Expresní překlady

Kdo nabízí expresní překlady v ČR

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava překlady, tlumočení, korektury Expresní překlady

I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Praha 2 překlady, tlumočení, konferenční servis Expresní překlady

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4 překlady, korektury Expresní překlady

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole překlady, tlumočení, korektury Expresní překlady

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Praha 8 překlady, tlumočení, korektury, konferenční servis Expresní překlady

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav překlady, tlumočení Expresní překlady

Žebříček popularity jazyků

Překlady – počet překladatelů

 1. Překlady angličtiny – 167 firem
 2. Překlady němčiny – 118 firem
 3. Překlady francouzštiny – 65 firem
 4. Překlady ruštiny – 65 firem
 5. Překlady slovenštiny – 60 firem
 6. Překlady španělštiny – 53 firem
 7. Překlady italštiny – 43 firem
 8. Překlady polštiny – 41 firem
 9. Překlady ukrajinštiny – 35 firem
 10. Překlady maďarštiny – 29 firem
 11. Překlady čínštiny – 27 firem
 12. Překlady srbštiny – 24 firem
 13. Překlady nizozemštiny – 22 firem
 14. Překlady portugalštiny – 22 firem

Tlumočení – žebříček jazyků

 1. Tlumočení angličtiny – 63 firem
 2. Tlumočení němčiny – 53 firem
 3. Tlumočení francouzštiny – 28 firem
 4. Tlumočení ruštiny – 27 firem
 5. Tlumočení španělštiny – 22 firem
 6. Tlumočení italštiny – 21 firem
 7. Tlumočení slovenštiny – 20 firem
 8. Tlumočení polštiny – 19 firem
 9. Tlumočení čínštiny – 16 firem
 10. Tlumočení ukrajinštiny – 13 firem
 11. Tlumočení maďarštiny – 12 firem
 12. Tlumočení chorvatštiny – 11 firem
 13. Tlumočení nizozemštiny – 10 firem
 14. Tlumočení bulharštiny – 9 firem
Expresní překlady Expresní překlady Expresní překlady

Co jsou expresní překlady

Za expresní překlad je považován překlad dokumentu, který je potřeba přeložit do 24 hodin, v případě nevšedních jazyků (tj. obvykle jiných jazyků než angličtina, němčina či francouzština) je za experesní považována i doba kratší než 3 dny. O expresním překladu se dá mluvit i tehdy, když potřebujete přeložit větší množství textu v krátkém čase (např. 20 stránek za 1 pracovní den).

Vyberte si vhodného překladatele nebo agenturu z Prahy, Brna a dalších měst.

Někteří překladatelé a překladatelské agentury stanovují několik druhů expresních překladů. Můžete se tak setkat s pojmy: expresní překlad (do 24 hodin), velmi expresní překlad (do 12 hodin) či super expresní překlad (do 6 hodin). Zvláštní speciální službou jsou překlady do dvou hodin (v tomto případě je často maximální délka textu omezena na 1–2 normostrany).


Obecně se za běžný překlad považuje 6 normostran/den. Jakmile potřebujete určitý nadstandard (tzn. větší rychlost či vyšší počet stran) počítejte s příplatkem za expresní překlad.

Nezapomeňte, že u překladů se den zadání a den převzetí překladu nepočítá! Pokud tedy text odevzdáte v pondělí ráno a budete jej vyžadovat v úterý odpoledne, bude považován za expresní překlad, - tj. za překlad do 24 hodin.

Ostatní příplatky za překlady

Překladatelské profesní organizace doporučují příplatek za rychlost minimálně 50%, ale v praxi záleží na konkrétních podmínkách překladatele.

Podobně se s příplatky setkáte i v případě, že dodáte špatně čitelný výchozí text (např. psaný rukou, s rozmazaným písmem aj.), vytištěný text (tzn. překladatel nedostane text v el. souboru, do kterého lze vpisovat), dokument s tabulkami či jiným složitým formátováním či text se speciální stylistickou úpravou (např. projev). V tomto případě počítejte minimálně s 30% navíc (u reklamních textů 40%). Výsledná cena je navýšena i u překladu ze zvukového či video záznamu (50%).

Jak najít překladatele pro expresní překlad

Služby expresních překladů nelze striktně stanovit a počítejte s tím, že možná budete muset oslovit více překladatelů než najdete toho pravého. Překladatelé jsou schopni pracovat i přes víkend či dokonce přes noc. Překladatelské agentury mohou zorganizovat tým překladatelů, kteří přeloží během několika hodin i vícestránkové texty.

Konkrétní podmínky se však liší u jednotlivých překladatelů i překladatelských agentur.

Články a informace

K efektivnímu výběru překladatelské firmy potřebujete alespoň základní orientaci v oboru překladatelství a tlumočnictví. Před hledáním překladatele si prosím přečtěte několik článků s radami, jak na to, čeho si všímat, co očekávat a jak překladateli práci usnadnit.

Mapa garantovaných firem

Mapa překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur, kteří obdrželi status "Garantovaný překladatel" a můžeme se za ně zaručit.

Seznam článků

Hledání překladatele nebo agentury Druhy překladů Druhy tlumočení Doplňkové služby k překladům Ostatní informace k překladům

Hodnocení překladatelů

Hodnocení probíhá výhradně prostřednictvím našich formulářů. Zaslaná hodnocení řešíme se zákazníky a překladateli v intencích Kodexu komunikace se zákazníkem. Námi doporučovaní překladatelé mají status Garantovaný překladatel.

10. 10. 2019 13:53
„Paní překladatelka pracovala na překladu a transkripci nahrávek výzkumných rozhorovů z AJ do ČJ. Jednalo se o velmi odbornou angličtinu. Spo...“

8. 10. 2019 20:32
„Zakázkou byl překlad knihy - osobního svědectví jednoho Roma z ČR. Překlad sestával z hovorového českého jazyka, romských výrazů, odborných...“

7. 10. 2019 10:47
„Byla jsem velmi spokojena a příjemně překvapena ochotu a profesionalitu paní Hornyakové.Ještě jednou děkuji za vaši rychlost a ochotu “

Vybrat překladatele dle hodnocení zákazníků

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
I. T. C. - Jan Žižka www.EKOPreklady.cz Jazyková škola Lingua Cvrkal - překlady
Reklama: