Překlad audia, videa – dabing filmů

Odborníci na dabing

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení, konferenční servis Překlad audia a videa - dabing filmu

Chicory s.r.o.

Brno-střed překlady, tlumočení, korektury Překlad audia a videa - dabing filmu

Mgr. Kristina Farris - anglický jazyk

Praha 1 překlady, tlumočení Překlad audia a videa - dabing filmu

Jana Ševčíková - Sdružení TAAL

Praha 7 překlady, tlumočení, korektury Překlad audia a videa - dabing filmu

Czech Express, s.r.o.

Teplice překlady, tlumočení Překlad audia a videa - dabing filmu

Bc. Viktor Veselý, DiS. (bilingvní rodilý mluvčí)

Praha 5 překlady, tlumočení Překlad audia a videa - dabing filmu

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 169 firem
 2. Překlady němčiny – 120 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 64 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 54 firem
 7. Překlady italštiny – 44 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 65 firem
 2. Tlumočení němčiny – 55 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení italštiny – 22 firem
 6. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení běloruštiny – 9 firem
Překlad audia a videa – dabing filmu Překlad audia a videa – dabing filmu Překlad audia a videa – dabing filmu

Titulky a dabování audiovizuálních záznamů

Své místo mají u překladů videa titulky i dabing. V České republice převládá dabování (téměř 3/4 pořadů v soukromých televizích jsou dabovány), titulkují se zejména filmy určené konkrétní skupině diváků (filmoví odborníci a fanoušci) a filmy dle daného žánru (dokumentární filmy, umělecké snímky).

Úskalí překladu titulků

Překladatel titulků v podstatě překládá umělecký text s polysémiotickým (tj. mnohovýznamovým) charakterem. Auditivní a vizuální komunikace se prolíná – překladatel musí psaným textem vyjádřit mluvené slovo.

Titulky někdy mohou překladatele nutit ke krácení překladu, současně umožňují vypustit nadbytečné informace (zde však hrozí riziko ztráty důležitých dialogů). Titulky se překládají nejen do angličtiny a němčiny, ale i do méně frenkventovaných jazyků jako je čínština, maďarština, ukrajinština a dalších.


Cena titulkování

Výslednou cenu za hotové a připravené titulky k filmu tvoří dvě položky: samotný překlad a technická příprava titulků přímo k filmu. Praxe u jednotlivých překladatelů je různá – někdo si honorář stanovuje podle jednotlivých titulků (cca od 15 Kč/titulek), jiný překladatel si účtuje celý film jako dílo (průměrný dvouhodinový film zhruba 4000–6000 Kč). K výsledné částce si však ještě musíte připočíst cenu za úpravy titulků do „titulkové“ češtiny a jejich přidání k filmu, která se vyšplhá na dalších 4000–6000 Kč.

Dabing v českém prostředí

Dabing je jedním z nejobtížnějších druhů překladu, podobně problematický je i překlad veršované divadelní hry. Kvalitní dabing potřebuje precizně připravený scénář – tj. správnou a pravdivou interpretaci předlohy, nikoli doslovný překlad. I u zrodu dobrého dabingu stojí zkušený překladatel, který spolupracuje s dramaturgem a úpravcem (tj. člověkem, co připraví text tzv. na pusu). Dabing je ve své podstatě samostatným literárním dílem. Jeho působení na diváky je jiné než působení originálu.

Cena za dabing je 8 –15x vyšší než cena za titulky pro stejný film.

Kromě klasického dabingu, který je předem připraven, se zřídka používá metoda over-voice, kdy originál běží tlumeně pod hlasem dabéra. Dabing lze provádět i tzv. na živo, např. na konferenci, při které se promítá film. Tlumočník vlastně simultánně tlumočí film do sluchátek účastníků. (Nezapomeňte tlumočníkovi film poskytnout dopředu!).

Jak se liší překladatel filmů od běžného překladatele?

 • Překladatel filmů má kromě zkušeností a výborné znalosti obou jazyků i literární schopnosti (např. také cit pro filmovou češtinu – vytvářený dialog musí být divákům srozumitelný, plynulý a mluvný).
 • Předlohu textu interpretuje ne doslovně, ale správně a pravdivě.
 • Umí vystihnout vystihl smysl filmu a zdůraznit to samé, co autor – dokáže rozpoznat autorův záměr (ironii, přejaté věty atd.). Zároveň rozumí charakterům jednotlivých postav a orientuje se v dané kulturní oblasti (což se projevuje především se v knižních a slangových výrazech aj.)
 • Klade důraz na celkovou podobu dialogu – tzn. že netříští věty.
 • Umí zohlednit odlišné kulturní prostředí, ve kterém film vznikl, ale současně mu zachová jeho kulturní identitu.

Pokud si chcete nechat přeložit váš film, pamatujte, že dobrý překladatel je sice základ, ale celkově dílo dotvoří až dabéři. Platí ovšem i to, že špatný překlad může dobrý film i pohřbít.

Pro výslednou kvalitu dabingu či titulků je nejdůležitější výborný překlad a následná vhodná úprava.

Titulky pro neslyšící

Zvláštním případem je titulkování pro neslyšící diváky. Je nutné znát pravidla pro tvorbu skrytých titulků, v textu oznamovat zvuky a akustické signály podstatné pro děj filmu.

Ocenění pro překladatele filmů

Na kvalitě titulků a dabingu se podílí i Český filmový a televizní svaz (FITES), Český literární fond a další organizace. Hodnotu dabingu zvyšuje Cena Františka Filipovského, která pamatuje i na Cenu za mimořádnou kvalitu literární složky dabovaného audiovizuálního díla.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

Dnes 12:12
„Překlad smluv a tlumočení v Maďarštině. Velice profesionální přístup při složité zakázce (nákup nemovitosti a pozemků v Maďarsku). Oceňuji f...“

16. 9. 2019 11:40
„Jednalo se o rusko-český překlad ohledně opravy vozidla, tzn. faktura a vyjádření servisu k danému postupu. Překlad byl zpracovaný velice ry...“

15. 9. 2019 12:13
„Na Mgr. Aleši Kolaříkovi oceňuji zejména promptní a kvalitně provedený překlad. Nemůžu opomenout ani profesionální komunikaci, která, ačkoli...“

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua
Reklama: