Překladatel – služby překladatele

Seznam překladatelů v ČR

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Mgr. et BcA. Lenka Bartošová

Opava překlady, tlumočení Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Mgr. Michaela Kaprálová

Olomouc překlady, tlumočení Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Mgr. Jana Palečková

Praha 14 překlady, korektury Služby překladatelů v ČR a databáze překladatelů. Vše o službách překladatele, práci překladatelů - náplň překladatelských služeb, povinnosti překladatele atd.

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 167 firem
 2. Překlady němčiny – 118 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 65 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 53 firem
 7. Překlady italštiny – 43 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 63 firem
 2. Tlumočení němčiny – 53 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 21 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení bulharštiny – 9 firem
Překladatel – služby překladatele Překladatel – služby překladatele Překladatel – služby překladatele

Překladatel a jeho práce

Překládání vs. tlumočení

Překládání je písemný projev a na rozdíl od tlumočení vyžaduje větší pečlivost. Překladatel může při práci využít také nejrůznějších podpůrných prostředků (překladače textu, software pro překladatele apod.) a konzultací s kolegy či dokonce specialisty různých oborů.


Kvalifikace překladatele

Nezbytnými podmínkami pro práci kvalitního překladatele je velmi dobrá znalost obou jazyků (překládaného i cílového), zkušenosti s překladatelskou prací a nejlépe i vysokoškolské vzdělání v oboru. Uznávaný a precizní práci odvádějící překladatel má překladatelský talent rozvinutý dlouhodobou aktivní praxí. Při překládání nezbytný jazykový cit a intuice se nedají naučit. Platí zásada, profesionální překladatelé překládají do svého rodného jazyka. I když překladatel v cizí zemi žil několik let a cizím jazykem mluví plynně, drobné významové odchylky mi mohou uniknout. V současné době je nutností, aby byl překladatel počítačově gramotný, protože překládání vyžaduje používání překladatelského software.

Překladatel se řídí etickým kodexem tlumočníka a překladatele a všechny informace získané z překladů považuje za přísně důvěrné.

Na rozdíl od práce tlumočníka je práce překladatele náročná na pečlivost a přesnost. Pokud se nejedná o expresní překlad, překladatel má na práci více času.

Dobrý překladatel překládá nejen obsah textu, ale zejména jeho smysl. Některé překlady jsou tak výborné, že dokonce předčí i originál (kvalitní překladatel totiž větu předem zanalyzuje a teprve následně přeloží). To je oceňováno zvláště u beletristických překladů.

Skutečně dobrý překladatel sleduje i vývoj terminologie a zejména u odborných překladů rozmach daného oboru. Někteří překladatelé odborných textů jsou vlastně specialisté daného oboru a navíc mají vynikající znalosti překládaných jazyků. Takový překladatel samozřejmě není vhodný pro umělecké překlady.

Bilingvní překladatelé

Mnozí překladatelé o sobě tvrdí, že jsou bilingvní, což je možná pravda, nicméně to ještě nezaručuje, že překlady jimi vytvořené jsou kvalitní. Pod pojmem bilingvismus si totiž mnozí představují schopnost komunikovat ve dvou jazycích jako rodilý mluvčí. Překládání je však písemný projev, který se nedá plně naučit bez hlubšího studia daného jazyka. Dejte si proto i od dvojjazyčného překladatele předložit vzorky jeho práce z obou jazyků. Hledejte bilingvní překladatele v Praze, Brně, Ostravě nebo třeba Plzni.

Jak spolupracovat s překladatelem

 • Vyberte si překladatele, který se specializuje na určitý obor – bude znát terminologii a bude mít v oboru přehled. Výběru překladatele věnujte dostatek času, poraďte se s jinými (ne)spokojenými zákazníky.
 • Vyžádejte si vzorky práce překladatele a nechte je porovnat a posoudit – znalost jazyka totiž nezaručuje automaticky kvalitní překlad – je třeba umět danou terminologii správně použít.
 • Komunikujte s překladatelem a dodejte mu maximum informací týkajících se překladu (k čemu bude překlad sloužit, v jaké oblasti bude použit apod.).
 • Nechte si udělat analýzu textu před započetím samotného překladu – někdy není třeba překládat celý text, zkušený překladatel může vybrat jen určitou stěžejní část, kterou je třeba přeložit.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

10. 10. 2019 13:53
„Paní překladatelka pracovala na překladu a transkripci nahrávek výzkumných rozhorovů z AJ do ČJ. Jednalo se o velmi odbornou angličtinu. Spo...“

8. 10. 2019 20:32
„Zakázkou byl překlad knihy - osobního svědectví jednoho Roma z ČR. Překlad sestával z hovorového českého jazyka, romských výrazů, odborných...“

7. 10. 2019 10:47
„Byla jsem velmi spokojena a příjemně překvapena ochotu a profesionalitu paní Hornyakové.Ještě jednou děkuji za vaši rychlost a ochotu “

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Jazyková škola Lingua Cvrkal - překlady
Reklama: