Jak si vybrat překladatelskou firmu

Seznam překladatelských firem v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Výběr překladatelské agentury

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Výběr překladatelské agentury

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Výběr překladatelské agentury

Překladatelna.cz

Dolní Břežany překlady, korektury, lokalizace Výběr překladatelské agentury

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Výběr překladatelské agentury

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Výběr překladatelské agentury

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 169 firem
 2. Překlady němčiny – 120 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 64 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 54 firem
 7. Překlady italštiny – 44 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 65 firem
 2. Tlumočení němčiny – 55 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení italštiny – 22 firem
 6. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení běloruštiny – 9 firem
Výběr překladatelské agentury Výběr překladatelské agentury Výběr překladatelské agentury Výběr překladatelské agentury

Překladatelská agentura nebo překladatel na volné noze?

Volba mezi překladatelskou agenturou a překladatelem závisí na více okolnostech. Jednou z nich je rozsah překladu. Pokud je rozsah moc velký, je lepší volbou překladatelská agentura, která zorganizuje práci více překladatelů a pomocí překladatelského software zajistí jednotnou terminologii. Slohoví korektoři by se měli postarat o stylistickou jednotnost textu. U malinkých zakázek padne volba spíše na překladatele, který má menší režijní náklady než agentura.

Ve hře jsou ale i další kritéria, kterými jsou kontrola kvality, pojištění proti škodě, velká databáze oborových a zahraničních překladatelů a korektorů atd...

Překladatelská agentura by vám měla zajistit profesionální servis:

Proč zvolit překladatelskou agenturu - PRO a PROTI

 • Agentura má k dispozici více překladatelů, které zná; proto pro vás může zajistit nejvhodnějšího překladatele pro vaši zakázku.
 • U překladatelů, kterým agentura zajišťuje hodně práce, mají její zakázky přednost = lepší termín.
 • Dobrá překladatelská agentura má dokonalý a nezávislý kontrolní systém. Chyby by neměly projít.
 • Agentura nabízí záruku dodržení termínu a ceny překladu.
 • Nic z výše povedeného nemusí platit. Agentura může jen dát text překladateli a s patřičnou přirážkou poslat zákazníkovi. Může shánět překladatele na poslední chvíli, nemusí je vůbec znát a mít otestované. Nemusí řešit korektury. Vše je o důvěře v agenturu a na jejích referencích, protože zákazník se to nemá šanci dozvědět.

Proč si vybrat překladatele na volné noze – PRO a PROTI

 • Při menších objemech práce je často cenově výhodnější - může vám ušetřit až 40% nákladů.
 • Máte lepší šanci poznat překladatele osobně.
 • Často si musíte vše organizovat sami (jazykovou korekturu, grafické zpracování, řízení více překladatelů atd.).
 • Jeden překladatel zvládne jen omezené množství práce.
 • Překladatel a korektor v jedné osobě spíše přehlédne své chyby či stylistické nedostatky.
 • Soukromý překladatel nemusí být mistr v obchodní komunikaci, IT technologiích a dobrý manažer. Záleží na tom, na koho narazíte.
 • Kvalita překladu můžete u různých překladatelů být zcela rozdílná a přitom za podobnou cenu. Živnostenský list na překladatelství vydá úřad komukoliv. Překladatelé mají někdy omezený kontakt s okolím, nemají od koho mít zpětnou vazbu a jejich sebehodnocení pak může být zcela neadekvátní.

Rady k úspěšnému výběru překladatelské firmy

 1. Doporučení, reference, dobré jméno překladatele či agentury je rozhodující. Překladatelství je o důvěře, protože výsledek si nejste s to zkontrolovat a pokud ano, bývá zpravidla už pozdě. Proto doporučujeme vybírat překladatele podle hodnocení od zákazníků a referencí.
 2. Při čtení referencí berte v úvahu nejen jazykovou erudici překladatele, ale i plnění termínů, spolehlivost a kvalitu komunikace a obor překladu. Množství referencí vypovídá o počtu zákazníků. Pokud překladatel či agentura pracuje pro renomované zákazníky, jsou to také body navíc.
 3. Dejte překladateli/agentuře najevo, že jste si ho vybrali podle referencí, a že mu u nás rádi referenci dáte. Bude cítit větší odpovědnost. Pro překladatele je kladná reference skvělou motivací a záporné hodnocení nepříjemnou zpětnou vazbou .
 4. Přečtěte si články O překladatelství, ať se zorientujete v oboru.
 5. Zvolte si překladatelskou agenturu či překladatele ve svém městě, nebo si vyberte z žebříčku nejlepších agentur.
 6. Vybranou překladatelskou firmu oslovte pomocí kontaktního formuláře.
 7. Pokud se neumíte rozhodnout mezi několika firmami a chcete více cenových nabídek, využijte formulář k oslovení více firem současně.
 8. Zakázku přesně specifikujte a v příloze zašlete text, který potřebujete přeložit. Náš kontaktní formulář vám popis zakázky usnadní (jaký druh překladu chcete (informativní, expresní překlad, soudní překlad), do kterého jazyka, pro jaké účely je cílový překlad určen, jaké je požadované datum a čas odevzdání překladu, v jakém formátu má být překlad doručen (požadujete speciální grafické zpracování překladu či hloubkovou jazykovou korekturu?), jaký je obor překladu, použití překladu atd.). …
 9. Oslovená firma nebo firmy by se vám měly obratem ozvat s konkrétní cenovou nabídkou.

Sdružení překladatelů

Volná sdružení překladatelů vznikají spoluprací několika překladatelů. Tito překladatelé však nejsou překladatelskou agenturou (tzn. zakázky překládají sami). Mohou se stát vhodnou alternativou mezi výběrem jednotlivého překladatele a překladatelské agentury. Nabízejí totiž širší spektrum překládaných oborů než jednotliví překladatelé, ale současně zajišťují lepší osobní kontakt (přímo s překladatelem) než překladatelské agentury.

Jak poznat a vybrat kvalitní překladatelskou agenturu?

Než si pro svůj překlad vyberete určitou překladatelskou agenturu, měli byste znát odpovědi na následující otázky. Uděláte si tak lepší obrázek o její kvalitě a profesionalitě.

 • Jak dlouho ve svém oboru překladatelská agentura působí?
 • Jací jsou její klienti?
 • Kolik zaměstnanců agentura má?
 • Jaké překladatele agentura zaměstnává? Má své vlastní překladatele-zaměstnance, nebo zaměstnává překladatele na volné noze?
 • Jak překladatelská agentura vybírá své překladatele? (Požaduje vzdělání, praxi a reference včetně ukázek konkrétních prací?)
 • Jak agentura zajišťuje překladatele – specialisty pro konkrétní obor?
 • Jaké možnosti zadávání překladu překladatelská agentura nabízí?
 • Kolik překladatelů bude na vaší zakázce pracovat? Jak agentura dosáhne jednotnosti výsledného stylu a terminologie. Jaký používá firma software pro překladatele?
 • Vyžádejte sei vzorky práce překladatele, který bude váš překlad zpracovávat (požádejte o odborný názor na ně – např. od zahraniční pobočky své firmy atd.).
 • Ujistěte se, zda překladatelská agentura poskytuje základní jazykovou korekturu překladu rodilým mluvčím daného jazyka.
 • Nabízí agentura předem kalkulaci výsledné ceny včetně všech příplatků (za expresní překlady, odborné a technické překlady, …)?
 • Nechte si předložit návrhy výsledného grafického zpracování textu a tiskových služeb.
 • Překladatelská agentura by měla stanovit jednoho zaměstnance, který bude váš překlad řídit a bude se starat o veškeré vaše zakázky i v budoucnu. Vychází vám vstříc při řešení vašich dotazů a požadavků?
 • Zeptejte se na reklamační řád pro případ, že nebudete s překladem spokojeni.

Jak si vybrat kvalitního a erudovaného překladatele na volné noze?

 • Překládá do svého rodného jazyka?
 • Jaké je jeho vzdělání?
 • Jaké jsou jeho profesionální zkušenosti s překládáním? Jak dlouho jako překladatel pracuje?
 • Je členem nějaké profesionální organizace?
 • Má nějakou specializaci? (Jakou?)
 • Může vám poskytnout vzorky své překladatelské práce?
 • Jaký typ počítačového softwaru při překládání používá?
 • Kolik slov za den je schopen přeložit? (Průměrný překladatel přeloží 1500 až 2000 slov za den.)
 • Je k dispozici po celý den nebo pracuje pro více klientů?
 • Může vám poskytnout další servis jako jsou korektury či formátování?
 • Pokud nebudete s překladem spokojeni, jak jej můžete reklamovat?

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

Dnes 12:12
„Překlad smluv a tlumočení v Maďarštině. Velice profesionální přístup při složité zakázce (nákup nemovitosti a pozemků v Maďarsku). Oceňuji f...“

16. 9. 2019 11:40
„Jednalo se o rusko-český překlad ohledně opravy vozidla, tzn. faktura a vyjádření servisu k danému postupu. Překlad byl zpracovaný velice ry...“

15. 9. 2019 12:13
„Na Mgr. Aleši Kolaříkovi oceňuji zejména promptní a kvalitně provedený překlad. Nemůžu opomenout ani profesionální komunikaci, která, ačkoli...“

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua
Reklama: