Notářské a soudní ověření překladu Notářské a soudní ověření překladu

Soudní ověření překladu

Notářské a soudní ověření překladu

Soudní ověření překladu potvrzuje, že překlad do cílového jazyka souhlasí s textem originálního dokumentu. Toto ověření připojí k přeloženému textu, který je svázán s originálem, soudní překladatel a opatří jej svou tlumočnickou doložkou s kulatým razítkem překladatele. Tlumočnická doložka je psána stejným jazykem jako přeložený text, takže lze takový dokument použít i pro zahraniční úřady.


Odborníci na soudní překlady v ČR

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury Notářské a soudní ověření překladu

Mgr. Petra Marxová

Kladno překlady, tlumočení, konzultace Notářské a soudní ověření překladu

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Notářské a soudní ověření překladu

Jaroslava Kozárová

Nové Město na Moravě překlady Notářské a soudní ověření překladu

Jazykové centrum Correct, s.r.o.

Brno-střed překlady, korektury Notářské a soudní ověření překladu

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Notářské a soudní ověření překladu

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení Notářské a soudní ověření překladu

Czech Express, s.r.o.

Teplice překlady, tlumočení Notářské a soudní ověření překladu

AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.

Kopřivnice překlady, korektury Notářské a soudní ověření překladu

Ing. Bc. Jelena Štěrbová MBA

Kunovice překlady, tlumočení, konzultace, korektury Notářské a soudní ověření překladu

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Notářské a soudní ověření překladu

Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová soudní tlumočník

Plzeň 3 překlady, tlumočení Notářské a soudní ověření překladu

Chicory s.r.o.

Brno-střed překlady, tlumočení, korektury Notářské a soudní ověření překladu

Jana Ševčíková - Sdružení TAAL

Praha 7 překlady, tlumočení, korektury Notářské a soudní ověření překladu

Viktorija Tyvodarová

Litomyšl překlady, tlumočení Notářské a soudní ověření překladu

Notářské ověření překladu

Notářské a soudní ověření překladu

Notářské ověření potvrzuje, že kopie listiny byla vyhotovena z originálu a s tímto originálem souhlasí. Notářské ověření tedy nevypovídá o samotném překladu, ale pouze dokladuje totožnost kopie s originálem.

Notářské ověření se v souvislosti s překlady uplatňuje zejména tehdy, když potřebujeme soudní ověření překladu. Přeložený text musí být pevně svázán s originálním textem, což v případě, že si chceme originál ponechat, může způsobit problémy.

Řešením je právě notářské ověření kopie, na jejímž základě je soudně ověřený překlad vyhotoven a spolu s touto kopií je pak spojen pečetním provázkem (více viz soudně ověřené překlady). U soudního překladu musí být přeložen i onen notářský zápis o pravosti překládané listiny.

U některých typů dokumentů (občanský průkaz, řidičský průkaz) nelze udělat notářsky ověřenou kopii.

Často se používá také termínů: notářsky ověřený překlad, úřední překlad, oficiální překlad, sešitý překlad, překlad s razítkem či soudní překlad (nikoliv právní překlad). Různí překladatelé preferují rozdílné pojmy, které se od sebe však mohou navzájem lišit. V souvislosti s touto problematikou se také objevuje termín apostila.

Apostila je doklad ověřující pravost podpisu a razítka na listině, který se připevňuje k ověřovanému překladu. Tento doklad potřebujete v přípaě, že na území jiného státu potřebujete předložit ověřenou listinu a tento stát je smluvní stranou „Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin”, přijaté v Haagu dne 5.10. 1961. Díky apostile odpadá teda další ověřování listiny, např. zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita (tzv. superlegalizace).

Superlegalizace je způsob ověření překladu, který platí pro listiny, jež mají být použity ve státech, s nimiž nemá Česká republika sjednáno osvobození od vyššího ověření prostřednictvím dvoustranné mezinárodní smlouvy a které nejsou členskými státy „Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin”.

U justičních listin a listin vydávaných nebo ověřovaných notáři superlegalizaci provádí Ministerstvo spravedlnosti ČR. Poté následuje další vyšší ověření Ministerstvem zahraničních věcí ČR a navazující ověření zastupitelským úřadem toho státu, kde má být listina použita.

U listin vydávaných nebo ověřených orgány státní správy toto vyšší ověření provádí přímo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, a pak následují ověření příslušným zastupitelským úřadem.

Jste z menšího města? Kvalitní překlady z angličtiny, němčiny nebo třeba italštiny naleznete nejen v Praze a v Brně.

Články a informace

Jak vybrat dobře a rychle?

Každý překladatel je specializovaný a každá překladatelská agentura dělá některé obory více a jiné méně. Vybrat vám pomůže portál Tlumočení-Překlady.cz. K efektivnímu výběru ale potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit. Pár minut investovaného času se Vám rozhodně vrátí.

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo