I. T. C. - Ing. Jan Žižka Objednat služby

I. T. C. - Ing. Jan Žižka Překladatelská agentura

I. T. C. - Ing. Jan Žižka, Titulek

Příjem a průběh překladatelských zakázek

První kontakt bývá nejčastěji telefonický.
Zákazník se ptá, zda provedeme danou práci, v jakém termínu a "za kolik". Zpravidla požádáme, aby nám text zaslal a po jeho obdržení obratem potvrdíme objednávku.
Podobný postup je při kontaktu pomocí elektronické pošty - pokud přijde klient osobně - domluvíme se zpravidla hned.

Objednání a realizace tlumočení

Obvykle se na nás zákazník obrací telefonicky či mailem.
Zákazník se zeptá, zda provedeme danou službu (tlumočení), my se naopak ptáme o jaký typ tlumočení se jedná v jakém termínu a oboru, v jakém prostředí atd.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Příjem zakázek
Zakázku nám můžete doručit osobně, faxem, e-mailem nebo kurýrem na uvedenou adresu, telefonní a faxová čísla. 603 763196
Dodací lhůty a podmínky
Denní norma na 1 pracovní den je 6 normostran (NS). Jednou normostranou se rozumí 30 řádků po 60 úhozech. Celkový počet úhozů vyhotoveného překladu je sčítán počítačem. Expresním překladem se rozumí překlad, který je obsáhlejší než 6 NS za jeden pracovní den, přičemž den převzetí a den odevzdání překladu se nepočítají.
Pokud bude přeložený text použit k dalšímu polygrafickému zpracování (text vyjde tiskem), nebo se jedná o text reklamní, který bude umístěn na internetových stránkách, je nutné, aby na to naše kancelář byla upozorněna písemně současně se zadáním překladu. Tyto texty musí projít ještě jednou nezávislou placenou korekturou.
Požaduje-li klient, aby v překladu byla užita odborná či interní terminologie nebo vyžaduje-li, aby části překládaného textu byly ponechány v původním jazyce, je nezbytné, aby na to upozornit naši kancelář písemně, a to současně se zadáním překladu a poskytl slovníček či materiály s příslušnými cizojazyčnými ekvivalenty.
Výpočet cen
Základní jednotkou pro stanovení ceny překladu je normostrana, tj. 1800 úhozů. Vychází se z počtu úhozů vyhotoveného překladu.
Za text kratší než jedna normostrana se účtuje cena 1 normostrany, stejně tak za poslední nedokončenou stranu. U expresních překladů je účtován příplatek 50 % nebo 30 % k běžné ceně.
Obchodní tajemství a záruky
Všichni zaměstnanci a spolupracovníci agentury jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při výkonu své práce.
Reklamace
Zakázku lze reklamovat nejpozději do **14 kalendářních dnů **od jejího převzetí, a to vždy písemně s vyznačením konkrétních chyb. Po marném uplynutí reklamační lhůty se má za to, že je práce bez závad.
Storno poplatky
Za zrušení překladu: Pokud zákazník zruší objednávku běžneho či ověřeného překladu, je povinen uhradit tu část překladu, kterou překladatel přeložil do doby prokazatelného doručeni storna objednavky překladu.
Za zrušeni tlumočení: Pokud zákazník zruší objednané tlumočení 2 pracovní dny před konáním tlumočení do konce naší pracovní doby, bude účtován storno poplatek ve výši 30 %. Pokud zákazník zruší objednané tlumočení 1 pracovní den před konáním tlumočení do konce naší pracovní doby, bude účtován storno poplatek ve výši 50 %.
Zruší-li zákazník objednané tlumočení v den konání tohoto tlumočení, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

 • jakého do jakého jazyka se bude překládat nebo tlumočit
 • jaký je rozsah
 • požadovaný termín
 • jaký typ překladu je vyžadován – např. soudní
 • je-li k dispozici originál

U kongresů je postup komplikovanější – je nutné více informací

I. T. C. - Ing. Jan Žižka, Praha - I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Sídlo I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Sokolská 31, Praha 2
Garantovaná firma

Důležité oznámení

Vážení přátelé,

dovolujeme si oznámit, že jsme navázali spolupráci s překladateli v Rusku, Japonsku, Anglii, Španělsku
a na Ukrajině.
Překládáme i z do perštiny (soudní).

Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
 1. sponzorovaný odkaz
 2. sponzorovaný odkaz
 3. sponzorovaný odkaz
 4. sponzorovaný odkaz
 5. sponzorovaný odkaz
 6. sponzorovaný odkaz
 7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo