Překlady textů a překládání

Databáze překladatelů a agentur v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Databáze překladatelů textů v ČR, překlady textů a překládání textu, překlady textů na zakázku. Problematika překladů textu.

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení, konferenční servis Databáze překladatelů textů v ČR, překlady textů a překládání textu, překlady textů na zakázku. Problematika překladů textu.

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Databáze překladatelů textů v ČR, překlady textů a překládání textu, překlady textů na zakázku. Problematika překladů textu.

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Databáze překladatelů textů v ČR, překlady textů a překládání textu, překlady textů na zakázku. Problematika překladů textu.

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Databáze překladatelů textů v ČR, překlady textů a překládání textu, překlady textů na zakázku. Problematika překladů textu.

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Databáze překladatelů textů v ČR, překlady textů a překládání textu, překlady textů na zakázku. Problematika překladů textu.

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 167 firem
 2. Překlady němčiny – 118 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 65 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 53 firem
 7. Překlady italštiny – 43 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 63 firem
 2. Tlumočení němčiny – 53 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 21 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení bulharštiny – 9 firem
Překlady textů a překládání Překlady textů a překládání Překlady textů a překládání

Mnoho druhů překladů textu

Než zadáte překladateli text k přeložení, ujasněte si, jaký překlad vlastně potřebujete a co od něj očekáváte. Jen tak získáte dobrý překlad.

Strojové překlady textů

Strojový překlad je proces automatického překladu textu z jednoho jazyka do jiného pomocí počítače. Je rychlý a levný (či úplně zadarmo) a je určený pouze pro interní použití. Dává uživateli zevrubnou představu o obsahu textu. Jeho další šíření je možné v případě, že je pečlivě opraven zkušeným překladatelem. Obvykle je ale méně pracné text přeložit znovu. Pro tento druh překladu vám stačí překladač textu. Pro překlad www stránek dobře poslouží Google translator.


Informativní překlady textů

Je to přesný a kvalitní překlad textu ovšem bez stylistických a grafických úprav. Bývá dodáván v kratší lhůtě a za nižší cenu, není však určen k publikování. Má zadavateli sloužit hlavně jako zdroj informací, k internímu použití či jako podpůrný pracovní text.

Kvalitní překlady textů určené k publikování

Je to špičkový přesný překlad textu s jazykovou korekturou včetně stylistické a grafické úpravy. Tento typ překladu je určen pro všechny dokumenty, které budou publikovány a používány k obchodním účelům (např. reklamní texty aj.).

Druhy kvalitních překladů textů

Soudně ověřené překlady mohou provádět pouze soudní překladatelé (srovnej notářské a soudní ověření překladu). Překlady bez překladatelské doložky jsou někdy nazývány komerční překlady. V naprosté většině případů pro překlad žádnou překladatelskou doložku nepotřebujete, proto jsou komerční překlady nejrozšířenějším a nejčastěji poptávaným druhem překladů. Próza a poezie není příliš často předmětem činnosti firem či jednotlivců, na umělecké překlady se proto specializují jen někteří překladatelé, kteří se pak zaměřují na konkrétní literární žánr, konkrétního spisovatele a celé jeho dílo. Nejčastějšími typy komerčních překladů jsou odborné a technické překlady, mezi které patří např. i lokalizace a překlady www stránek a překlady audia a videa. Setkat se můžete i s překlady textu písní do češtiny.

Cena za překlad textu

U překládání textů neplatí heslo rychle, levně, kvalitně a ceny se u jednotlivých překladatelů i překladatelských agentur velmi liší. Cenu za překlady doporučuje Jednota tlumočníků a překladatelů. V závislosti na rychlosti, konkrétním jazyce a dalších službách se ceny pohybují obvykle mezi 280 –700 Kč/1 NS (Pozor, Jednota tlumočníků a překladatelů za 1 NS považuje 1500 znaků, nikoli 1800!).

Výslednou cenu může snížit předchozí analýza textu (i ve spolupráci s překladatelem). Často totiž není nutné přeložit vše – některé stránky nemají pro zahraničního čtenáře význam. Místo toho přidejte do textu grafy a obrázky – mnohdy jsou přesnější než sáhodlouhé pasáže (více podrobností v textu Zadávání překladu a Doručování překladu).

Překlady textu v mezinárodním kontextu

Připravujete-li dokument v češtině určený k překladu, vynechejte typicky české slovní hříčky a obraty. Vyvarujte se různých národních narážek – zahraniční čtenář je nemusí pochopit.

Raději texty nepřekládejte sami! Pamatujte, že neobratné formulace mohou vyznít jinak než jste zamýšleli. Kostrbaté věty nejsou vůbec vtipné, ale mnohdy mohou být spíše urážlivé.

Překladatel má k dispozici kromě znalosti jazyků a zkušeností také software pro překladatele, který usnadní zejména odborné a technické překlady, a dále také aktualizované slovníky (jazyk se stále vyvíjí a všechny pomůcky je třeba neustále obnovovat).

Pamatujte, že dobrý překlad nemusí být úplně stejný a doslovný jako originál (s výjimkou soudního překladu), ale měl by mít hlavně stejný smysl a vyjadřovat stejný záměr jako původní text.

Nezapomeňte, že u překládání textů platí zásada, že profesionální překladatelé překládají do svého rodného jazyka! To platí i pro méně frekventované jazyky jako je čínština, maďarština, ukrajinština a další.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

10. 10. 2019 13:53
„Paní překladatelka pracovala na překladu a transkripci nahrávek výzkumných rozhorovů z AJ do ČJ. Jednalo se o velmi odbornou angličtinu. Spo...“

8. 10. 2019 20:32
„Zakázkou byl překlad knihy - osobního svědectví jednoho Roma z ČR. Překlad sestával z hovorového českého jazyka, romských výrazů, odborných...“

7. 10. 2019 10:47
„Byla jsem velmi spokojena a příjemně překvapena ochotu a profesionalitu paní Hornyakové.Ještě jednou děkuji za vaši rychlost a ochotu “

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Jazyková škola Lingua Cvrkal - překlady
Reklama: