Tlumočník – tlumočnické služby tlumočníka

Seznam tlumočníků v ČR

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Mgr. et BcA. Lenka Bartošová

Opava překlady, tlumočení Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Mgr. Michaela Kaprálová

Olomouc překlady, tlumočení Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Viktorija Tyvodarová

Litomyšl překlady, tlumočení Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 167 firem
 2. Překlady němčiny – 118 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 65 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 53 firem
 7. Překlady italštiny – 43 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 63 firem
 2. Tlumočení němčiny – 53 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 21 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení bulharštiny – 9 firem
Tlumočník – tlumočnické služby tlumočníka Tlumočník – tlumočnické služby tlumočníka Tlumočník – tlumočnické služby tlumočníka

Tlumočník a jeho práce

Tlumočení je ústní projev, a proto se požadavky na tlumočníka částečně liší od požadavků na práci překladatele.

Tlumočník musí mít vysoký stupeň znalosti překládaného i cílového jazyka, musí být schopen text přetlumočit tak, aby byl zachován původní smysl slov autora. Má odbornou znalost terminologie v oborech, ve kterých pracuje. Samozřejmostí je profesionální přístup v komunikaci a potřeba dalšího sebevzdělávání. Dodržuje etický kodex tlumočníka a překladatele a vždy odvádí kvalitní práci.

Profesionální tlumočník (podobně jako překladatel) tlumočí do svého rodného jazyka.


Profesionální tlumočník si je vědom toho, že musí být vhodně upraven a oblečen podle druhu práce, pro kterou byl sjednán. Pracuje podle běžných zvyklostí profese a práci vykonává podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pamatujte, že tlumočník může odmítnout provádět tlumočnické služby v nepřijatelném prostředí či podmínkách nedůstojných pro výkon jeho profese (nebylo-li předem dohodnuto jinak).

Služby tlumočníka

Práce tlumočníka je náročná na pohotovost a rychlost. V porovnání s překladatelem má však menší požadavky na přesnost. Tlumočník by neměl tlumočit doslovně, ale měl by se soustředit na jádro myšlenky či sdělení.

Tlumočník považuje všechny informace, které během tlumočení získá, za přísně důvěrné. Pro odvedení kvalitní práce musí zadavatel dodržet podmínky pro práci tlumočníka. Před zadáním zakázky tlumočníkovi se seznamte s jednotlivými druhy tlumočení (konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, soudní tlumočení) a podle toho zajistěte i podklady pro práci tlumočníka.

Tlumočník by se měl předem seznámit s prostředím a důležitými okolnostmi daného jednání (konference apod.).

Nezapomeňte, že tlumočnické služby jsou předmětem autorského zákona. Hledejte vhodného tlumočníka v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších městech po celé České republice.

Jak usnadnit práci tlumočníka (rady pro mluvčí)

Hovořte krátce a jasně v jednoduchých větách a volným tempem. Vyslovujte zřetelně a to zejména číselné údaje, jména nebo názvy institucí. Předem informujte tlumočníka o odborných termínech, snažte se text nečíst. Nepoužívejte verše a citáty. Vtipy, rčení a ironické poznámky v některých jazycích nejsou vůbec vtipné.

Dejte tlumočníkovi čas, aby stihl vše správně přetlumočit. NEBOUCHEJTE A NEFOUKEJTE do mikrofonu – vše odnesou tlumočníkovy uši. Dejte svému projevu strukturu – předem zmiňte obsah vašeho příspěvku. Dopředu zajistěte, aby měl tlumočník veškeré podklady k vaší přednášce (včetně prezentace, audionahrávek či videonahrávek nebo jakýchkoli jiných podpůrných materiálů, které budete používat).

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

10. 10. 2019 13:53
„Paní překladatelka pracovala na překladu a transkripci nahrávek výzkumných rozhorovů z AJ do ČJ. Jednalo se o velmi odbornou angličtinu. Spo...“

8. 10. 2019 20:32
„Zakázkou byl překlad knihy - osobního svědectví jednoho Roma z ČR. Překlad sestával z hovorového českého jazyka, romských výrazů, odborných...“

7. 10. 2019 10:47
„Byla jsem velmi spokojena a příjemně překvapena ochotu a profesionalitu paní Hornyakové.Ještě jednou děkuji za vaši rychlost a ochotu “

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Jazyková škola Lingua Cvrkal - překlady
Reklama: