Právní překlady Právní překlady

Překladatelé a právníci

Právní překlady

Za právní překlady jsou považovány odborné překlady textů z oblasti práva (případně obchodu). Překladatelé, kteří na textech pracují mají často dvojí vzdělání – právnické a překladatelské. Ve všech případech by však měli být odborníky v oblasti práva. Ke své práci mohou využívat databáze právní terminologie.


Odborníci na právní překlady v ČR

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury Právní překlady

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Právní překlady

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Právní překlady

Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová soudní tlumočník

Plzeň 3 překlady, tlumočení Právní překlady

Chicory s.r.o.

Brno-střed překlady, tlumočení, korektury Právní překlady

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Právní překlady

Překladatelna.cz

Dolní Břežany překlady, korektury, konferenční servis, lokalizace Právní překlady

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení Právní překlady

Mgr. Joruna Walther

Kanice překlady, tlumočení Právní překlady

Mgr. Michaela Kaprálová

Olomouc překlady, tlumočení Právní překlady

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Právní překlady

Mgr. Petra Marxová

Kladno překlady, tlumočení, konzultace Právní překlady

Mgr. Jana Palečková

Praha 14 překlady, korektury Právní překlady

JUDr. Pavel Korman - soudní překladatel a tlumočník AJ

Praha 15 překlady Právní překlady

Jaroslava Kozárová

Nové Město na Moravě překlady Právní překlady

Právo zahrnuje širokou oblast podoborů, proto se i překladatelé-právníci někdy využívají konzultací s kolegy – specialisty na určitou část právní oblasti. V evropských podmínkách se lze setkat s odborníky (překladateli) na překlady právnických textů Evropské unie.

Právní překlady

Tato výhoda (znalost nejen překládaného a cílového jazyka, ale přehled v právnické terminologii) se ve výsledku významnou měrou podílí na kvalitě hotového překladu. V oblasti právních překladů mimořádně záleží na dobré znalosti právnické oblasti. Výsledný text se musí dosahovat maximální obsahové i významové shody s původním textem.

Samozřejmostí je volba vhodné právnické terminologie, což se někdy může stát překladatelským oříškem. Některé české právnické termíny zkrátka nelze přeložit, protože pro ně neexistují příslušné ekvivalenty v daném cizím jazyce.

Podobně jako u ostatních dokumentů platí u právnických překladů pravidlo zachování mlčenlivosti a důvěrnosti (kromě případů vymezených zákonem).

Příklady dokumentů – právních překladů

Právní překlady

Smluvní dokumentace a samotné smlouvy, žaloby, předpisy, zákony, deklarace, jednací řády, zápisy z jednání, četná prohlášení, úřední formuláře, čestná prohlášení, soudní rozhodnutí, rozsudky apod. Vyberte si vhodného překladatele z Prahy, Brna a dalších měst.

Jak připravit text k právnímu překladu

Při tvorbě právnických dokumentů pamatujte na to, aby váš text byl přesný a logický. Právnický jazyk je často velice strohý s dlouhými souvětími. V textu záleží na každém slově i interpunkčních znaménkách. Jedna čárka může pozměnit význam celého odstavce. Před odevzdáním textu k překladu se proto předem ujistěte, že mu rozumíte ve výchozím jazyce.

Právní překlady vs. soudně ověřené překlady

Při zadávání překladu se ujistěte, jestli potřebujete právní překlad nebo soudně ověřený překlad. Není to totéž. I k právnímu překladu můžete potřebovat soudní ověření.

Články a informace

Jak vybrat dobře a rychle?

Každý překladatel je specializovaný a každá překladatelská agentura dělá některé obory více a jiné méně. Vybrat vám pomůže portál Tlumočení-Překlady.cz. K efektivnímu výběru ale potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit. Pár minut investovaného času se Vám rozhodně vrátí.

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo