Etický kodex překladatele a tlumočníka

Databáze soukromých překladatelů v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Etický kodex překladatele a tlumočníka

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení, konferenční servis Etický kodex překladatele a tlumočníka

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Etický kodex překladatele a tlumočníka

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Etický kodex překladatele a tlumočníka

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Etický kodex překladatele a tlumočníka

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Etický kodex překladatele a tlumočníka

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 167 firem
 2. Překlady němčiny – 118 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 65 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 53 firem
 7. Překlady italštiny – 43 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 63 firem
 2. Tlumočení němčiny – 53 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 21 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení bulharštiny – 9 firem
Etický kodex překladatele a tlumočníka Etický kodex překladatele a tlumočníka

Seznamte se s etickým kodexem

§1

Ve smyslu tohoto etického kodexu je profesionální tlumočník osoba, která za úplatu převádí nezaměnitelnými prostředky smysl výpovědi mluvčího z výchozího jazyka do jazyka cílového. Výsledek tvůrčí práce tlumočníka je novou hodnotou, která má povahu duševního vlastnictví.


§2

Ve smyslu tohoto etického kodexu je profesionální překladatel osoba, která za úplatu převádí nezaměnitelnými prostředky smysl písemné výpovědi mluvčího z výchozího jazyka do jazyka cílového v písemné podobě. Výsledek tvůrčí práce překladatele je novou hodnotou, která má povahu duševního vlastnictví.

§3

Tlumočník a překladatel je vždy a v plné míře vázán služebním tajemstvím, které nesmí vyzradit nikomu a které se týká všeho, co se tlumočeník a překladatel dozví při své činnosti u neveřejných jednání a překladů.

§4

Tlumočník a překladatel důvěrné informace nikdy nezneužívá.

§5

Tlumočník a překladatel zásadně přijímá pouze ty závazky, které odpovídají jeho schopnostem a přípravě. Za výsledek své práce nese plnou morální odpovědnost.

§6

Tlumočník a překladatel odmítne vykonávat takovou činnost a zdrží se takového jednání, které by mohly poškodit důstojnost jeho povolání.

§7

Tlumočník a překladatel zásadně projevuje solidaritu se svými kolegy.

§8

Tlumočník a překladatel zprostředkuje jinému tlumočníkovi nebo překladateli tlumočení nebo překlad vždy bezplatně.

§9

Výkon povolání nezkracuje tlumočníka a překladatele na jeho osobních lidských a občanských právech a nesmí být na újmu jeho důstojnosti.

text byl převzat ze internetových stránek Jednoty tlumočníků a překladatelů

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

10. 10. 2019 13:53
„Paní překladatelka pracovala na překladu a transkripci nahrávek výzkumných rozhorovů z AJ do ČJ. Jednalo se o velmi odbornou angličtinu. Spo...“

8. 10. 2019 20:32
„Zakázkou byl překlad knihy - osobního svědectví jednoho Roma z ČR. Překlad sestával z hovorového českého jazyka, romských výrazů, odborných...“

7. 10. 2019 10:47
„Byla jsem velmi spokojena a příjemně překvapena ochotu a profesionalitu paní Hornyakové.Ještě jednou děkuji za vaši rychlost a ochotu “

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Jazyková škola Lingua Cvrkal - překlady
Reklama: