Podmínky práce tlumočníka Podmínky práce tlumočníka

Práce tlumočníka – podmínky

Podmínky práce tlumočníka

Hledáte-li tlumočníka, seznamte se předem s rámcovými podmínkami tlumočnické práce. Obecné podmínky pro práci tlumočníka upravuje Asociace konferenčních překladatelů ASKOT. Každý tlumočník si však může pracovní podmínky pro práci mírně přizpůsobit (liší se práce soudních tlumočníků či tlumočníků ze znakového jazyka), a proto je vhodné před zadáním tlumočení práva a povinnosti tlumočníka předem vymezit. Pamatujte zároveň na podklady pro práci tlumočníka.

Před zadáním zakázky tlumočníkovi si předem prostudujte nejen tyto podmínky práce tlumočníka, ale dohodněte se s konkrétním tlumočníkem na jeho pracovních zvyklostech.


Seznam tlumočníků a tlumočnických agentur v ČR

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury Podmínky práce tlumočníka

Mgr. Petra Marxová

Kladno překlady, tlumočení, konzultace Podmínky práce tlumočníka

Mgr. Věra Šustková

Bravantice překlady, tlumočení Podmínky práce tlumočníka

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Podmínky práce tlumočníka

Chicory s.r.o.

Brno-střed překlady, tlumočení, korektury Podmínky práce tlumočníka

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Podmínky práce tlumočníka

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Podmínky práce tlumočníka

Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová soudní tlumočník

Plzeň 3 překlady, tlumočení Podmínky práce tlumočníka

Czech Express, s.r.o.

Teplice překlady, tlumočení Podmínky práce tlumočníka

Mgr. Michaela Kaprálová

Olomouc překlady, tlumočení Podmínky práce tlumočníka

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Podmínky práce tlumočníka

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení Podmínky práce tlumočníka

Zuzana Mikesková

Bělkovice-Lašťany překlady, tlumočení Podmínky práce tlumočníka

Joruna Walther

Kanice překlady, tlumočení Podmínky práce tlumočníka

Jana Ševčíková - Sdružení TAAL

Praha 7 překlady, tlumočení, korektury Podmínky práce tlumočníka

Pracovní doba tlumočníka je standardně tvořena osmi pracovními hodinami (včetně všech přestávek a přerušení). Nezapomeňte, že v případě kratších akcí (dvouhodinová tisková konference aj.) je účtována polovina pracovního dne. Nad 8 hodin se zpravidla účtuje každá další započatá hodina.

Podmínky práce tlumočníka

Práce mimo bydliště tlumočníka je vždy zpoplatňována jako celý pracovní den bez ohledu na délku samotného tlumočení.U několikadenní akce jste povinen zajistit tlumočníkovi ubytování v jednolůžkovém pokoji se sociálním zařízením. Samozřejmostí je uhrazení výdajů na dopravu (jestliže nedopravíte tlumočníka na místo sám). Čas strávený na cestě má tlumočník právo si započítat do pracovního nasazení (platí i v případě dopravy na místo určení den předem).

Uzavřete s tlumočníkem dopředu dohodu. Myslete na to, že nemáte právo vyžadovat na tlumočníkovi činnosti, na nichž jste se nedomluvili předem. Jste také povinen včas zajistit konferenční materiály pro tlumočníka (kvalitní příprava se promítne i do samotného tlumočení). Tlumočení probíhá v běžných jazycích jako je angličtina, němčina, italština nebo španělština, ale vybrat si můžete i z tlumočníků méně frekventovaných jazyků, jako čínština, maďarština, švédština nebo třeba makedonština.

Tlumočník musí mít zajištěn kvalitní poslech a přímý výhled na řečníka a promítací plochu (gesta a mimika usnadňují porozumění). Zároveň musí být pracovní prostředí ergonomicky přizpůsobeno a tlumočník musí mít přísun dostatečného množství tekutin. Pokud se k tomu smluvně nezavázal, může tlumočník odmítnout pracovat v nedůstojných podmínkách (abyste se vyhnuli případným potížím, předem specifikujte, kde bude tlumočení probíhat).

Při odřeknutí práce musíte uhradit tlumočníkovi ušlý honorář a vzniklé náklady. V případě, že tlumočník nemůže pro vás tlumočnickou práci vykonat, může za sebe po dohodě s vámi včas zajistit adekvátní náhradu.

Zvukový záznam tlumočeného textu je předmětem autorských práv. V případě zájmu je nutné uzavřít s tlumočníkem samostatnou smlouvu o záznamu díla.

Při uzavírání smlouvy s tlumočníkem pamatujte, že veškeré podmínky by v ní měly být přesně stanoveny a definovány.

Články a informace

Jak vybrat dobře a rychle?

Každý překladatel je specializovaný a každá překladatelská agentura dělá některé obory více a jiné méně. Vybrat vám pomůže portál Tlumočení-Překlady.cz. K efektivnímu výběru ale potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit. Pár minut investovaného času se Vám rozhodně vrátí.

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo