlady

Odborníci na soudní překlady v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Ověřené soudní překlady

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Ověřené soudní překlady

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Ověřené soudní překlady

Překladatelna.cz

Dolní Břežany překlady, korektury, lokalizace Ověřené soudní překlady

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Ověřené soudní překlady

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení, konferenční servis Ověřené soudní překlady

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 169 firem
 2. Překlady němčiny – 120 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 64 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 54 firem
 7. Překlady italštiny – 44 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 65 firem
 2. Tlumočení němčiny – 55 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 22 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení běloruštiny – 9 firem
Ověřené soudní překlady - úřední překlady Ověřené soudní překlady - úřední překlady Ověřené soudní překlady - úřední překlady

Co jsou ověřené soudní překlady (úřední překlady)

Soudní překlady textů jsou jedním z druhů překladatelských služeb. Používají se v případech, kdy běžný překlad z nejrůznějších důvodů nestačí. Provádět soudní překlady mohou pouze soudem pověření překladatelé. Často se používá také termínů: notářsky ověřený překlad, úřední překlad, oficiální překlad, sešitý překlad, překlad s razítkem či soudní překlad. Různí překladatelé preferují rozdílné pojmy, které se od sebe však mohou navzájem lišit (někteří používají spíše pojem úřední překlady, jiní soudně ověřené překlady). Před zadáním překladu si proto s překladatelem ujasněte, jaký typ překladu potřebujete (viz také Notářské a soudní ověřené překlady). Soudní překlady nejsou právní překlady.


Jak vypadá soudní překlad?

Soudní překlady neboli úřední překlady či překlady s ověřením (nebo s kulatým razítkem) jsou pevně spojeny s originálním textem dokumentu notářským způsobem (pečetní provázek + osobní pečeť překladatele) a také s ověřující listinou neboli tlumočnickou doložkou. Soudní překladatelé proto doporučují k překladu dodat notářsky ověřenou kopii, aby nedošlo k situaci, kdy zákazník bude originál překládaného dokumentu potřebovat oddělený od soudního překladu.

Nejčastěji jsou služby soudních překladatelů využívány pro překlady diplomů, certifikátů, rodných listů, výpisů z rejstříku trestů aj. Soudní překlady jsou vyžadovány našimi i zahraničními úřady. Hledejte soudní překladatele z angličtiny, němčiny, francouzštiny a dalších jazyků.

Vyšší cena za překlad

Soudní překlady mohou provádět pouze krajskými soudy pověření soudní překladatelé. Cena za přeložení textu s kulatým razítkem (tj. za úřední překlad) je vyšší než u běžného překladu. Vyšší cena je často způsobena i tím, že soudní překladatelé bývají pojištěni proti vzniku případné profesní škody.

Výsledná cena pro soudní překlad může být i nižší v závislosti na tom, kolik stran z celkového textu je třeba přeložit s ověřením. V praxi se v mnohastránkových dokumentech vyskytují jen určité stránky, které je nutno přeložit soudním překladatelem (např. živnostenský list v obchodní nabídce, výpis z obchodního rejstříku, bankovní výpis aj.) - zbytek textu není úřední překlad.

Vyhotovení překladu obvykle trvá delší dobu než u běžného komerčního překladu. Je nutno počítat s třemi pracovními dny u běžných jazyků jako jsou angličtina, němčina či francouzština. U méně běžných cizích jazyků může být doba vyhotovení soudního překladu až jeden týden.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

Včera 12:12
„Překlad smluv a tlumočení v Maďarštině. Velice profesionální přístup při složité zakázce (nákup nemovitosti a pozemků v Maďarsku). Oceňuji f...“

16. 9. 2019 11:40
„Jednalo se o rusko-český překlad ohledně opravy vozidla, tzn. faktura a vyjádření servisu k danému postupu. Překlad byl zpracovaný velice ry...“

15. 9. 2019 12:13
„Na Mgr. Aleši Kolaříkovi oceňuji zejména promptní a kvalitně provedený překlad. Nemůžu opomenout ani profesionální komunikaci, která, ačkoli...“

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua
Reklama: