Překlady textů písní do češtiny

Překladatelé hudebních textů

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Překlady textů písní do češtiny

Překladatelna.cz

Dolní Břežany překlady, korektury, lokalizace Překlady textů písní do češtiny

Jazykové centrum Correct, s.r.o.

Brno-střed překlady, korektury Překlady textů písní do češtiny

Bc. Viktor Veselý, DiS. (bilingvní rodilý mluvčí)

Praha 5 překlady, tlumočení Překlady textů písní do češtiny

Mgr. Hana Marsault

Praha 6 překlady Překlady textů písní do češtiny

Profipřekladatel.cz - Překladatelská agentura

Praha 5 překlady, tlumočení Překlady textů písní do češtiny

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 167 firem
 2. Překlady němčiny – 118 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 65 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 53 firem
 7. Překlady italštiny – 43 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 63 firem
 2. Tlumočení němčiny – 53 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 21 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení srbštiny – 9 firem
Překlady textů písní do češtiny< Překlady textů písní do češtiny< Překlady textů písní do češtiny<

Jak na překlady textů písní do češtiny

Překladatelské služby zahrnují i tak specifickou oblast jako jsou překlady textů písní. Překladatelé textů písní se podobně jako v případě jiných odborných či jinak specializovaných překladů potýkají s nejrůznějšími problémy. Kvalitní překladatele textů písní naleznete v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších městech po celé České republice.

Dva druhy překladů písní

Překlady textů písní lze rozdělit na dvě skupiny. První z nich určitě znáte – prozpěvujete si vaši oblíbenou písničku a zajímá vás, o čem se v ní zpívá. Se slovníkem v ruce se proberete neznámými slovíčky a objasníte si jejich význam. (Více o překladech textu písní na internetu.)

Jiná situace však nastává v případě, že překladateli (v tomto případě obvykle odborníkovi) jde nejen o přeložení textu, ale zároveň o to, aby přeložená píseň šla ruku v ruce s hudbou.


Profese překladatele písňových textů

Překlady textů písní jsou velmi úzce profilovanou částí překladatelské práce, a proto je většina překladatelů nabízí pouze doplňkově.

Profesionální překladatel písňových textů dává pozor na rytmus přeložených veršů musí klást důraz zejména na „zpívatelnost“ přeloženého textu. Právě tento typ překladatelů spolupracuje s nejrůznějšími hudebními časopisy při přípravě přeložených textů.

V populárních písních se často vyskytuje slang (a obecně nespisovný jazyk), který komplikuje vhodný překlad textů do češtiny. Podobně jako v ostatních druzích překladů je nutná nejen dobrá znalost jazyka, ale i konkrétní kultury a prostředí.

Jak si vybrat dobrého překladatele pro texty písní

Nejvhodnějším vodítkem jsou dobré reference, které o překladateli dostanete z vámi ověřených zdrojů. Důležitá je výborná znalost překládaného jazyka, ale sama o sobě nestačí. Překladatel musí být schopen cítit hudbu a rytmus, musí být alespoň trochu básníkem.

Kvalifikací překladatele je především jeho dosavadní přeložené dílo. Pro překlady textů písní si proto vyberte překladatele, který má s podobnou prací zkušenosti a ne jeho kolegu, který překládá odborné články o stavebnictví.

Překlady textů písní se liší i v honoráři za platbu. Text písně nelze posuzovat dle normostran, ale je nutno brát v úvahu stavbu veršů a jejich obtížnost. Výsledná cena je tedy individuální a závisí na domluvě zadavatele a samotného překladatele. (Velmi orientačně se dá říci, že cena za jeden verš se pohybuje okolo 15–20 Kč.)

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

10. 10. 2019 13:53
„Paní překladatelka pracovala na překladu a transkripci nahrávek výzkumných rozhorovů z AJ do ČJ. Jednalo se o velmi odbornou angličtinu. Spo...“

8. 10. 2019 20:32
„Zakázkou byl překlad knihy - osobního svědectví jednoho Roma z ČR. Překlad sestával z hovorového českého jazyka, romských výrazů, odborných...“

7. 10. 2019 10:47
„Byla jsem velmi spokojena a příjemně překvapena ochotu a profesionalitu paní Hornyakové.Ještě jednou děkuji za vaši rychlost a ochotu “

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Jazyková škola Lingua Cvrkal - překlady
Reklama: