Etický kodex překladatele a tlumočníka Etický kodex překladatele a tlumočníka

Seznamte se s etickým kodexem

§1

Etický kodex překladatele a tlumočníka

Ve smyslu tohoto etického kodexu je profesionální tlumočník osoba, která za úplatu převádí nezaměnitelnými prostředky smysl výpovědi mluvčího z výchozího jazyka do jazyka cílového. Výsledek tvůrčí práce tlumočníka je novou hodnotou, která má povahu duševního vlastnictví.


Databáze soukromých překladatelů v ČR

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury Etický kodex překladatele a tlumočníka

Mgr. Michael Janský

Plzeň 4 překlady, korektury Etický kodex překladatele a tlumočníka

Mgr. Petra Marxová

Kladno překlady, tlumočení, konzultace Etický kodex překladatele a tlumočníka

Mgr. Jana Palečková

Praha 14 překlady, korektury Etický kodex překladatele a tlumočníka

MUDr. Petr Vaněk - (nejen) lékařská angličtina

Brno-Bystrc překlady Etický kodex překladatele a tlumočníka

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Etický kodex překladatele a tlumočníka

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Etický kodex překladatele a tlumočníka

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Etický kodex překladatele a tlumočníka

Bc. Martina Eisner

Ústí nad Labem-Střekov překlady Etický kodex překladatele a tlumočníka

Překlady Plzeň Mgr. Czinnerová soudní tlumočník

Plzeň 3 překlady, tlumočení Etický kodex překladatele a tlumočníka

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Etický kodex překladatele a tlumočníka

Překladatelna.cz

Dolní Břežany překlady, korektury, konferenční servis, lokalizace Etický kodex překladatele a tlumočníka

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení Etický kodex překladatele a tlumočníka

Mgr. Věra Šustková

Bravantice překlady, tlumočení Etický kodex překladatele a tlumočníka

Zuzana Mikesková

Bělkovice-Lašťany překlady, tlumočení Etický kodex překladatele a tlumočníka

§2

Etický kodex překladatele a tlumočníka

Ve smyslu tohoto etického kodexu je profesionální překladatel osoba, která za úplatu převádí nezaměnitelnými prostředky smysl písemné výpovědi mluvčího z výchozího jazyka do jazyka cílového v písemné podobě. Výsledek tvůrčí práce překladatele je novou hodnotou, která má povahu duševního vlastnictví.

§3

Tlumočník a překladatel je vždy a v plné míře vázán služebním tajemstvím, které nesmí vyzradit nikomu a které se týká všeho, co se tlumočeník a překladatel dozví při své činnosti u neveřejných jednání a překladů.

§4

Tlumočník a překladatel důvěrné informace nikdy nezneužívá.

§5

Tlumočník a překladatel zásadně přijímá pouze ty závazky, které odpovídají jeho schopnostem a přípravě. Za výsledek své práce nese plnou morální odpovědnost.

§6

Tlumočník a překladatel odmítne vykonávat takovou činnost a zdrží se takového jednání, které by mohly poškodit důstojnost jeho povolání.

§7

Tlumočník a překladatel zásadně projevuje solidaritu se svými kolegy.

§8

Tlumočník a překladatel zprostředkuje jinému tlumočníkovi nebo překladateli tlumočení nebo překlad vždy bezplatně.

§9

Výkon povolání nezkracuje tlumočníka a překladatele na jeho osobních lidských a občanských právech a nesmí být na újmu jeho důstojnosti.

text byl převzat ze internetových stránek Jednoty tlumočníků a překladatelů

Články a informace

Jak vybrat dobře a rychle?

Každý překladatel je specializovaný a každá překladatelská agentura dělá některé obory více a jiné méně. Vybrat vám pomůže portál Tlumočení-Překlady.cz. K efektivnímu výběru ale potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit. Pár minut investovaného času se Vám rozhodně vrátí.

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo