Notářské a soudní ověření překladu

Odborníci na soudní překlady v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Notářské a soudní ověření překladu

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení, konferenční servis Notářské a soudní ověření překladu

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Notářské a soudní ověření překladu

Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová soudní tlumočník

Plzeň 3 překlady, tlumočení Notářské a soudní ověření překladu

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Notářské a soudní ověření překladu

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Notářské a soudní ověření překladu

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 169 firem
 2. Překlady němčiny – 120 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 64 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 54 firem
 7. Překlady italštiny – 44 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 65 firem
 2. Tlumočení němčiny – 55 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení italštiny – 22 firem
 6. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení běloruštiny – 9 firem
Notářské a soudní ověření překladu Notářské a soudní ověření překladu

Soudní ověření překladu

Soudní ověření překladu potvrzuje, že překlad do cílového jazyka souhlasí s textem originálního dokumentu. Toto ověření připojí k přeloženému textu, který je svázán s originálem, soudní překladatel a opatří jej svou tlumočnickou doložkou s kulatým razítkem překladatele. Tlumočnická doložka je psána stejným jazykem jako přeložený text, takže lze takový dokument použít i pro zahraniční úřady.


Notářské ověření překladu

Notářské ověření potvrzuje, že kopie listiny byla vyhotovena z originálu a s tímto originálem souhlasí. Notářské ověření tedy nevypovídá o samotném překladu, ale pouze dokladuje totožnost kopie s originálem.

Notářské ověření se v souvislosti s překlady uplatňuje zejména tehdy, když potřebujeme soudní ověření překladu. Přeložený text musí být pevně svázán s originálním textem, což v případě, že si chceme originál ponechat, může způsobit problémy.

Řešením je právě notářské ověření kopie, na jejímž základě je soudně ověřený překlad vyhotoven a spolu s touto kopií je pak spojen pečetním provázkem (více viz soudně ověřené překlady). U soudního překladu musí být přeložen i onen notářský zápis o pravosti překládané listiny.

U některých typů dokumentů (občanský průkaz, řidičský průkaz) nelze udělat notářsky ověřenou kopii.

Často se používá také termínů: notářsky ověřený překlad, úřední překlad, oficiální překlad, sešitý překlad, překlad s razítkem či soudní překlad (nikoliv právní překlad). Různí překladatelé preferují rozdílné pojmy, které se od sebe však mohou navzájem lišit. V souvislosti s touto problematikou se také objevuje termín apostila.

Apostila je doklad ověřující pravost podpisu a razítka na listině, který se připevňuje k ověřovanému překladu. Tento doklad potřebujete v přípaě, že na území jiného státu potřebujete předložit ověřenou listinu a tento stát je smluvní stranou „Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin”, přijaté v Haagu dne 5.10. 1961. Díky apostile odpadá teda další ověřování listiny, např. zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita (tzv. superlegalizace).

Superlegalizace je způsob ověření překladu, který platí pro listiny, jež mají být použity ve státech, s nimiž nemá Česká republika sjednáno osvobození od vyššího ověření prostřednictvím dvoustranné mezinárodní smlouvy a které nejsou členskými státy „Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin”.

U justičních listin a listin vydávaných nebo ověřovaných notáři superlegalizaci provádí Ministerstvo spravedlnosti ČR. Poté následuje další vyšší ověření Ministerstvem zahraničních věcí ČR a navazující ověření zastupitelským úřadem toho státu, kde má být listina použita.

U listin vydávaných nebo ověřených orgány státní správy toto vyšší ověření provádí přímo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, a pak následují ověření příslušným zastupitelským úřadem.

Jste z menšího města? Kvalitní překlady z angličtiny, němčiny nebo třeba italštiny naleznete nejen v Praze a v Brně.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

Dnes 12:12
„Překlad smluv a tlumočení v Maďarštině. Velice profesionální přístup při složité zakázce (nákup nemovitosti a pozemků v Maďarsku). Oceňuji f...“

16. 9. 2019 11:40
„Jednalo se o rusko-český překlad ohledně opravy vozidla, tzn. faktura a vyjádření servisu k danému postupu. Překlad byl zpracovaný velice ry...“

15. 9. 2019 12:13
„Na Mgr. Aleši Kolaříkovi oceňuji zejména promptní a kvalitně provedený překlad. Nemůžu opomenout ani profesionální komunikaci, která, ačkoli...“

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua
Reklama: