Často kladené otázky k dalším službám Často kladené otázky k dalším službám

Zeptali se nás

Co všechno patří mezi doplňkové služby?

Často kladené otázky k dalším službám

Mezi doplňkové služby patří jazykové korektury českých i cizojazyčných textů, nejrůznější přepisy textů (z ručně psaného dokumentu, z audio či videokazet) a nejrůznější grafické zpracování překladu a tiskové služby (komprimace souborů, import textů, zvláštní grafické úpravy, kopírování aj.). Překladatelské agentury jsou schopny zajistit i notářské ověření překladu (důležité zejména u textů, u kterých je třeba ověřený soudní překlad).


Seznam překladatelských firem v ČR

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury Často kladené otázky k dalším službám

Mgr. Michael Janský

Plzeň 4 překlady, korektury Často kladené otázky k dalším službám

Mgr. Petra Marxová

Kladno překlady, tlumočení, konzultace Často kladené otázky k dalším službám

Mgr. Jana Palečková

Praha 14 překlady, korektury Často kladené otázky k dalším službám

MUDr. Petr Vaněk - (nejen) lékařská angličtina

Brno-Bystrc překlady Často kladené otázky k dalším službám

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Často kladené otázky k dalším službám

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Často kladené otázky k dalším službám

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Často kladené otázky k dalším službám

Bc. Martina Eisner

Ústí nad Labem-Střekov překlady Často kladené otázky k dalším službám

Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová soudní tlumočník

Plzeň 3 překlady, tlumočení Často kladené otázky k dalším službám

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Často kladené otázky k dalším službám

Překladatelna.cz

Dolní Břežany překlady, korektury, konferenční servis, lokalizace Často kladené otázky k dalším službám

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení Často kladené otázky k dalším službám

Mgr. Věra Šustková

Bravantice překlady, tlumočení Často kladené otázky k dalším službám

Zuzana Mikesková

Bělkovice-Lašťany překlady, tlumočení Často kladené otázky k dalším službám

V jakém formátu mohu dokument pro překlad či korekturu zaslat?

Často kladené otázky k dalším službám

Dokumenty pro překlad či korekturu můžete zaslat prakticky ve všech formátech, nejvhodnější jsou však editovatelné formáty, jako např. soubory typu MS WORD (*.doc, *.rtf, *.txt), MS EXCEL (*.xls) a MS POWERPOINT (*.ppt). Některé agentury používají OCR programy (programy pro rozpoznávání textu), a jsou tak schopny určit rozsah textu i u naskenovaných dokumentů, dokumentů typu Adobe Acrobat (*.pdf) či obrázkových souborů (*.jpg, *.bmp, *.gif, *.tif). U souborů, které nelze přímo editovat, je ale třeba počítat s vyšší cenou za zpracování překladu z takového souboru (ruční přepis, vytváření tabulek, práce grafika...).

Kdy je potřebná korektura rodilým mluvčím?

Jazyková korektura je doporučena v případě, že bude přeložený text zveřejněn. Korektura rodilým mluvčím je doporučována u nadstandardních dokumentů, jako jsou výroční zprávy, tiskové zprávy, nabídky pro výběrové řízení, nabídky obchodním partnerům, webové stránky, apod.

Jsou stanovena nějaká omezení týkající se obsahu textu určeného ke korektuře?

Často kladené otázky k dalším službám

Většina profesionálních korektorů je v zásadě schopna zkorigovat jakýkoli text v českém jazyce, včetně textů ryze odborných. Mají však právo odmítnout dokumenty, které svým obsahem porušují jejich interní pravidla – může se jednat zejména o sexuálně explicitní materiál, texty propagující tabákové výrobky, texty podněcující k národnostní, rasové, náboženské či jiné nesnášenlivosti.

Jaké jsou možnosti doručení překladu?

Překladatelské agentury a překladatelé nabízejí možnost doručit překlad: e-mailem, faxem, poštou – doporučeně, kurýrem či osobně. Zvláštní režim je třeba dodržet u soudně ověřených překladů. Výběrem překladatelské agentury a překladatele ve vašem městě (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Jihlava, Plzeň a další města v ČR) můžete ušetřit náklady spojené s doručením překladu.

Kdy je vhodné vytvoření terminologického slovníku – glosáře a za jakých podmínek?

K zhotovení terminologického slovníku je zapotřebí speciálního software pro překladatele, který umožňuje jeho vytvoření. Vyplatí se zejména v případě, že častěji necháváte překládat texty z jednoho oboru, kde je žádoucí zachovat shodnou terminologii.

Co znamená zkratka DTP?

DTP je zkratka pro desktop publishing neboli stolní typografii. Jedná se o tvorbu tištěného dokumentu za pomocí počítače. K tomu, aby mohl dokument vzniknout, je zapotřebí kromě počítače a obsluhy (obvykle DTP operátora nebo grafika), také sázecího počítačového programu. Samotná sazba dokumentu spočívá ve vkládání textů a obrázků na stránku a jejich úpravách.

Články a informace

Jak vybrat dobře a rychle?

Každý překladatel je specializovaný a každá překladatelská agentura dělá některé obory více a jiné méně. Vybrat vám pomůže portál Tlumočení-Překlady.cz. K efektivnímu výběru ale potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit. Pár minut investovaného času se Vám rozhodně vrátí.

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo