Certifikát garantovaných překladatelů

Databáze překladatelů v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Certifikát garantovaných překladatelů

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení, konferenční servis Certifikát garantovaných překladatelů

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Certifikát garantovaných překladatelů

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Certifikát garantovaných překladatelů

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Certifikát garantovaných překladatelů

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Certifikát garantovaných překladatelů

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 167 firem
 2. Překlady němčiny – 118 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 65 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 53 firem
 7. Překlady italštiny – 43 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 63 firem
 2. Tlumočení němčiny – 53 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 21 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení bulharštiny – 9 firem

Status „Garantovaný překladatel“

Status „Garantovaný překladatel“ získá překladatel, tlumočník či překladatelská agentura na základě splnění certifikačních kritérií a na základě hodnocení od zákazníků. Status vypovídá o tom, že překladatel či agentura jsou orientováni na pozitivní zákaznickou zkušenost spotřebitele (klienta) a na korektní a vstřícné jednání se zákazníkem. Status je udělován dočasně a je odebírán při porušení podmínek certifikace nebo na základě překladatelovy neochoty řešit špatnou zákaznickou zkušenost. Status neznamená, že překladatel nebo agentura nemohou udělat chybu. Měl by ale zvládat krizovou komunikaci při jednání se zákazníkem, vysvětlit, kde chyba vznikla, napravit ji, je-li to možné a převzít za ni odpovědnost.

Proč zavádíme status „Garantovaný překladatel“

Překladatelství není vázanou živností a za překladatele se může prohlásit kdokoliv. Potřeba není ani živnostenské oprávnění, pokud překladatel pracuje na dohodu nebo autorskou smlouvu. Ze stížností zákazníků víme, že ani vystudované překladatelství nebo pobyt v zahraničí není dostatečnou kvalifikací pro samostatnou překladatelskou činnost, pokud překladatel nemá vhodné osobnostní předpoklady. Práce překladatele či tlumočníka je velmi náročným řemeslem a uměním současně. Spojuje v sobě perfektní lingvistické znalosti, cit pro jazyk, analytické myšlení, manažerské, marketingové, obchodní a IT dovednosti. Aby zákazník předešel nedorozuměním, je třeba i velká míra empatie. Dobrý překladatel musí umět pozitivně jednat se zákazníkem, udělat mu smysluplnou nabídku, uzavřít smlouvu, vykomunikovat dodání podkladů ve vhodném formátu, vyhotovit překlad, s přihlédnutím na jeho užití zajistit korektury, překlad digitálně zpracovat a v termínu odevzdat zákazníkovi. Je zřejmé, že pokud se za překladatele prohlásí člověk, který nenašel jiné uplatnění a bez patřičné teoretické průpravy se rozhodl "začít překládat", nutně poškozuje pověst překladatelské profese. U přijímacích pohovorů do Registru překladatelských firem se s těmito lidmi setkáváme bohužel dost často. Bohužel je častým jevem i arogance nebo nedostatek empatie ze strany překladatelů; s takovými lidmi je delší spolupráce velmi neradostná. Překladatelská profese je závislá na důvěře a spolupráci a zákazníci po špatné zkušenosti přestávají překladatelům důvěřovat a dávají přednsot agenturám, kde lze od manažera zakázky očekávat profesionálnější přístup. Ale i zde může zákazník narazit. Dobrý překladatel a agentura proto pracují na své profesionální pověsti založené především na velkém množství referencí od zákazníků garantovaných třetí stranou. A k tomuto účelu slouží status "Garantovaný překladatel".

Garance spokojenosti zákazníka

Garantovaní překladatelé a agentury se dobrovolně zavázali dodržovat Kodex komunikace se zákazníkem. To znamená odpovídat rychle na poptávky a zákazníka srozumitelně informovat o podmínkách spolupráce, aby nedocházelo k nedorozuměním. Pokud s prací garantovaného překladatele/agentury nebo s jejich přístupem k zakázce nebudete spokojeni, stěžujte si u nás. Garantujeme, že stížnosti prověřujeme a poskytujeme bezplatnou mediační službu. V případě oprávněné stížnosti sjednáme s překladatelem či agenturou nápravu nebo dané firmě odejmeme status Garantovaného překladatele; v krajním případě ji vyřadíme z naší databáze. Cílem statusu "Garantovaného překladatele" je vyzdvihnout a odměnit ty překladatele a agentury, kteří mají zákazníka na prvním místě a mohou se pochlubit řadou výborných hodnocení. Je však třeba připomenout, že i od zákazníka se očekává spolupráce, komunikace a dodržování zaslaných pokynů.

Garantovaný = prověřený

Garantovaní překladatelé a agentury prošli naším vstupním pohovorem. U garantovaných překladatelů a agentur zaručujeme, že služby, které v prezentaci nabízejí, také skutečně dělají. Garantovaní překladatelé a firmy musejí splnit řadu kritérií, např. poskytnout zákazníkům dostatek údajů o své kvalifikaci a praxia přijmout závazný standard jednání se zákazníkem. Minimálně 4x ročně jsme s těmito firmami v kontaktu a ony nám potvrzují rozsah poskytovaných služeb.

Garantujeme profesionalitu překladatele

Překládat pro veřejnost je náročné nejen na překladatelskou odbornost, ale také na komunikační dovednosti a organizační um. Úspěšné dokončení zakázky znamená dobře komunikovat se zákazníkem a dobře odhadnout svůj čas a schopnosti. Dokončit zakázku v termínu neumí každý. Nepřijímáme registrace překladatelských amatérů nebo překladatelů, kteří sice umí cizí jazyk, ale jeví se jako neschopní zorganizovat a řídit průběh zakázky.

Garance přímého kontaktu

Pokud na zakázku spěcháte, kontaktujte garantované překladatele telefonicky a zarezervujte si jejich volnou kapacitu. Zatelefonujte jim i v případě, když zasíláte podrobnosti poptávky mailem nebo přes formulář.

Negarantovaný překladatel = bez naší záruky

Překladatele, které nemůžeme garantovat, jsme prověřili pouze při jejich registraci. Nemůžeme ale zaručit, že služby stále poskytují v rozsahu uvedeném v prezentaci. Pokud překladatel ukončí svoji činnost, omezí ji nebo přeruší a neinformuje nás o tom, nemáme jak zjistit, že se tak stalo. Zákazník pak mnohdy čeká na odpověď od begarantovaného překladatele marně.

Pochvaly a stížnosti na překladatele

Ohodnoťte svoji zkušenost s konkrétními překladateli. Šikovným pomůžete a špatné z Registru překladatelských firem vyřazujeme.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

10. 10. 2019 13:53
„Paní překladatelka pracovala na překladu a transkripci nahrávek výzkumných rozhorovů z AJ do ČJ. Jednalo se o velmi odbornou angličtinu. Spo...“

8. 10. 2019 20:32
„Zakázkou byl překlad knihy - osobního svědectví jednoho Roma z ČR. Překlad sestával z hovorového českého jazyka, romských výrazů, odborných...“

7. 10. 2019 10:47
„Byla jsem velmi spokojena a příjemně překvapena ochotu a profesionalitu paní Hornyakové.Ještě jednou děkuji za vaši rychlost a ochotu “

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Jazyková škola Lingua Cvrkal - překlady
Reklama: