Jazykové korektury textu překladu Jazykové korektury textu překladu

Jazykové korektury v češtině

Jazykové korektury textu překladu

Cílem jazykové korektury textu je přehlednost a čitelnost zpracovávaného textu. Jazyková korektura rodilým mluvčím je vhodná pro opravu gramatických a pravopisných chyb, které necvičenému oku pisatele často unikají. Slohová korektura jazykovým korektorem se zaměřuje na odstranění stylistických chyb a neobratností, a dosažení jazykové vytříbenosti a stylové čistoty.

Předmětem jazykových korektur textů jsou nejrůznější odborné i beletristické texty, oficiální dokumenty firem, výroční zprávy, webové stránky, obchodní korespondence aj. Jazykové korektury mohou využít i studenti pro své diplomové a další závěrečné práce. Korektura umožní najít chyby logického i faktického charakteru.


Kdo nabízí jazykové korektury

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Mgr. Michael Janský

Plzeň 4 překlady, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Mgr. Jana Palečková

Praha 14 překlady, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.

Kopřivnice překlady, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Mgr. Marek Bednář

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora překlady, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Chicory s.r.o.

Brno-střed překlady, tlumočení, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Jazykové centrum Correct, s.r.o.

Brno-střed překlady, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Jana Ševčíková - Sdružení TAAL

Praha 7 překlady, tlumočení, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Překladatelna.cz

Dolní Břežany překlady, korektury, konferenční servis, lokalizace Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Ing Eva Hořejší

Dvůr Králové nad Labem překlady, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Ing. Bc. Jelena Štěrbová MBA

Kunovice překlady, tlumočení, konzultace, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Adam Kiszka

Dobruška překlady, korektury Seznam jazykových korektorů. Vše o jazykových korekturách textu a textů překladů; české a cizojazyčné korektury;

Typy jazykových korektur

 • Základní jazyková korektura – zahrnuje kontrolu pravopisu a gramatiky, včetně oprav překlepů a interpunkce, a zároveň základní stylistickou úpravu. Je vhodná pro texty techničtějšího charakteru.
 • Stylistická korektura – kromě úpravy pravopisu a gramatiky zahrnuje i rozsáhlejší stylistické úpravy – cílem je, aby byl text čtivý, perfektně srozumitelný a přehledný. Tato varianta je ideální například pro marketingové texty a texty webových stránek.
 • Odborná korektura – korektor provádí kontrolu přeloženého textu z hlediska použití odborných termínů a účelu použití překladu. Je žádoucí, aby klient upozornil na speciální terminologii a pokud možno předal slovník odborných výrazů nebo referenční odsouhlasené texty. Měl by rovněž vysvětlit neznámé zkratky a upozornit na ty výrazy, které se nepřekládají.
 • Technická korektura – je kontrola řazení stránek, úplnosti příloh, čitelnosti textu, řazení kapitol apod.
 • Předtisková korektura – korektor provádí poslední kontrolu textu před tiskem nebo zveřejněním na webové stránce. Odstraňuje při ní typografické chyby po technické přípravě tisku, jako jsou například špatné rozdělení slov na konci řádků, nesprávně použité znaky, znaménka, špatně vložené obrázky a podobné nedostatky.

Dobrý jazykový korektor má výbornou znalost českého jazyka a musí mít „načteno“, což souvisí i s délkou jeho korektorské praxe. Nezbytností je i orientace v daném kulturním prostředí a alespoň částečně v terminologii daného oboru.

Jazykové korektury překladů cizojazyčných textů (angličtina, němčina, …)

Jazykové korektury textu překladu

Jazykové korektury textů přeložených do angličtiny, němčiny aj. provádí rodilý mluvčí z oblasti, kam je dokument směřován. Rodilý mluvčí zná nejen drobné místní jazykové odlišnosti (americká, britská, australská angličtina nebo rakouská, německá němčina), ale i regionální kulturní specifika.

U důležitých překladů může být kontrola vícestupňová nebo lze provádět paralelní překlad s jinými překladateli (v tomto případě je konečný zásah jazykového korektora nezbytný, aby byl text po jazykové, stylistické i po terminologické stránce jednotný). Pečlivými korekturami by měly projít zejména texty určené k publikování. Konkrétně se jedná například o následující typy textů: texty pro webové stránky, informační a propagační materiály, manuály, tiskové zprávy, výroční zprávy a firemní časopisy.

Redakční úpravy textu překladů

V případě zájmu o hloubkovou jazykovou a kulturní korekturu (např. u tiskových zpráv, propagačních letáků aj.) je vhodné nechat text projít pečlivou redakční úpravou, která je provedena rodilým mluvčím v cílové zemi. Je však nutno počítat s několikadenní dodací lhůtou.

Ceny jazykových korektur

Podobně jako cena překladu i cena korektury textu se určuje podle počtu normostran (tj. 1 NS = 1800 úhozů), někdy také přímo podle počtu znaků (u větších dokumentů dochází ke slevě). Gramatické korektury se pohybují okolo 50–100 Kč za 1 NS, stylistická korektura je dražší a stojí okolo 70–150 Kč za 1 NS. Jazyková korektura textu provedená rodilým mluvčím vyjde zhruba na 120–190 Kč. Cena redakčních úprav začíná na částce 200 Kč za 1 NS.

Je třeba zvážit, zda se investice do takto kvalitní korektury vyplatí. Dříve byly korektury rodilými mluvčími běžné spíše ve velkých městech (Praha, Brno), avšak v době Internetu může mít smluvního korektora v zahraničí kterákoliv překladatelská firma. Vždy je však dobré si předem ověřit, zda konkrétní překladatelská agentura spolupracuje s rodilými mluvčími u nás či v zahraničí.

Korektoři vhodným způsobem doplňují práci překladatele. Stejně jako překladatel je i korektor vázán zachováním mlčenlivosti o informacích, se kterými se při práci setká.

Korektury textů překladů v praxi

Jazykové korektury textu překladu

Jazykové korektury textů překladů nabízejí korektorské firmy i překladatelské agentury. U překladů bývá alespoň minimální jazyková korektura součástí samotného překladu textu, což se může projevit i na zvýšené ceně překladu.

Při výběru jazykového korektora se ptejte na metodiku provádění jazykové korektury, která charakterizuje její hloubku, kvalitu i cenu. Pokud si nejste jisti nutností použití jazykové korektury na váš typ textu, ověřte si, jaké jsou u těchto typů dokumentů běžné zvyklosti.

Firmy, které nabízejí korektury textů, umožňují zvolit různou rychlost překladu (např. i do jedné hodiny) a různé stupně jazykové korektury (pouze gramatická, stylistická, typografická aj.). Vybírejte firmy, které překládají z angličtiny, němčiny, francouzštiny a dalších jazyků.

Jazykovou korekturou by měly projít pochopitelně také texty odborného charakteru např. technické překlady, právní překlady aj.

Články a informace

Jak vybrat dobře a rychle?

Každý překladatel je specializovaný a každá překladatelská agentura dělá některé obory více a jiné méně. Vybrat vám pomůže portál Tlumočení-Překlady.cz. K efektivnímu výběru ale potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit. Pár minut investovaného času se Vám rozhodně vrátí.

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
 1. sponzorovaný odkaz
 2. sponzorovaný odkaz
 3. sponzorovaný odkaz
 4. sponzorovaný odkaz
 5. sponzorovaný odkaz
 6. sponzorovaný odkaz
 7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo