Překladatel – služby překladatele Překladatel – služby překladatele

Překladatel a jeho práce

Překládání vs. tlumočení

Překladatel – služby překladatele

Překládání je písemný projev a na rozdíl od tlumočení vyžaduje větší pečlivost. Překladatel může při práci využít také nejrůznějších podpůrných prostředků (překladače textu, software pro překladatele apod.) a konzultací s kolegy či dokonce specialisty různých oborů.


Seznam překladatelů v ČR

Mgr. Michael Janský

Plzeň 4 překlady, korektury Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Mgr. Věra Šustková

Bravantice překlady, tlumočení Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Zuzana Mikesková

Bělkovice-Lašťany překlady, tlumočení Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

JUDr. Pavel Korman - soudní překladatel a tlumočník AJ

Praha 15 překlady Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Mgr. Jana Palečková

Praha 14 překlady, korektury Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

MUDr. Petr Vaněk - (nejen) lékařská angličtina

Brno-Bystrc překlady Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Mgr. Hana Marsault

Praha 6 překlady Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Mgr. Petra Marxová

Kladno překlady, tlumočení, konzultace Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Bc. Martina Eisner

Ústí nad Labem-Střekov překlady Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová soudní tlumočník

Plzeň 3 překlady, tlumočení Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Mgr. Joruna Walther

Kanice překlady, tlumočení Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Mgr. Michaela Kaprálová

Olomouc překlady, tlumočení Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Kvalifikace překladatele

Překladatel – služby překladatele

Nezbytnými podmínkami pro práci kvalitního překladatele je velmi dobrá znalost obou jazyků (překládaného i cílového), zkušenosti s překladatelskou prací a nejlépe i vysokoškolské vzdělání v oboru. Uznávaný a precizní práci odvádějící překladatel má překladatelský talent rozvinutý dlouhodobou aktivní praxí. Při překládání nezbytný jazykový cit a intuice se nedají naučit. Platí zásada, profesionální překladatelé překládají do svého rodného jazyka. I když překladatel v cizí zemi žil několik let a cizím jazykem mluví plynně, drobné významové odchylky mi mohou uniknout. V současné době je nutností, aby byl překladatel počítačově gramotný, protože překládání vyžaduje používání překladatelského software.

Překladatel se řídí etickým kodexem tlumočníka a překladatele a všechny informace získané z překladů považuje za přísně důvěrné.

Na rozdíl od práce tlumočníka je práce překladatele náročná na pečlivost a přesnost. Pokud se nejedná o expresní překlad, překladatel má na práci více času.

Dobrý překladatel překládá nejen obsah textu, ale zejména jeho smysl. Některé překlady jsou tak výborné, že dokonce předčí i originál (kvalitní překladatel totiž větu předem zanalyzuje a teprve následně přeloží). To je oceňováno zvláště u beletristických překladů.

Skutečně dobrý překladatel sleduje i vývoj terminologie a zejména u odborných překladů rozmach daného oboru. Někteří překladatelé odborných textů jsou vlastně specialisté daného oboru a navíc mají vynikající znalosti překládaných jazyků. Takový překladatel samozřejmě není vhodný pro umělecké překlady.

Bilingvní překladatelé

Překladatel – služby překladatele

Mnozí překladatelé o sobě tvrdí, že jsou bilingvní, což je možná pravda, nicméně to ještě nezaručuje, že překlady jimi vytvořené jsou kvalitní. Pod pojmem bilingvismus si totiž mnozí představují schopnost komunikovat ve dvou jazycích jako rodilý mluvčí. Překládání je však písemný projev, který se nedá plně naučit bez hlubšího studia daného jazyka. Dejte si proto i od dvojjazyčného překladatele předložit vzorky jeho práce z obou jazyků. Hledejte bilingvní překladatele v Praze, Brně, Ostravě nebo třeba Plzni.

Jak spolupracovat s překladatelem

 • Vyberte si překladatele, který se specializuje na určitý obor – bude znát terminologii a bude mít v oboru přehled. Výběru překladatele věnujte dostatek času, poraďte se s jinými (ne)spokojenými zákazníky.
 • Vyžádejte si vzorky práce překladatele a nechte je porovnat a posoudit – znalost jazyka totiž nezaručuje automaticky kvalitní překlad – je třeba umět danou terminologii správně použít.
 • Komunikujte s překladatelem a dodejte mu maximum informací týkajících se překladu (k čemu bude překlad sloužit, v jaké oblasti bude použit apod.).
 • Nechte si udělat analýzu textu před započetím samotného překladu – někdy není třeba překládat celý text, zkušený překladatel může vybrat jen určitou stěžejní část, kterou je třeba přeložit.

Články a informace

Jak vybrat dobře a rychle?

Každý překladatel je specializovaný a každá překladatelská agentura dělá některé obory více a jiné méně. Vybrat vám pomůže portál Tlumočení-Překlady.cz. K efektivnímu výběru ale potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit. Pár minut investovaného času se Vám rozhodně vrátí.

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
 1. sponzorovaný odkaz
 2. sponzorovaný odkaz
 3. sponzorovaný odkaz
 4. sponzorovaný odkaz
 5. sponzorovaný odkaz
 6. sponzorovaný odkaz
 7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo