Mgr. Věra Šustková Překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Reference

Moje nejprestižnější zakázka

Pro Galerii výtvarného umění Ostrava, kurentem psaná archivní zpráva z počátku 1. světové války o průběhu obrany přístavu Pula před atakem ponorky, kterou podal vojenskému velitelství její účastník Bohumil Kubišta. Překlad i přepis je součastí monografie o tomto významném malíři - představiteli kubismu - "Zářivý krystal" (Srp K., Pelikánová G., Novotná Z.). Odtajněné se stalo znovu tajemstvím, které bylo nutno rozluštit.

Moje reference

Tlumočím a překládám jak pro fyzické osoby, tak také pro firmy nebo překladatelské agentury.

Intenzívní zájem o dějiny a staré texty mě dovedl k práci průvodkyně v ČR, německy mluvících zemích, Holandsku a Polsku. Realizuji zájezdy dle požadavku jednotlivců, skupin nebo pro cestovní kanceláře, jako je např. Radynacestu.cz – zájezdy pro cestovatele.

Mám zkušenosti s tlumočením jak pro velké firmy jako např. OKD Ostrava, Schaeffler Technologies AG, tak také pro firmy menší, např. Hudební nástroje Mariaš, Jistebník.

Překládala jsem např. pro firmu SANELA Lanškroun pokyny německé Průmyslové a obchodní komory (IHK) .

Transliteraci z kurentu a překlad do češtiny jsem vypracovala např. pro:

  • Obecní úřad Mankovice, listiny z věže kostela
  • Galerii výtvarného umění Ostrava, archivní zpráva o průběhu bitvy z počátku 1. světové války, (viz. Moje nejprestižnější zakázka)
  • pana Lorence z Prahy, kupní smlouvy z 19. století,
  • paní Ottovou z Vřesiny u Hlučína, soukromá korespondence.
  • studentku Lucii Vorálkovou z MUNI Brno

Na základě poptávky Ostravské překladatelské agentury v Ostravě jsem realizovala tlumočení např.:

  • v Rakousku pro Českou televizi, regionální studio Ostrava
  • pro MW DIAS Ostrava ve firmě BROSE CZ v Kopřivnici.

Na základě poptávky agentury Moudrý překlad Praha jsem překládala např.:

  • prezentaci „Směrnice o nakládce“ pro firmu Hödlmayr,
  • dotazník pro průzkum mezi zákazníky a organizační směrnice pro firmu LIDL,
  • zápisy o pojistných událostech pro pojišťovnu Kooperativa a. s..
Moji zákazníci
Firma Podrobnosti
Prof. PhDr. Pavel Zatloukal, Velký Újezd čl. z novin Mährisches Tagblatt 1889, 1894
Jaroslav Lorenc, Praha transkripce a překlad textů z 19. stol.
Lesy ČR, spr. toku povodí Odry, Frýdek-Místek překlad zákona z roku 1894
Galerie výtvarného umění Ostrava transkripce a překlad textu z r. 1914
ZŠ Bravantice tlumočení, organizace zahr. návštěv, výměny učitelů
OÚ Bravantice tlumočení
OÚ Mankovice historické dokumenty, tlumočení
OÚ Velké Albrechtice překlad pamětí
ASH-DOM Jistebník tlumočení, organizace zahr. vystoupení
OKD Ostrava tlumočení
Schaeffler Technologies AG tlumočení
Hudební nástroje Mariaš Jistebník tlumočení a překlady pro obchodní jednání
Moudrý překlad Praha překlady
Ostravska překladatelská agentura tlumočení a překlady
Sanela, s. r. o.. Lanškroun překlad
Viktorie Ottová, Vřesina u Hlučína transkripce a překlad osobní korespondence
MW dias Ostrava tlumočení ve firmě Brose Kopřivnice
PYGMALION Český Těšín tlum. ve firmě VESUVIUS Třinec
Mgr. Věra Šustková, Bravantice - Mgr. Věra Šustková Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Mgr. Věra Šustková

Bravantice č. 30, Bravantice

Přijímám zakázky s delším termínem.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: