Překladatelské služby Překladatelské služby

Překladatelé a jejich služby

Překladatelské služby

Překladatelské služby poskytují překladatelské agentury či jednotliví překladatelé, kteří se navzájem sdružují do profesních sdružení a organizací, což jim pomáhá koordinovat samotné překládání a umožňuje vzájemnou spolupráci.


Seznam překladatelských firem v ČR

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury Překladatelské služby

Mgr. Michael Janský

Plzeň 4 překlady, korektury Překladatelské služby

Mgr. Petra Marxová

Kladno překlady, tlumočení, konzultace Překladatelské služby

Mgr. Jana Palečková

Praha 14 překlady, korektury Překladatelské služby

MUDr. Petr Vaněk - (nejen) lékařská angličtina

Brno-Bystrc překlady Překladatelské služby

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Překladatelské služby

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Překladatelské služby

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Překladatelské služby

Bc. Martina Eisner

Ústí nad Labem-Střekov překlady Překladatelské služby

Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová soudní tlumočník

Plzeň 3 překlady, tlumočení Překladatelské služby

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Překladatelské služby

Překladatelna.cz

Dolní Břežany překlady, korektury, konferenční servis, lokalizace Překladatelské služby

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení Překladatelské služby

Mgr. Věra Šustková

Bravantice překlady, tlumočení Překladatelské služby

Zuzana Mikesková

Bělkovice-Lašťany překlady, tlumočení Překladatelské služby

Široká paleta překladatelských služeb

Překladatelské služby

Rozsah překladatelských služeb se liší v závislosti na překladatelské firmě. Mezi základní překladatelské služby patří samotný překlad textů do a z cizích jazyků. Někteří překladatelé a překladatelské agentury zajišťují pouze oboustranný překlad z a do češtiny. Mezi zákazníky je však žádaná i služba přímý překlad mezi cizími jazyky (např. přímý překlad z angličtiny do němčiny). Překladatele angličtiny, němčiny, španělštiny a dalších jazyků naleznete nejen v Praze a Brně, ale i v dalších městech.

Nejčastějšími zakázkami jsou odborné a technické překlady. Sem patří i právní překlady. Překladatelské agentury jsou schopny vám sestavit terminologický glosář díky používanému software pro překladatele. Tento na míru vytvořený slovník se vám bude hodit zejména v případě, že často potřebujete překládat odborné texty z jednoho oboru.

Zvláštní skupinou odborných překladů jsou ověřené soudní překlady, které jsou vyžadovány při jednání se státními orgány. Lokalizace a překlady www stránek se staly předmětem překladů v souvislosti s větším rozvojem internetu, překlady textu písní a překlady videa a dabing filmů se objevují spíše zřídka jako zakázky u specializovaných překladatelů.

Časté jsou tzv. expresní překlady, které jsou vyhotovovány do 24 hodin. Větší agentury jsou schopny lehce zajistit tento typ překladů i do méně běžných jazyků.

Jazykové korektury rodilým mluvčím jsou někdy automatickou součástí překladu, hloubkovou korekturu si však musíte speciálně vyžádat.

Součástí překladatelských služeb je také doručování překladu a grafické a tiskové zpracování výsledných textů.

Tlumočnické služby

Překladatelské služby

Povolání tlumočníka a překladatele bývá někdy propojeno v jedné osobě - překladatel - tlumočník. Práce tlumočníka je mnohem náročnější na okamžitou pozornost – tlumočník nemá možnost konzultace s kolegy. Zejména u simultánního tlumočení je vhodné, pokud tlumočník dostane podklady k práci předem.

Překladatelské agentury jsou schopny zajistit tlumočení pro jednotlivce či malé skupinky (konsekutivní tlumočení) či doprovodné (informativní) tlumočení během exkurzí atd. Soudní tlumočení poskytují pouze specializovaní soudní překladatelé a tlumočníci, kteří jsou jmenováni krajským soudem.

Zvláštním případem tlumočení je tlumočení do znakové řeči, které má několik druhů, jenž se od sebe navzájem liší.

Etický kodex překladatele a tlumočníka

Samozřejmostí všech poskytovaných překladatelských a tlumočnických služeb je garance mlčenlivosti a zachování diskrétnosti, včetně ochrany veškerých osobních údajů získaných během práce. Překladatelé a tlumočníci by se měli řídit k těmto účelům vypracovaným etickým kodexem překladatele a tlumočníka.

Články a informace

Jak vybrat dobře a rychle?

Každý překladatel je specializovaný a každá překladatelská agentura dělá některé obory více a jiné méně. Vybrat vám pomůže portál Tlumočení-Překlady.cz. K efektivnímu výběru ale potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit. Pár minut investovaného času se Vám rozhodně vrátí.

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo