Certifikace překladatelů a tlumočníků – profesní sdružení

Nejlepší překladatelské firmy v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení, konferenční servis Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Certifikace překladatelů a tlumočníků - profesní sdružení

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 167 firem
 2. Překlady němčiny – 118 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 65 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 53 firem
 7. Překlady italštiny – 43 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 63 firem
 2. Tlumočení němčiny – 53 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 21 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení bulharštiny – 9 firem

Normy, předpisy a certifikáty pro překladatele a tlumočníky

Hledejte kvalitní překladatele z angličtiny, němčiny, francouzštiny a dalších jazyků.

ČSN ISO 9001:2001

Norma ČSN ISO 9001 se vztahuje obecně na systém managementu jakosti firmy. Klasifikace jakosti podle této normy je využívána v nejrůznějších oborech, včetně překladatelství. Norma však sama o sobě nevypovídá o kvalitě překladatelských služeb.


ČSN EN 15038:2006

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15038:2006. Byla vydána v květnu 2006 a je zaměřena na poskytovatele překladatelských služeb (agentury). Týká se procesů v překladatelských agenturách, je však místy příliš obecná. Účelem této normy je stanovit požadavky na poskytování kvalitních služeb poskytovateli překladatelských služeb. Norma zahrnuje základní proces tvorby překladu a všechny další aspekty, které jsou s poskytováním této služby spojeny, včetně prokazování kvality a sledovanosti. Sleduje požadavky na překladatelské služby z hlediska zabezpečení lidských a technických zdrojů, managementu kvality a projektů, rámcových smluvních podmínek a postupů při poskytování překladatelské služby. Norma se nevztahuje na tlumočnické služby. Podrobnější výklad normy najdete v článku Certifikace překladatelských služeb.

CEPRES

V roce 2007 vznikl certifikát CEPRES, který je určen k certifikaci překladatelských služeb. Obsahuje v sobě požadavky obou předchozích norem, ale blíže je specifikuje a doplňuje. Certifikační audit může provést pouze oprávněný certifikační orgán, který je schválen Národní radou pro certifikaci překladatelských služeb. Po splnění podmínek bude překladatelské agentuře udělen certifikát „Odborný poskytovatel překladatelských služeb“. Překladatelům, kteří budou pracovat pro certifikované překladatelské agentury, se zároveň zvýší prestiž. V současné době se však přidělování licencí certifikačním orgánem teprve rozbíhá.

Organizace překladatelů a tlumočníků

Registr překladatelských firem

Registr překladatelských firem je internetová služba, která zákazníkům usnadňuje hledání prozákaznicky orientovaných překladatelských firem. Umožňuje vyniknout profesionálům, kteří kromě lingvistické zdatnosti zvládají skvěle i komunikaci se zákazníkem. To je obzvlášť potřebné za situace, kdy překladatelství není vázaná živnost a překladatelem se tak může prohlásit kdokoliv. Registr překladatelských firem získává pomocí svých formulářů hodnocení od zákazníků, ověřuje jejich autenticitu a přiděluje nejlépe hodnoceným překladatelům, tlumočníkům a překladatelským agenturám status Garantovaný překladatel.

Jednota tlumočníků a překladatelů

Jednota tlumočníků a překladatelů je profesní sdružení, které zaštiťuje tlumočníky a překladatele. Cílem je ochrana pracovních, právních a sociálních zájmů členů. Pomáhá překladatelům a tlumočníkům s vlastní propagací na trhu práce, vzděláváním a poskytuje nabídky zaměstnání. Je otevřena všem překladatelům; podmínkou přijetí je pouze fotokopie živnostenskeho listu nebo smlouvy o tlumočení a zaplacení členských příspěvků.

ASKOT

Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT) je přidružený člen JTP. Organizace sdružuje vybrané tlumočníky se zkušenostmi z tlumočení na sympoziích a konferencích. Členové ASKOTu se řídí vypracovanými etickými zásadami. Asociace také definuje pracovní a technické podmínky pro konferenční tlumočníky.

Obec překladatelů

Obec překladatelů spojuje překladatele krásné literatury, ale i teoretiky, kritiky a historiky, kteří se zabývají překladem. Organizace hájí práva a profesní zájmy svých členů. Zároveň dbá na úroveň a prestiž překladů. Každoročně uděluje Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad předešlého roku a Anticenu Skřipec za nejhorší překlad roku. Obec překladatelů pořádá různé semináře a poradny, včetně překladatelských konferencí.

Komora soudních tlumočníků

Komora soudních tlumočníků České republiky (KST ČR) je dobrovolnou organizací sdružující soudní tlumočníky jmenované podle zákona číslo 36/1967 Sb. KST ČR se stará o profesní, pracovně-právní a sociální zájmy svých členů, zároveň zvyšuje jejich kvalifikaci a informovanost prostřednictvím pořádání seminářů a školení. Organizace se podílí na přípravě návrhů právních předpisů, které se týkají soudních tlumočníků. Zasazuje se i o formulování etických zásad činnosti soudních tlumočníků. Soudní tlumočníci vyhotovují soudní překlady nikoliv právní překlady.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Česká komora tlumočníků znakového jazyka je organizací tlumočníků českého znakového jazyka, ale také osob, které samy tlumočnickou práci nevykonávají, ale plně sympatizují s názory a cíli sdružení. Neslyšící jsou kulturní a jazyková menšina s vlastním jazykem a kulturou. Cílem organizace je zvyšování profesní úrovně svých členů a zajištění profesionálů ke komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími.

Asociace českých překladatelských agentur (ACTA)

Asociace českých překladatelských agentur je zájmové sdružení právnických osob, které se zabývají překladatelskými a tlumočnickými službami. Je zároveň členem Evropské unie asociací překladatelských společností. Mezi cíle ACTA patří umožnit výměnu zkušeností, zdokonalovat a podpořit všeobecné a technické znalosti svých členů. Organizace se zároveň snaží propagovat zavádění zásad etického jednání a obchodní praxe. Asociace také shromažďuje data a další informace, které se týkají otázek oboru překladatelských a tlumočnických služeb.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

10. 10. 2019 13:53
„Paní překladatelka pracovala na překladu a transkripci nahrávek výzkumných rozhorovů z AJ do ČJ. Jednalo se o velmi odbornou angličtinu. Spo...“

8. 10. 2019 20:32
„Zakázkou byl překlad knihy - osobního svědectví jednoho Roma z ČR. Překlad sestával z hovorového českého jazyka, romských výrazů, odborných...“

7. 10. 2019 10:47
„Byla jsem velmi spokojena a příjemně překvapena ochotu a profesionalitu paní Hornyakové.Ještě jednou děkuji za vaši rychlost a ochotu “

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Jazyková škola Lingua Cvrkal - překlady
Reklama: