Často kladené otázky (FAQ)

Seznam překladatelských firem v ČR

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Často kladené otázky (FAQ)

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Často kladené otázky (FAQ)

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Často kladené otázky (FAQ)

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Často kladené otázky (FAQ)

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Často kladené otázky (FAQ)

Mgr. Michaela Kaprálová

Olomouc překlady, tlumočení Často kladené otázky (FAQ)

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 167 firem
 2. Překlady němčiny – 118 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 65 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 53 firem
 7. Překlady italštiny – 43 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 63 firem
 2. Tlumočení němčiny – 53 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 21 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení běloruštiny – 9 firem
Často kladené otázky (FAQ) Často kladené otázky (FAQ) Často kladené otázky (FAQ)

Zeptali se nás

Jak se stanoví cena překladu?

Výsledná cena za překlad se určuje podle počtu normostran přeloženého textu nebo podle počtu znaků textu, dále podle termínu dodání a charakteru textu.

Co je normostrana, jak zjistím rozsah mého dokumentu?

Jedna normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer (30 řádků × 60 znaků). Celkový počet normostran zjistíte v programu MS Word (Nástroje – Počet slov – Znaky (včetně mezer). Výsledek je třeba vydělit 1800 pro získání počtu NS.


Co přesně znamenají pojmy „výchozí“ a „cílový jazyk“?

„Výchozí jazyk“ je jazyk, ve kterém je váš dokument napsaný, zatímco termínem „cílový jazyk“ myslíme jazyk, do kterého má být text přeložen.

Jak se liší délka originálu od přeloženého textu?

U angličtiny je to zhruba 10:11 tj. 10 NS českého textu a 11 NS anglického překladu. U němčiny je poměr 10:12–14.

Co je to úřední (soudní) překlad?

Úřední překlad je opatřený razítkem a doložkou soudního překladatele. Přeložený dokument je svázán s originálem (příp. notářsky ověřenou kopií) a doložkou překladatele pomocí pečetního provázku. Pozor – úřední překlad ≠ právní překlad.

Které dokumenty musí být ověřeny soudním překladatelem?

Většinou se jedná o dokumenty pro úřady k oficiálnímu použití (soudy, ambasády a jiné úřady), např. rodný list, oddací list, úmrtní list, výpis z trestního rejstříku, řidičský průkaz, smlouvy atd.

Jak se liší notářské a soudní ověření překladu?

Notář ověří pravost podpisu či dokumentu, soudní překladatel ověří pravost samotného překladu.

Co je to odborný text?

Ekonomický, právnický, technický, vědecký, počítačový, lékařský nebo jinak obsahově či jazykově náročný text (obsahující odborné termíny, složitou syntax, neobvyklou formu dokumentu apod.).

Co je to apostila?

Doklad, který se připevňuje k ověřovanému překladu, sloužící jako potvrzení pravosti a platnosti překladu.

Kde najdu kvalitní překladatele?

Kvalitní překladatele naleznete nejen v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni, ale i v dalších městech.

Jsou překlady důvěrné?

Ano, překladatel i tlumočník jsou povinni zachovat přísnou mlčenlivost a nevyužívat informací získaných během výkonu překladatelské práce ke svému užitku.

Co všechno zahrnuje cena za překlad?

Obvykle je v ceně za překlad kromě profesionálního překladu zahrnuta základní jazyková korektura. Někteří překladatelé nabízejí i doručení zakázky zdarma, vypálení na CD či stylistickou korekturu. Před zadáním překladu se u překladatele či agentury informujte, co je v ceně za překlad konkrétně zahrnuto.

Proč bývají překlady tak drahé?

Překládání je velmi časově náročné. Čas potřebný k vlastnímu překladu může být někdy delší než čas, za který byl originální text vytvořen. Překladatel musí najít vhodné slovo, které nejlépe vystihne původní význam. Je potřebná plynulost ve dvou jazycích a odbornost v oboru zadaného překladu. Překladatel musí mít navíc kulturní povědomí o výchozím i cílovém jazyce a musí být schopen zkombinovat tuto znalost se znalostí gramatiky, psaní na počítači a často i výzkumu v dané oblasti. Cena za překlad v sobě odráží odbornost a čas potřebný k poskytnutí překladu v co nejvyšší kvalitě.

Proč trvá vyhotovení překladu tak dlouho?

Je mnoho faktorů, které délku vyhotovení překladu ovlivňují. Výchozí text musí být čten, přeložen a znovu minimálně dvakrát přečten, dále přepsán a často přeformátován. Někdy je důležitý i podrobnější výzkum v překládané oblasti, aby nedošlo k terminologickým či faktickým omylům. Překladatel musí o každém slovu, frázi a větě popřemýšlet samostatně, a následně pak i komplexně. Pokud je v textu použita speciální slovní zásoba, nebo pokud je dokument vysoce odborný, je potřeba více času k ověření přejatých slov.

Jaké formáty lze pro zadání překladu použít?

Formát překladu záleží na konkrétní překladatelské agentuře či překladateli. Obecně lze použít formáty MS Office (doc, xls, ppt) či pdf, ale lze překládat i dokumenty naskenované, nafaxované či vytištěné (v tomto případě však počítejte s příplatkem za přepis).

Co je to CAT software?

CAT (Computer Aided Translation) je zkratka pro programy, které umožňují překlad podporovaný počítačem. Není to překlad strojový, ale pomáhá lidskému překladateli s překladovou pamětí (opakující se výrazy, zachování jednotné terminologie apod.). Použití CAT přináší i nižší náklady na překlad, možnost vytvoření terminologického slovníku aj. V případě opakujících se textů (vět) může překladatel poskytnout při použití CAT nástroje slevu.

K čemu je překladatelská norma DIN 2345?

Tato německá norma vymezuje požadavky na překladatelské projekty.

O čem je norma ČSN EN 15038?

Česká norma ČSN EN 15038 (viz Certifikace překladatelů a tlumočníků) určuje standardy pro poskytování překladatelských služeb na vysoké úrovni. V ČR nahrazuje normu DIN, která u nás byla používána do r. 2006.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

10. 10. 2019 13:53
„Paní překladatelka pracovala na překladu a transkripci nahrávek výzkumných rozhorovů z AJ do ČJ. Jednalo se o velmi odbornou angličtinu. Spo...“

8. 10. 2019 20:32
„Zakázkou byl překlad knihy - osobního svědectví jednoho Roma z ČR. Překlad sestával z hovorového českého jazyka, romských výrazů, odborných...“

7. 10. 2019 10:47
„Byla jsem velmi spokojena a příjemně překvapena ochotu a profesionalitu paní Hornyakové.Ještě jednou děkuji za vaši rychlost a ochotu “

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Jazyková škola Lingua Cvrkal - překlady
Reklama: