I. T. C. - Ing. Jan Žižka

I. T. C. - Ing. Jan Žižka Překladatelská agentura

Zkalkulovat cenu služeb

Reference

Naše nejprestižnější zakázka

Již léta překládáme pro IKEM, Francouzskou lékařskou komoru,ČLS JEP, firmou Bosch Diesel, Českou spořitelnou, ČVUT, UJEP a Univerzitou Karlovou.

Naše reference

Právní překlady

 • Mezinárodní právo – překladatelské práce pro (IOM) International Organization for Migration.
 • arbitráží, nálezy soudu ECJ (Evropský soud pro lidská práva).
 • Obchodní, občanské a trestní právo – překlady rozsudků, výnosů, zákonů, návrhů zákonů (např. zákon o konkurzu a vyrovnání), norem, žalob, podkladů pro výběrová řízení.

Ekonomické překlady

 • Překládáme ekonomické rozvahy, smlouvy, výsledovky, audity, finanční a ekonomické analýzy, podnikatelské záměry, podklady pro tendry.

Přeložili jsme několik učebnic a zkušebních textů pro ČIIA (Český institut interních auditorů). Tlumočení kongresů finančního fóra

 • „Zlatá koruna“ nebo tlumočení pro ČNB.

Technické překlady

překlady návodů, manuálů, technické literatury, bezpečnostních listů, posudků

Strojírenství

odborné překlady pro ČKD, Teko
překlady pro automobilový průmysl
překlady pro firmu Elit, TPCA Kolín, dlouhodobá překladatelská a tlumočnická asistence při příchodu firmy Bosch diesel do České republika

 • dlouhodobá spolupráce s firmou Metrostav s firmou Dálniční stavby
 • Strabag  – dálniční obchvaty, stavební dokumentace včetně znaleckých posudků
 • Finance a pojišťovnictví

Přírodní vědy

– překlady pro Přírodovědeckou fakultu UK a Vysokou školu chemicko–technologickou z oborů: hydrologie, hydrochemie, biomechanika, anorganická chemie, biochemie, odpadové hospodářství, chemické a materiálové inženýrství, ochrana vody, kvasná chemie. polymery apod.

 • Medicína – překlady odborných publikací pro Českou lékařskou společnost JEP, tlumočení lékařských konferencí pro Francouzskou lékařskou komoru, průběžně překládáme pro foniatrickou kliniku v Praze. Překlady a tlumočení pro I. lékařskou fakultu UK v Praze. Tlumočení pro Česko-francouzskou lékařskou společnost.
 • Informatika – lokalizace software (Teko)
 • Hudební věda – překlady pro Hudební Akademii Muzických umění v Praze (například učebnice akustiky), překlady pro Mladota ansamble, dlouhodobá spolupráce se Sukovým komorním orchestrem,
 • Kultura
 • překlady pro muzea a noviny
 • Filmový průmysl – překlad scénářů (např. Bathory)
 • Ochrana památek
 • Rekonstrukce
 • Průzkum trhu
 • Sociologie a politologie – překladatelsky i tlumočnický servis pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci, překlady knih o sociologii.
 • Sklářství – sklárny Jihlava

Glazura, s. r. o.
Akademie věd České republiky– různé obory –matematika, ekonomika, medicína, fyziologie
Ekologie

Naši zákazníci
Firma Podrobnosti
CNN zpravodajství
Lufthansa právní texty
Metrostav stavebnictví, právní texty
Český institut interních auditorů učebnice
BASF, s.r.o. právní texty
DSP vše právní
Český svaz stavebních inženýrů učebnice, smlouvy
Česká lékařská společnost tlumočení kongresů, vše
Univerzita Karlova učebnice - lékařství, přírodní vedy
Strabag stavební dokumentace, pravní
ČVUT tlumočení, právní i technické texty
Universita Karlova – I. a III. lékařská fakulta učebice, právní
Sigma Aldrich, s.r.o. chemie - databáze pojmů
ČKD Praha, a.s. právní texty
Procter & Gamble - Rakona, a.s. právní texty
Metroprojekt Praha, a.s. www.metroprojekt.cz
Deloitte & Touche ekonomické texty
ČVUT stavební dokumentace, právní
Bouygues Česká Republika, a.s. technické překlady
Bosch diesel, s.r.o. Jihlava tlumočení
Feddersen Laule Scherzberg & Ohle Hansen Ewerwahn, v.o.s. soudní překlad
Jihlavská lokomotivní společnost, a.s. technické překlady
Keller Speciální zakládání, s.r.o. technické překlady
Ministerstvo vnitra ČR učenbice, právní
Porta, s.r.o. chemie a pravnické
Česká spořitelna, a.s. právnické texty
TECO, a.s. - Kolín technické překlady
Omya - obchodní společnost, s.r.o. ekonomické texty
Knauf Praha, s.r.o. technické překlady

Poznámka

Kontaktovat klienty je možné po individuální dohodě.

I. T. C. - Ing. Jan Žižka, Praha - I. T. C. - Ing. Jan Žižka Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Sídlo I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Sokolská 31, Praha 2

Důležité oznámení

Vážení přátelé,

dovolujeme si oznámit, že jsme navázali spolupráci s překladateli v Rusku, Japonsku, Anglii, Španělsku
a na Ukrajině.
Překládáme i z do perštiny (soudní).


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: