Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Seznam simultánních tlumočníků a agentur v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Mgr. Michaela Kaprálová

Olomouc překlady, tlumočení Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed překlady, tlumočení Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení, konferenční servis Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 168 firem
 2. Překlady němčiny – 118 firem
 3. Překlady ruštiny – 66 firem
 4. Překlady francouzštiny – 65 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 53 firem
 7. Překlady italštiny – 43 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady portugalštiny – 22 firem
 14. Překlady nizozemštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 63 firem
 2. Tlumočení němčiny – 53 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 21 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení bulharštiny – 9 firem
Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Co je simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení (nazýváno také tlumočení konferenční, kabinové, současné se využívá zejména na větších konferencích a sympoziích. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit. Tlumočí současně s projevem řečníka.

Mezi simultánní tlumočení se řadí i tzv. šušotáž, tedy tlumočení šeptem, kdy se tlumočí bez jakýchkoli technických pomůcek šeptem do ucha klienta. Šušotáž se používá při tlumočení v malých kolektivech (max. 3 osoby). Tlumočnická technika je v tomto případě zbytečná. Konsekutivní tlumočení se však pro tyto příležitosti nehodí (např. pracovní schůzky, obchodní večeře). Využít lze i tzv. šeptákové soupravy, kdy tlumočník používá mikrofon a posluchači bezdrátové přijímače. Najděte si vhodného tlumočníka v angličtině, němčině, španělštině, italštině a dalších jazycích!


Klasické kabinové simultánní tlumočení vyžaduje speciální tlumočnickou techniku, což jsou především mikrofony a sluchátka, která umožňují volbu různých kanálů (lze poslouchat řečníka v sále nebo ostatní kolegy v jiných kabinách). Při tomto typu simultánního tlumočení je využívána tlumočnická kabina, což je označení místnosti pro tlumočníky, příp. pro tým několika tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka. Kabina může být i přenosná, ale její obecné charakteristiky a vybavení podléhají normě ČSN ISO 2603).

Při kabinovém tlumočení, kdy se mluví více jazyky, se někdy používají různé způsoby tlumočení.

Pilotáž je způsob tlumočení, při němž je projev tlumočen do jednoho pilotního jazyka, kterému rozumějí všichni ostatní tlumočníci, kteří z něj pak dál tlumočí do svých jazyků. Např. řečník hovoři německy, německý tlumočník tlumočí do češtiny a všichni ostatní tlumočníci, kteří nerozumí německy, poslouchají české tlumočení a z toho pak tlumočí dál do francouzštiny, polštiny atd. Můžeme se také setkat s tím, že existuje více jazyků, přes něž se dále tlumočí (např. řecký řečník je zároveň tlumočen do češtiny a angličtiny a z těchto dvou jazyků je potom tlumočeno dál). V tom případě mluvíme o relay.

Na velkých konferencích pracují kabinoví tlumočníci někdy v režimu retour, tzn. že zajišťují převod pouze do svého mateřského jazyka. Mluví-li tedy řečník česky, česká kabina mlčí.

Dobrý tlumočník obvykle částečně předvídá vývoj řečníkova projevu a případnému časovému zpoždění se dokáže bránit smysluplným zestručňováním projevu bez snížení informační hodnoty tlumočení.

Simultánní tlumočení patří k nejnamáhavějším činnostem, a proto by se tlumočníci měli pravidelně střídat ( zhruba po 20 minutách - proto musí být při jednom tlumočeném jazyku minimálně dva tlumočníci. Simultánní tlumočení má i vyšší náklady (tlumočnická technika i práce tlumočníka) než konsekutivní tlumočení. Výhodou simultánního tlumočení je časová úspora - zbytečně neprodlužuje trvání vaší konference, ve vymezeném času programu vám tedy dává více prostoru k dalším příspěvkům či delší diskusi.

Jak usnadnit práci tlumočníkovi při simultánním tlumočení

 • Pokud nemáte poznámky ke své řeči, poskytněte tlumočníkovi alespoň nástin témat, o kterých budete mluvit.
 • Mluvte zvolna, udržujte s obecenstvem oční kontakt, aby vás mohl sledovat i tlumočník.
 • Číselné údaje a statistiky vždy poskytněte předem. Dejte mu dopředu i seznam účastníků konference a dalších jmen, která budou na konferenci vyslovena - předejdete tak možnému zkomolení jména.
 • Pozor na nejrůznější slovní hříčky a vtipy – nemusí být v cizím jazyce pochopeny.
 • Snažte se mluvit přímo do mikrofonu (pokud se během řeči budete pohybovat, musíte mít mikrofon s sebou), aby vás do kabiny bylo srozumitelně slyšet.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

Včera 9:31
„Jsme velice spokojeni s rychlostí odevzdání práce a vyhovuje nám i způsob komunikace. Překladatelnu využíváme pravidelně a dlouhodobě. Dopor...“

10. 10. 2019 13:53
„Paní překladatelka pracovala na překladu a transkripci nahrávek výzkumných rozhorovů z AJ do ČJ. Jednalo se o velmi odbornou angličtinu. Spo...“

8. 10. 2019 20:32
„Zakázkou byl překlad knihy - osobního svědectví jednoho Roma z ČR. Překlad sestával z hovorového českého jazyka, romských výrazů, odborných...“

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Jazyková škola Lingua Cvrkal - překlady
Reklama: