Tlumočník – tlumočnické služby tlumočníka Tlumočník – tlumočnické služby tlumočníka

Tlumočník a jeho práce

Tlumočník – tlumočnické služby tlumočníka

Tlumočení je ústní projev, a proto se požadavky na tlumočníka částečně liší od požadavků na práci překladatele.

Tlumočník musí mít vysoký stupeň znalosti překládaného i cílového jazyka, musí být schopen text přetlumočit tak, aby byl zachován původní smysl slov autora. Má odbornou znalost terminologie v oborech, ve kterých pracuje. Samozřejmostí je profesionální přístup v komunikaci a potřeba dalšího sebevzdělávání. Dodržuje etický kodex tlumočníka a překladatele a vždy odvádí kvalitní práci.

Profesionální tlumočník (podobně jako překladatel) tlumočí do svého rodného jazyka.


Seznam tlumočníků v ČR

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Mgr. Věra Šustková

Bravantice překlady, tlumočení Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

ANEL - Eliška Moravcová

Praha 4 tlumočení Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Bc. Eva Tichá

Vrchlabí překlady, tlumočení Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Mgr. Petra Marxová

Kladno překlady, tlumočení, konzultace Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová soudní tlumočník

Plzeň 3 překlady, tlumočení Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Mgr. Joruna Walther

Kanice překlady, tlumočení Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

AJROUDNICE běžné i úřední překlady a tlumočení

Roudnice nad Labem překlady, tlumočení Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Mgr. et BcA. Lenka Bartošová

Opava překlady, tlumočení Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Zuzana Mikesková

Bělkovice-Lašťany překlady, tlumočení Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Mgr. Michaela Kaprálová

Olomouc překlady, tlumočení Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Ing. Bc. Jelena Štěrbová MBA

Kunovice překlady, tlumočení, konzultace, korektury Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Mgr. Jelena Kocmanová

Brno-Medlánky překlady, tlumočení Databáze tlumočníků v ČR. Náplň tlumočnických služeb, pravidla a podmínky práce tlumočníka, služby tlumočníka jako součást autorského zákona, tlumočnické služby z pohledu zadavatele.

Profesionální tlumočník si je vědom toho, že musí být vhodně upraven a oblečen podle druhu práce, pro kterou byl sjednán. Pracuje podle běžných zvyklostí profese a práci vykonává podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pamatujte, že tlumočník může odmítnout provádět tlumočnické služby v nepřijatelném prostředí či podmínkách nedůstojných pro výkon jeho profese (nebylo-li předem dohodnuto jinak).

Služby tlumočníka

Tlumočník – tlumočnické služby tlumočníka

Práce tlumočníka je náročná na pohotovost a rychlost. V porovnání s překladatelem má však menší požadavky na přesnost. Tlumočník by neměl tlumočit doslovně, ale měl by se soustředit na jádro myšlenky či sdělení.

Tlumočník považuje všechny informace, které během tlumočení získá, za přísně důvěrné. Pro odvedení kvalitní práce musí zadavatel dodržet podmínky pro práci tlumočníka. Před zadáním zakázky tlumočníkovi se seznamte s jednotlivými druhy tlumočení (konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, soudní tlumočení) a podle toho zajistěte i podklady pro práci tlumočníka.

Tlumočník by se měl předem seznámit s prostředím a důležitými okolnostmi daného jednání (konference apod.).

Nezapomeňte, že tlumočnické služby jsou předmětem autorského zákona. Hledejte vhodného tlumočníka v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších městech po celé České republice.

Jak usnadnit práci tlumočníka (rady pro mluvčí)

Tlumočník – tlumočnické služby tlumočníka

Hovořte krátce a jasně v jednoduchých větách a volným tempem. Vyslovujte zřetelně a to zejména číselné údaje, jména nebo názvy institucí. Předem informujte tlumočníka o odborných termínech, snažte se text nečíst. Nepoužívejte verše a citáty. Vtipy, rčení a ironické poznámky v některých jazycích nejsou vůbec vtipné.

Dejte tlumočníkovi čas, aby stihl vše správně přetlumočit. NEBOUCHEJTE A NEFOUKEJTE do mikrofonu – vše odnesou tlumočníkovy uši. Dejte svému projevu strukturu – předem zmiňte obsah vašeho příspěvku. Dopředu zajistěte, aby měl tlumočník veškeré podklady k vaší přednášce (včetně prezentace, audionahrávek či videonahrávek nebo jakýchkoli jiných podpůrných materiálů, které budete používat).

Články a informace

Jak vybrat dobře a rychle?

Každý překladatel je specializovaný a každá překladatelská agentura dělá některé obory více a jiné méně. Vybrat vám pomůže portál Tlumočení-Překlady.cz. K efektivnímu výběru ale potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit. Pár minut investovaného času se Vám rozhodně vrátí.

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo