Certifikace překladatelů a tlumočníků – profesní sdružení Certifikace překladatelů a tlumočníků – profesní sdružení

Normy, předpisy a certifikáty pro překladatele a tlumočníky

Hledejte kvalitní překladatele z angličtiny, němčiny, francouzštiny a dalších jazyků.

ČSN ISO 9001:2001

Certifikace překladatelů a tlumočníků – profesní sdružení

Norma ČSN ISO 9001 se vztahuje obecně na systém managementu jakosti firmy. Klasifikace jakosti podle této normy je využívána v nejrůznějších oborech, včetně překladatelství. Norma však sama o sobě nevypovídá o kvalitě překladatelských služeb.


Nejlepší překladatelské firmy v ČR

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

Mgr. Michael Janský

Plzeň 4 překlady, korektury Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

Mgr. Petra Marxová

Kladno překlady, tlumočení, konzultace Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

Jana Jelínková

Prostějov překlady, konzultace Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

JUDr. Pavel Korman - soudní překladatel a tlumočník AJ

Praha 15 překlady Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

Eva Čoupková

Brno-Slatina překlady Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

Překladatelna.cz

Dolní Břežany překlady, korektury, konferenční servis, lokalizace Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

Bc. Martina Eisner

Ústí nad Labem-Střekov překlady Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

Jaroslava Kozárová

Nové Město na Moravě překlady Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

ČSN EN 15038:2006

Certifikace překladatelů a tlumočníků – profesní sdružení

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15038:2006. Byla vydána v květnu 2006 a je zaměřena na poskytovatele překladatelských služeb (agentury). Týká se procesů v překladatelských agenturách, je však místy příliš obecná. Účelem této normy je stanovit požadavky na poskytování kvalitních služeb poskytovateli překladatelských služeb. Norma zahrnuje základní proces tvorby překladu a všechny další aspekty, které jsou s poskytováním této služby spojeny, včetně prokazování kvality a sledovanosti. Sleduje požadavky na překladatelské služby z hlediska zabezpečení lidských a technických zdrojů, managementu kvality a projektů, rámcových smluvních podmínek a postupů při poskytování překladatelské služby. Norma se nevztahuje na tlumočnické služby. Podrobnější výklad normy najdete v článku Certifikace překladatelských služeb.

CEPRES

V roce 2007 vznikl certifikát CEPRES, který je určen k certifikaci překladatelských služeb. Obsahuje v sobě požadavky obou předchozích norem, ale blíže je specifikuje a doplňuje. Certifikační audit může provést pouze oprávněný certifikační orgán, který je schválen Národní radou pro certifikaci překladatelských služeb. Po splnění podmínek bude překladatelské agentuře udělen certifikát „Odborný poskytovatel překladatelských služeb“. Překladatelům, kteří budou pracovat pro certifikované překladatelské agentury, se zároveň zvýší prestiž. V současné době se však přidělování licencí certifikačním orgánem teprve rozbíhá.

Organizace překladatelů a tlumočníků

ASKOT

Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT) je přidružený člen JTP. Organizace sdružuje vybrané tlumočníky se zkušenostmi z tlumočení na sympoziích a konferencích. Členové ASKOTu se řídí vypracovanými etickými zásadami. Asociace také definuje pracovní a technické podmínky pro konferenční tlumočníky.

Obec překladatelů

Certifikace překladatelů a tlumočníků – profesní sdružení

Obec překladatelů spojuje překladatele krásné literatury, ale i teoretiky, kritiky a historiky, kteří se zabývají překladem. Organizace hájí práva a profesní zájmy svých členů. Zároveň dbá na úroveň a prestiž překladů. Každoročně uděluje Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad předešlého roku a Anticenu Skřipec za nejhorší překlad roku. Obec překladatelů pořádá různé semináře a poradny, včetně překladatelských konferencí.

Komora soudních tlumočníků

Komora soudních tlumočníků České republiky (KST ČR) je dobrovolnou organizací sdružující soudní tlumočníky jmenované podle zákona číslo 36/1967 Sb. KST ČR se stará o profesní, pracovně-právní a sociální zájmy svých členů, zároveň zvyšuje jejich kvalifikaci a informovanost prostřednictvím pořádání seminářů a školení. Organizace se podílí na přípravě návrhů právních předpisů, které se týkají soudních tlumočníků. Zasazuje se i o formulování etických zásad činnosti soudních tlumočníků. Soudní tlumočníci vyhotovují soudní překlady nikoliv právní překlady.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Česká komora tlumočníků znakového jazyka je organizací tlumočníků českého znakového jazyka, ale také osob, které samy tlumočnickou práci nevykonávají, ale plně sympatizují s názory a cíli sdružení. Neslyšící jsou kulturní a jazyková menšina s vlastním jazykem a kulturou. Cílem organizace je zvyšování profesní úrovně svých členů a zajištění profesionálů ke komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími.

Asociace českých překladatelských agentur (ACTA)

Asociace českých překladatelských agentur je zájmové sdružení právnických osob, které se zabývají překladatelskými a tlumočnickými službami. Je zároveň členem Evropské unie asociací překladatelských společností. Mezi cíle ACTA patří umožnit výměnu zkušeností, zdokonalovat a podpořit všeobecné a technické znalosti svých členů. Organizace se zároveň snaží propagovat zavádění zásad etického jednání a obchodní praxe. Asociace také shromažďuje data a další informace, které se týkají otázek oboru překladatelských a tlumočnických služeb.

Jednota tlumočníků a překladatelů

Jednota tlumočníků a překladatelů je profesní sdružení, které zaštiťuje tlumočníky a překladatele. Cílem je ochrana pracovních, právních a sociálních zájmů členů. Pomáhá překladatelům a tlumočníkům s vlastní propagací na trhu práce a poskytuje nabídky zaměstnání.

Články a informace

Jak vybrat dobře a rychle?

Každý překladatel je specializovaný a každá překladatelská agentura dělá některé obory více a jiné méně. Vybrat vám pomůže portál Tlumočení-Překlady.cz. K efektivnímu výběru ale potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit. Pár minut investovaného času se Vám rozhodně vrátí.

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Chicory Cvrkal - překlady Jazyková škola Lingua doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo