Překladatelské služby

Seznam překladatelských firem v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Překladatelské služby

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení, konferenční servis Překladatelské služby

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Překladatelské služby

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Překladatelské služby

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Překladatelské služby

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Překladatelské služby

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 167 firem
 2. Překlady němčiny – 118 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 65 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 53 firem
 7. Překlady italštiny – 43 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 63 firem
 2. Tlumočení němčiny – 53 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 21 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení bulharštiny – 9 firem
Překladatelské služby Překladatelské služby Překladatelské služby

Překladatelé a jejich služby

Překladatelské služby poskytují překladatelské agentury či jednotliví překladatelé, kteří se navzájem sdružují do profesních sdružení a organizací, což jim pomáhá koordinovat samotné překládání a umožňuje vzájemnou spolupráci.


Široká paleta překladatelských služeb

Rozsah překladatelských služeb se liší v závislosti na překladatelské firmě. Mezi základní překladatelské služby patří samotný překlad textů do a z cizích jazyků. Někteří překladatelé a překladatelské agentury zajišťují pouze oboustranný překlad z a do češtiny. Mezi zákazníky je však žádaná i služba přímý překlad mezi cizími jazyky (např. přímý překlad z angličtiny do němčiny). Překladatele angličtiny, němčiny, španělštiny a dalších jazyků naleznete nejen v Praze a Brně, ale i v dalších městech.

Nejčastějšími zakázkami jsou odborné a technické překlady. Sem patří i právní překlady. Překladatelské agentury jsou schopny vám sestavit terminologický glosář díky používanému software pro překladatele. Tento na míru vytvořený slovník se vám bude hodit zejména v případě, že často potřebujete překládat odborné texty z jednoho oboru.

Zvláštní skupinou odborných překladů jsou ověřené soudní překlady, které jsou vyžadovány při jednání se státními orgány. Lokalizace a překlady www stránek se staly předmětem překladů v souvislosti s větším rozvojem internetu, překlady textu písní a překlady videa a dabing filmů se objevují spíše zřídka jako zakázky u specializovaných překladatelů.

Časté jsou tzv. expresní překlady, které jsou vyhotovovány do 24 hodin. Větší agentury jsou schopny lehce zajistit tento typ překladů i do méně běžných jazyků.

Jazykové korektury rodilým mluvčím jsou někdy automatickou součástí překladu, hloubkovou korekturu si však musíte speciálně vyžádat.

Součástí překladatelských služeb je také doručování překladu a grafické a tiskové zpracování výsledných textů.

Tlumočnické služby

Povolání tlumočníka a překladatele bývá někdy propojeno v jedné osobě - překladatel - tlumočník. Práce tlumočníka je mnohem náročnější na okamžitou pozornost – tlumočník nemá možnost konzultace s kolegy. Zejména u simultánního tlumočení je vhodné, pokud tlumočník dostane podklady k práci předem.

Překladatelské agentury jsou schopny zajistit tlumočení pro jednotlivce či malé skupinky (konsekutivní tlumočení) či doprovodné (informativní) tlumočení během exkurzí atd. Soudní tlumočení poskytují pouze specializovaní soudní překladatelé a tlumočníci, kteří jsou jmenováni krajským soudem.

Zvláštním případem tlumočení je tlumočení do znakové řeči, které má několik druhů, jenž se od sebe navzájem liší.

Etický kodex překladatele a tlumočníka

Samozřejmostí všech poskytovaných překladatelských a tlumočnických služeb je garance mlčenlivosti a zachování diskrétnosti, včetně ochrany veškerých osobních údajů získaných během práce. Překladatelé a tlumočníci by se měli řídit k těmto účelům vypracovaným etickým kodexem překladatele a tlumočníka.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

10. 10. 2019 13:53
„Paní překladatelka pracovala na překladu a transkripci nahrávek výzkumných rozhorovů z AJ do ČJ. Jednalo se o velmi odbornou angličtinu. Spo...“

8. 10. 2019 20:32
„Zakázkou byl překlad knihy - osobního svědectví jednoho Roma z ČR. Překlad sestával z hovorového českého jazyka, romských výrazů, odborných...“

7. 10. 2019 10:47
„Byla jsem velmi spokojena a příjemně překvapena ochotu a profesionalitu paní Hornyakové.Ještě jednou děkuji za vaši rychlost a ochotu “

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Jazyková škola Lingua Cvrkal - překlady
Reklama: