Podmínky práce tlumočníka

Seznam tlumočníků a tlumočnických agentur v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Podmínky práce tlumočníka

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Podmínky práce tlumočníka

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Podmínky práce tlumočníka

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení, konferenční servis Podmínky práce tlumočníka

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Podmínky práce tlumočníka

Mgr. Jelena Kocmanová

Brno-Medlánky překlady, tlumočení Podmínky práce tlumočníka

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 169 firem
 2. Překlady němčiny – 120 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 64 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 54 firem
 7. Překlady italštiny – 44 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 65 firem
 2. Tlumočení němčiny – 55 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení italštiny – 22 firem
 6. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení běloruštiny – 9 firem
Podmínky práce tlumočníka Podmínky práce tlumočníka

Práce tlumočníka – podmínky

Hledáte-li tlumočníka, seznamte se předem s rámcovými podmínkami tlumočnické práce. Obecné podmínky pro práci tlumočníka upravuje Asociace konferenčních překladatelů ASKOT. Každý tlumočník si však může pracovní podmínky pro práci mírně přizpůsobit (liší se práce soudních tlumočníků či tlumočníků ze znakového jazyka), a proto je vhodné před zadáním tlumočení práva a povinnosti tlumočníka předem vymezit. Pamatujte zároveň na podklady pro práci tlumočníka.

Před zadáním zakázky tlumočníkovi si předem prostudujte nejen tyto podmínky práce tlumočníka, ale dohodněte se s konkrétním tlumočníkem na jeho pracovních zvyklostech.


Pracovní doba tlumočníka je standardně tvořena osmi pracovními hodinami (včetně všech přestávek a přerušení). Nezapomeňte, že v případě kratších akcí (dvouhodinová tisková konference aj.) je účtována polovina pracovního dne. Nad 8 hodin se zpravidla účtuje každá další započatá hodina.

Práce mimo bydliště tlumočníka je vždy zpoplatňována jako celý pracovní den bez ohledu na délku samotného tlumočení.U několikadenní akce jste povinen zajistit tlumočníkovi ubytování v jednolůžkovém pokoji se sociálním zařízením. Samozřejmostí je uhrazení výdajů na dopravu (jestliže nedopravíte tlumočníka na místo sám). Čas strávený na cestě má tlumočník právo si započítat do pracovního nasazení (platí i v případě dopravy na místo určení den předem).

Uzavřete s tlumočníkem dopředu dohodu. Myslete na to, že nemáte právo vyžadovat na tlumočníkovi činnosti, na nichž jste se nedomluvili předem. Jste také povinen včas zajistit konferenční materiály pro tlumočníka (kvalitní příprava se promítne i do samotného tlumočení). Tlumočení probíhá v běžných jazycích jako je angličtina, němčina, italština nebo španělština, ale vybrat si můžete i z tlumočníků méně frekventovaných jazyků, jako čínština, maďarština, švédština nebo třeba makedonština.

Tlumočník musí mít zajištěn kvalitní poslech a přímý výhled na řečníka a promítací plochu (gesta a mimika usnadňují porozumění). Zároveň musí být pracovní prostředí ergonomicky přizpůsobeno a tlumočník musí mít přísun dostatečného množství tekutin. Pokud se k tomu smluvně nezavázal, může tlumočník odmítnout pracovat v nedůstojných podmínkách (abyste se vyhnuli případným potížím, předem specifikujte, kde bude tlumočení probíhat).

Při odřeknutí práce musíte uhradit tlumočníkovi ušlý honorář a vzniklé náklady. V případě, že tlumočník nemůže pro vás tlumočnickou práci vykonat, může za sebe po dohodě s vámi včas zajistit adekvátní náhradu.

Zvukový záznam tlumočeného textu je předmětem autorských práv. V případě zájmu je nutné uzavřít s tlumočníkem samostatnou smlouvu o záznamu díla.

Při uzavírání smlouvy s tlumočníkem pamatujte, že veškeré podmínky by v ní měly být přesně stanoveny a definovány.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

Dnes 12:12
„Překlad smluv a tlumočení v Maďarštině. Velice profesionální přístup při složité zakázce (nákup nemovitosti a pozemků v Maďarsku). Oceňuji f...“

16. 9. 2019 11:40
„Jednalo se o rusko-český překlad ohledně opravy vozidla, tzn. faktura a vyjádření servisu k danému postupu. Překlad byl zpracovaný velice ry...“

15. 9. 2019 12:13
„Na Mgr. Aleši Kolaříkovi oceňuji zejména promptní a kvalitně provedený překlad. Nemůžu opomenout ani profesionální komunikaci, která, ačkoli...“

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua
Reklama: