Mgr. Petra Marxová Soudní překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Překlady angličtiny

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Čeština

Co nejvíce překládám

Oddací listy • Smlouvy • Rodné listy • Výpisy z rejstříku trestů • Obchodní korespondence • Výpisy z rejstříků • Tiskové zprávy • Výroční zprávy

 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Korespondence •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Úmrtní listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Obchodní korespondence •  Tiskové zprávy •  Výroční zprávy
 • Právní dokumenty Notářské listiny •  Osvědčení •  Protokoly •  Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Výpisy z rejstříků •  Zákony •  Žaloby •  Zplnomocnění

Obory a odbornosti

Žurnalistika • Právo • Pedagogika a vzdělávání • Státní správa a samospráva • Cestovní ruch • Jazykověda • Problematika EU • Beletrie

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

Nabízím překlady:

- z angličtiny do češtiny
- z češtiny do angličtiny

Specializuji se na obory:

 • právo
 • pedagogika a psychologie
 • hudba
 • cestovní ruch

Za 20 let praxe jsem přeložila již tisíce stran. Převážnou většinu z nich tvoří smlouvy: kupní, nájemní, pracovní, pojistné, dodavatelské, servisní, zprostředkova­telské… Pro překládání těchto dokumentů mám tyto předpoklady:

 1. Vzdělání – kurzy a semináře pořádané Právnickou fakultou UK, Komorou soudních tlumočníků, agenturou Orange Tree aj.
 2. Praxi – tisíce přeložených stran, stovky spokojených zákazníků
 3. Výbornou znalost anglického i českého jazyka – včetně pravopisu, gramatiky a stylistiky
 4. Povahu – 100% pečlivost a trpělivost při hledání nejpřesnějších ekvivalentů, zajišťování správnosti a jednotnosti terminologie, ochotu se dále vzdělávat a odvahu přiznat hranice svých znalostí a schopností, konzultovat a řešit případné problémy
 5. Zázemí – kvalitní slovníky, počítačové vybavení a další zdroje, kontakty na odborníky v oboru právo, s kterými mohu konzultovat případné nejasnosti

Více se můžete dočíst v rozhovoru zde:
rozhovor v internetovém magazínu MenWorld

Související služby

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  po dohodě doručím překlad osobně (Kladno, Praha a okolí); listiny k překladu i hotový překlad lze poslat i doporučeně poštou

 • Použití CAT nástroje Trados  –

  používám u stálých zákazníků a větších projektů v zájmu jednotnosti terminologie

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  v případě zájmu možná (vzdělaný a zkušený rodilý mluvčí z Velké Británie)

 • Překlady se soudním ověřením  –

  nutno dodat originál dokumentu nebo jeho úředně ověřenou kopii

 • Notářské ověření kopie  –

  zajistím po dohodě za 50 Kč / strana

 • Zajištění tisku ve více kusech  –

  barevná inkoustová tiskárna

 • Expresní překlad  –

  odevzdání v den zadání

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Překlad z AJ do ČJ nebo z ČJ do AJ  300 Kč / 1 normostrana
Překlad z AJ do ČJ nebo z ČJ do AJ se soudním ověřením  400 Kč / 1 normostrana
Další vyhotovení překladu se soudním ověřením  50 Kč / 1 fyzická strana
Revize cizího překladu se soudním ověřením  200 Kč / 1 normostrana

Poznámka

Nejsem plátce DPH.
Normostranou se rozumí 1800 znaků cílového textu včetně mezer.
Nejmenší účtovanou jednotkou je jedna normostrana.
Běžné překlady je možno účtovat i za zdrojová slova: 1,20 Kč / 1 slovo.

Příplatky:
Expresní příplatky účtuji pouze výjimečně a po předchozí dohodě s klientem.
Za odbornost ani za práci v noci nebo o víkendu si příplatky neúčtuji.

Slevy:
Při vyšším objemu (nad 25 normostran): - 5 %.
Pro stálé zákazníky: - 5 %.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: