Software pro překladatele

Překladatelé využívající Překladatelský SW

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Software pro překladatele

Mgr. Jana Palečková

Praha 14 překlady, korektury Software pro překladatele

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Software pro překladatele

Mgr. Jelena Kocmanová

Brno-Medlánky překlady, tlumočení Software pro překladatele

Mgr. et BcA. Lenka Bartošová

Opava překlady, tlumočení Software pro překladatele

Ing. Šárka Chorovská

Moravská Ostrava a Přívoz překlady Software pro překladatele

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 167 firem
 2. Překlady němčiny – 118 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 65 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 53 firem
 7. Překlady italštiny – 43 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 63 firem
 2. Tlumočení němčiny – 53 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 21 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení bulharštiny – 9 firem
Software pro překladatele Software pro překladatele

Seznam softwaru pro překladatele

CAT překlady jsou překlady prováděné s podporou počítače. Nejedná se tedy o strojový překlad (viz překladače textu zdarma), ale o práci překladatele (člověka), který ovšem v průběhu překládání používá některý z CAT nástrojů. Do budoucna lze nicméně očekávat, že se obě skupiny nástrojů postupně sloučí.

Co jsou CAT nástroje?

CAT nástroje (Computer Aided Translation, příp. Computer Assisted Translation, v češtině: počítačem podporovaný překlad, překlad podporovaný počítačem; příp. překladatelské programy) jsou programy, které pomáhají překladateli se samotným překladem. Nepřekládá za něj, ale spíše mu "napovídá" vhodné fráze a bloky textů, které on nebo někdo jiný přeložil dříve a jsou v překladové paměti.

CAT nástroje zachovávají jednotnou terminologii textu, umožňují vytvoření překladové paměti a slovníku (terminologické databáze), ale i nástrojů pro kontrolu a pro projektový management.

Zejména překladová paměť a slovník jsou dobře využitelné nástroje v případě opakovaných překladů (např. aktualizace textu, který byl již dříve přeložen) či při práci dvou a více překladatelů na jednom textu současně.

Překladová paměť

Text překladu je rozdělen na určité segmenty. Pokud se konkrétní segment opakuje, program je schopen překladateli nabídnout dřívější zvolený překlad. Překladová paměť je vhodná zejména pro odborné technické překlady; pro beletrii se nehodí.

Terminologická databáze

Jedná se o slovník, který překladatel vytváří ručně, obsahuje konkrétní termíny v obou jazycích. Terminologickou databázi lze s úspěchem využít při překládání přesných termínů (tj. zejména u technických textů), protože program automaticky dané termíny nahrazuje již přeloženým výrazem a nedochází k používání synonym, které u technických textů nejsou žádoucí.

Výhody použití CAT nástrojů

 • úspora nákladů překladatele (ale i editora, programátora, či grafika)
 • zkrácení času nutného k překladu
 • jednotná terminologie a grafická úprava (styl písma, barvy, tabulky) = zvýšení kvality překladu
 • kvalitní projektový management = možnost přeložit složité a provázané texty (např. počítačové programy nebo www stránky - viz lokalizace a překlady www stránek).

Příklady jednotlivých CAT nástrojů

Ucelený seznam CAT nástrojů) naleznete na stránkách specializovaných na angličtinu.
 • Trados
 • Transit
 • SDLX
 • Wordfast
 • OmegaT
 • Cafetran
 • Déjà Vu

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

10. 10. 2019 13:53
„Paní překladatelka pracovala na překladu a transkripci nahrávek výzkumných rozhorovů z AJ do ČJ. Jednalo se o velmi odbornou angličtinu. Spo...“

8. 10. 2019 20:32
„Zakázkou byl překlad knihy - osobního svědectví jednoho Roma z ČR. Překlad sestával z hovorového českého jazyka, romských výrazů, odborných...“

7. 10. 2019 10:47
„Byla jsem velmi spokojena a příjemně překvapena ochotu a profesionalitu paní Hornyakové.Ještě jednou děkuji za vaši rychlost a ochotu “

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Jazyková škola Lingua Cvrkal - překlady
Reklama: