Často kladené otázky k dalším službám

Seznam překladatelských firem v ČR

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Často kladené otázky k dalším službám

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Často kladené otázky k dalším službám

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Často kladené otázky k dalším službám

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Často kladené otázky k dalším službám

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Často kladené otázky k dalším službám

Mgr. Jana Palečková

Praha 14 překlady, korektury Často kladené otázky k dalším službám

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 168 firem
 2. Překlady němčiny – 121 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 64 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 55 firem
 7. Překlady italštiny – 46 firem
 8. Překlady polštiny – 42 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 36 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 28 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady portugalštiny – 23 firem
 14. Překlady nizozemštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 63 firem
 2. Tlumočení němčiny – 54 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 27 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 26 firem
 5. Tlumočení italštiny – 22 firem
 6. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 7. Tlumočení polštiny – 19 firem
 8. Tlumočení slovenštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 12 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení běloruštiny – 9 firem
Často kladené otázky k dalším službám Často kladené otázky k dalším službám Často kladené otázky k dalším službám

Zeptali se nás

Co všechno patří mezi doplňkové služby?

Mezi doplňkové služby patří jazykové korektury českých i cizojazyčných textů, nejrůznější přepisy textů (z ručně psaného dokumentu, z audio či videokazet) a nejrůznější grafické zpracování překladu a tiskové služby (komprimace souborů, import textů, zvláštní grafické úpravy, kopírování aj.). Překladatelské agentury jsou schopny zajistit i notářské ověření překladu (důležité zejména u textů, u kterých je třeba ověřený soudní překlad).


V jakém formátu mohu dokument pro překlad či korekturu zaslat?

Dokumenty pro překlad či korekturu můžete zaslat prakticky ve všech formátech, nejvhodnější jsou však editovatelné formáty, jako např. soubory typu MS WORD (*.doc, *.rtf, *.txt), MS EXCEL (*.xls) a MS POWERPOINT (*.ppt). Některé agentury používají OCR programy (programy pro rozpoznávání textu), a jsou tak schopny určit rozsah textu i u naskenovaných dokumentů, dokumentů typu Adobe Acrobat (*.pdf) či obrázkových souborů (*.jpg, *.bmp, *.gif, *.tif). U souborů, které nelze přímo editovat, je ale třeba počítat s vyšší cenou za zpracování překladu z takového souboru (ruční přepis, vytváření tabulek, práce grafika...).

Kdy je potřebná korektura rodilým mluvčím?

Jazyková korektura je doporučena v případě, že bude přeložený text zveřejněn. Korektura rodilým mluvčím je doporučována u nadstandardních dokumentů, jako jsou výroční zprávy, tiskové zprávy, nabídky pro výběrové řízení, nabídky obchodním partnerům, webové stránky, apod.

Jsou stanovena nějaká omezení týkající se obsahu textu určeného ke korektuře?

Většina profesionálních korektorů je v zásadě schopna zkorigovat jakýkoli text v českém jazyce, včetně textů ryze odborných. Mají však právo odmítnout dokumenty, které svým obsahem porušují jejich interní pravidla – může se jednat zejména o sexuálně explicitní materiál, texty propagující tabákové výrobky, texty podněcující k národnostní, rasové, náboženské či jiné nesnášenlivosti.

Jaké jsou možnosti doručení překladu?

Překladatelské agentury a překladatelé nabízejí možnost doručit překlad: e-mailem, faxem, poštou – doporučeně, kurýrem či osobně. Zvláštní režim je třeba dodržet u soudně ověřených překladů. Výběrem překladatelské agentury a překladatele ve vašem městě (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Jihlava, Plzeň a další města v ČR) můžete ušetřit náklady spojené s doručením překladu.

Kdy je vhodné vytvoření terminologického slovníku – glosáře a za jakých podmínek?

K zhotovení terminologického slovníku je zapotřebí speciálního software pro překladatele, který umožňuje jeho vytvoření. Vyplatí se zejména v případě, že častěji necháváte překládat texty z jednoho oboru, kde je žádoucí zachovat shodnou terminologii.

Co znamená zkratka DTP?

DTP je zkratka pro desktop publishing neboli stolní typografii. Jedná se o tvorbu tištěného dokumentu za pomocí počítače. K tomu, aby mohl dokument vzniknout, je zapotřebí kromě počítače a obsluhy (obvykle DTP operátora nebo grafika), také sázecího počítačového programu. Samotná sazba dokumentu spočívá ve vkládání textů a obrázků na stránku a jejich úpravách.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

Včera 14:08
„Se společností Channel Crossings s.r.o. spolupracuje naše kancelář již několik let. Zajišťují pro nás jak překlady, které jsou vždy na profe...“

Včera 9:25
„S paní Bartošovou jsme byli naprosto spokojení, překládala nám web Dellinger.cz kompletně do němčiny. Její překlad byl profesionální a zvlád...“

15. 7. 2019 15:39
„S Channel Crossings naše společnost spolupracuje již několik let a nikdy jsme neměli jedinou negativní zkušenost. Překlady i korektury jsou ...“

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua
Reklama: