Právní překlady

Odborníci na právní překlady v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Právní překlady

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení, konferenční servis Právní překlady

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Právní překlady

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Právní překlady

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Právní překlady

Mgr. Michaela Kaprálová

Olomouc překlady, tlumočení Právní překlady

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 167 firem
 2. Překlady němčiny – 118 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 65 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 53 firem
 7. Překlady italštiny – 43 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 63 firem
 2. Tlumočení němčiny – 53 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 21 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení bulharštiny – 9 firem
Právní překlady Právní překlady Právní překlady

Překladatelé a právníci

Za právní překlady jsou považovány odborné překlady textů z oblasti práva (případně obchodu). Překladatelé, kteří na textech pracují mají často dvojí vzdělání – právnické a překladatelské. Ve všech případech by však měli být odborníky v oblasti práva. Ke své práci mohou využívat databáze právní terminologie.


Právo zahrnuje širokou oblast podoborů, proto se i překladatelé-právníci někdy využívají konzultací s kolegy – specialisty na určitou část právní oblasti. V evropských podmínkách se lze setkat s odborníky (překladateli) na překlady právnických textů Evropské unie.

Tato výhoda (znalost nejen překládaného a cílového jazyka, ale přehled v právnické terminologii) se ve výsledku významnou měrou podílí na kvalitě hotového překladu. V oblasti právních překladů mimořádně záleží na dobré znalosti právnické oblasti. Výsledný text se musí dosahovat maximální obsahové i významové shody s původním textem.

Samozřejmostí je volba vhodné právnické terminologie, což se někdy může stát překladatelským oříškem. Některé české právnické termíny zkrátka nelze přeložit, protože pro ně neexistují příslušné ekvivalenty v daném cizím jazyce.

Podobně jako u ostatních dokumentů platí u právnických překladů pravidlo zachování mlčenlivosti a důvěrnosti (kromě případů vymezených zákonem).

Příklady dokumentů – právních překladů

Smluvní dokumentace a samotné smlouvy, žaloby, předpisy, zákony, deklarace, jednací řády, zápisy z jednání, četná prohlášení, úřední formuláře, čestná prohlášení, soudní rozhodnutí, rozsudky apod. Vyberte si vhodného překladatele z Prahy, Brna a dalších měst.

Jak připravit text k právnímu překladu

Při tvorbě právnických dokumentů pamatujte na to, aby váš text byl přesný a logický. Právnický jazyk je často velice strohý s dlouhými souvětími. V textu záleží na každém slově i interpunkčních znaménkách. Jedna čárka může pozměnit význam celého odstavce. Před odevzdáním textu k překladu se proto předem ujistěte, že mu rozumíte ve výchozím jazyce.

Právní překlady vs. soudně ověřené překlady

Při zadávání překladu se ujistěte, jestli potřebujete právní překlad nebo soudně ověřený překlad. Není to totéž. I k právnímu překladu můžete potřebovat soudní ověření.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

10. 10. 2019 13:53
„Paní překladatelka pracovala na překladu a transkripci nahrávek výzkumných rozhorovů z AJ do ČJ. Jednalo se o velmi odbornou angličtinu. Spo...“

8. 10. 2019 20:32
„Zakázkou byl překlad knihy - osobního svědectví jednoho Roma z ČR. Překlad sestával z hovorového českého jazyka, romských výrazů, odborných...“

7. 10. 2019 10:47
„Byla jsem velmi spokojena a příjemně překvapena ochotu a profesionalitu paní Hornyakové.Ještě jednou děkuji za vaši rychlost a ochotu “

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Jazyková škola Lingua Cvrkal - překlady
Reklama: