Jazykové korektury textu překladu

Kdo nabízí jazykové korektury

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Jazykové centrum Correct, s.r.o.

Brno-střed překlady, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Mgr. Jana Palečková

Praha 14 překlady, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 167 firem
 2. Překlady němčiny – 118 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 65 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 53 firem
 7. Překlady italštiny – 43 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 63 firem
 2. Tlumočení němčiny – 53 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 21 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení bulharštiny – 9 firem
Jazykové korektury textu překladu Jazykové korektury textu překladu Jazykové korektury textu překladu

Jazykové korektury v češtině

Cílem jazykové korektury textu je přehlednost a čitelnost zpracovávaného textu. Jazyková korektura rodilým mluvčím je vhodná pro opravu gramatických a pravopisných chyb, které necvičenému oku pisatele často unikají. Slohová korektura jazykovým korektorem se zaměřuje na odstranění stylistických chyb a neobratností, a dosažení jazykové vytříbenosti a stylové čistoty.

Předmětem jazykových korektur textů jsou nejrůznější odborné i beletristické texty, oficiální dokumenty firem, výroční zprávy, webové stránky, obchodní korespondence aj. Jazykové korektury mohou využít i studenti pro své diplomové a další závěrečné práce. Korektura umožní najít chyby logického i faktického charakteru.


Typy jazykových korektur

 • Základní jazyková korektura – zahrnuje kontrolu pravopisu a gramatiky, včetně oprav překlepů a interpunkce, a zároveň základní stylistickou úpravu. Je vhodná pro texty techničtějšího charakteru.
 • Stylistická korektura – kromě úpravy pravopisu a gramatiky zahrnuje i rozsáhlejší stylistické úpravy – cílem je, aby byl text čtivý, perfektně srozumitelný a přehledný. Tato varianta je ideální například pro marketingové texty a texty webových stránek.
 • Odborná korektura – korektor provádí kontrolu přeloženého textu z hlediska použití odborných termínů a účelu použití překladu. Je žádoucí, aby klient upozornil na speciální terminologii a pokud možno předal slovník odborných výrazů nebo referenční odsouhlasené texty. Měl by rovněž vysvětlit neznámé zkratky a upozornit na ty výrazy, které se nepřekládají.
 • Technická korektura – je kontrola řazení stránek, úplnosti příloh, čitelnosti textu, řazení kapitol apod.
 • Předtisková korektura – korektor provádí poslední kontrolu textu před tiskem nebo zveřejněním na webové stránce. Odstraňuje při ní typografické chyby po technické přípravě tisku, jako jsou například špatné rozdělení slov na konci řádků, nesprávně použité znaky, znaménka, špatně vložené obrázky a podobné nedostatky.

Dobrý jazykový korektor má výbornou znalost českého jazyka a musí mít „načteno“, což souvisí i s délkou jeho korektorské praxe. Nezbytností je i orientace v daném kulturním prostředí a alespoň částečně v terminologii daného oboru.

Jazykové korektury překladů cizojazyčných textů (angličtina, němčina, …)

Jazykové korektury textů přeložených do angličtiny, němčiny aj. provádí rodilý mluvčí z oblasti, kam je dokument směřován. Rodilý mluvčí zná nejen drobné místní jazykové odlišnosti (americká, britská, australská angličtina nebo rakouská, německá němčina), ale i regionální kulturní specifika.

U důležitých překladů může být kontrola vícestupňová nebo lze provádět paralelní překlad s jinými překladateli (v tomto případě je konečný zásah jazykového korektora nezbytný, aby byl text po jazykové, stylistické i po terminologické stránce jednotný). Pečlivými korekturami by měly projít zejména texty určené k publikování. Konkrétně se jedná například o následující typy textů: texty pro webové stránky, informační a propagační materiály, manuály, tiskové zprávy, výroční zprávy a firemní časopisy.

Redakční úpravy textu překladů

V případě zájmu o hloubkovou jazykovou a kulturní korekturu (např. u tiskových zpráv, propagačních letáků aj.) je vhodné nechat text projít pečlivou redakční úpravou, která je provedena rodilým mluvčím v cílové zemi. Je však nutno počítat s několikadenní dodací lhůtou.

Ceny jazykových korektur

Podobně jako cena překladu i cena korektury textu se určuje podle počtu normostran (tj. 1 NS = 1800 úhozů), někdy také přímo podle počtu znaků (u větších dokumentů dochází ke slevě). Gramatické korektury se pohybují okolo 50–100 Kč za 1 NS, stylistická korektura je dražší a stojí okolo 70–150 Kč za 1 NS. Jazyková korektura textu provedená rodilým mluvčím vyjde zhruba na 120–190 Kč. Cena redakčních úprav začíná na částce 200 Kč za 1 NS.

Je třeba zvážit, zda se investice do takto kvalitní korektury vyplatí. Dříve byly korektury rodilými mluvčími běžné spíše ve velkých městech (Praha, Brno), avšak v době Internetu může mít smluvního korektora v zahraničí kterákoliv překladatelská firma. Vždy je však dobré si předem ověřit, zda konkrétní překladatelská agentura spolupracuje s rodilými mluvčími u nás či v zahraničí.

Korektoři vhodným způsobem doplňují práci překladatele. Stejně jako překladatel je i korektor vázán zachováním mlčenlivosti o informacích, se kterými se při práci setká.

Korektury textů překladů v praxi

Jazykové korektury textů překladů nabízejí korektorské firmy i překladatelské agentury. U překladů bývá alespoň minimální jazyková korektura součástí samotného překladu textu, což se může projevit i na zvýšené ceně překladu.

Při výběru jazykového korektora se ptejte na metodiku provádění jazykové korektury, která charakterizuje její hloubku, kvalitu i cenu. Pokud si nejste jisti nutností použití jazykové korektury na váš typ textu, ověřte si, jaké jsou u těchto typů dokumentů běžné zvyklosti.

Firmy, které nabízejí korektury textů, umožňují zvolit různou rychlost překladu (např. i do jedné hodiny) a různé stupně jazykové korektury (pouze gramatická, stylistická, typografická aj.). Vybírejte firmy, které překládají z angličtiny, němčiny, francouzštiny a dalších jazyků.

Jazykovou korekturou by měly projít pochopitelně také texty odborného charakteru např. technické překlady, právní překlady aj.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

10. 10. 2019 13:53
„Paní překladatelka pracovala na překladu a transkripci nahrávek výzkumných rozhorovů z AJ do ČJ. Jednalo se o velmi odbornou angličtinu. Spo...“

8. 10. 2019 20:32
„Zakázkou byl překlad knihy - osobního svědectví jednoho Roma z ČR. Překlad sestával z hovorového českého jazyka, romských výrazů, odborných...“

7. 10. 2019 10:47
„Byla jsem velmi spokojena a příjemně překvapena ochotu a profesionalitu paní Hornyakové.Ještě jednou děkuji za vaši rychlost a ochotu “

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Jazyková škola Lingua Cvrkal - překlady
Reklama: