Překladatelské služby Překladatelské služby

Překladatelé a jejich služby

Překladatelské služby

Překladatelské služby poskytují překladatelské agentury či jednotliví překladatelé, kteří se navzájem sdružují do profesních sdružení a organizací, což jim pomáhá koordinovat samotné překládání a umožňuje vzájemnou spolupráci.


Seznam překladatelských firem v ČR

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury Překladatelské služby

Mgr. Michael Janský

Plzeň 4 překlady, korektury Překladatelské služby

Překladatelna.cz

Dolní Břežany překlady, korektury, konferenční servis, lokalizace Překladatelské služby

Mgr. Jana Palečková

Praha 14 překlady, korektury Překladatelské služby

Mgr. Věra Šustková

Bravantice překlady, tlumočení Překladatelské služby

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Překladatelské služby

Bc. Martina Eisner

Ústí nad Labem-Střekov překlady Překladatelské služby

Mgr. Petra Marxová

Kladno překlady, tlumočení, konzultace Překladatelské služby

Ing. Šárka Chorovská

Moravská Ostrava a Přívoz překlady Překladatelské služby

Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová soudní tlumočník

Plzeň 3 překlady, tlumočení Překladatelské služby

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Překladatelské služby

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Překladatelské služby

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Překladatelské služby

MUDr. Petr Vaněk - (nejen) lékařská angličtina

Brno-Bystrc překlady Překladatelské služby

Zuzana Mikesková

Bělkovice-Lašťany překlady, tlumočení Překladatelské služby

Široká paleta překladatelských služeb

Překladatelské služby

Rozsah překladatelských služeb se liší v závislosti na překladatelské firmě. Mezi základní překladatelské služby patří samotný překlad textů do a z cizích jazyků. Někteří překladatelé a překladatelské agentury zajišťují pouze oboustranný překlad z a do češtiny. Mezi zákazníky je však žádaná i služba přímý překlad mezi cizími jazyky (např. přímý překlad z angličtiny do němčiny). Překladatele angličtiny, němčiny, španělštiny a dalších jazyků naleznete nejen v Praze a Brně, ale i v dalších městech.

Nejčastějšími zakázkami jsou odborné a technické překlady. Sem patří i právní překlady. Překladatelské agentury jsou schopny vám sestavit terminologický glosář díky používanému software pro překladatele. Tento na míru vytvořený slovník se vám bude hodit zejména v případě, že často potřebujete překládat odborné texty z jednoho oboru.

Zvláštní skupinou odborných překladů jsou ověřené soudní překlady, které jsou vyžadovány při jednání se státními orgány. Lokalizace a překlady www stránek se staly předmětem překladů v souvislosti s větším rozvojem internetu, překlady textu písní a překlady videa a dabing filmů se objevují spíše zřídka jako zakázky u specializovaných překladatelů.

Časté jsou tzv. expresní překlady, které jsou vyhotovovány do 24 hodin. Větší agentury jsou schopny lehce zajistit tento typ překladů i do méně běžných jazyků.

Jazykové korektury rodilým mluvčím jsou někdy automatickou součástí překladu, hloubkovou korekturu si však musíte speciálně vyžádat.

Součástí překladatelských služeb je také doručování překladu a grafické a tiskové zpracování výsledných textů.

Tlumočnické služby

Překladatelské služby

Povolání tlumočníka a překladatele bývá někdy propojeno v jedné osobě - překladatel - tlumočník. Práce tlumočníka je mnohem náročnější na okamžitou pozornost – tlumočník nemá možnost konzultace s kolegy. Zejména u simultánního tlumočení je vhodné, pokud tlumočník dostane podklady k práci předem.

Překladatelské agentury jsou schopny zajistit tlumočení pro jednotlivce či malé skupinky (konsekutivní tlumočení) či doprovodné (informativní) tlumočení během exkurzí atd. Soudní tlumočení poskytují pouze specializovaní soudní překladatelé a tlumočníci, kteří jsou jmenováni krajským soudem.

Zvláštním případem tlumočení je tlumočení do znakové řeči, které má několik druhů, jenž se od sebe navzájem liší.

Etický kodex překladatele a tlumočníka

Samozřejmostí všech poskytovaných překladatelských a tlumočnických služeb je garance mlčenlivosti a zachování diskrétnosti, včetně ochrany veškerých osobních údajů získaných během práce. Překladatelé a tlumočníci by se měli řídit k těmto účelům vypracovaným etickým kodexem překladatele a tlumočníka.

Články a informace

Jak vybrat dobře a rychle?

Každý překladatel je specializovaný a každá překladatelská agentura dělá některé obory více a jiné méně. Vybrat vám pomůže portál Tlumočení-Překlady.cz. K efektivnímu výběru ale potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit. Pár minut investovaného času se Vám rozhodně vrátí.

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo