I. T. C. - Ing. Jan Žižka

I. T. C. - Ing. Jan Žižka Překladatelská agentura

Zkalkulovat cenu služeb

Proč si vybrat právě nás

3 důvody proč si vybrat nás

 1. Dlouholeté zkušenosti v oboru. Spolehlivost, slušnost.

 2. Možnost kontaktu na překladatele a individuální přístup.

 3. Sehraná skupina překladatelů, která je zvyklá realizovat zakázky velkého rozsahu.

3 výhody, které nabízíme

 1. Víte, kdo pro vás pracuje.

 2. Ochota, pružnost.

 3. Oborová zaměření - konzultace.

A navíc…

Práce nás zajímá již 16 let-)

Náš hlavní přínos pro vás

 • S překlady a tlumočením máme 16letou zkušenost.
 • Jsme sehraná skupina překladatelů, schopna kvalitně realizovat zakázky velkého rozsahu
 • Každý klient je pro nás důležítý,

v současnosti pracujeme pro více než sto čtyřicet klientů z 15 zemí.
Vážíme si toho, že mezi naše klienty patří také
CNN,
Rakouský parlament
Universita Karlova
ČLS JEP
ČVUT
IKEM – Institut experimentální medicíny
VŠCHT
Československá obchodní banka
a auditorské firmy.
Každý je pro nás důležitý

 • 1. snažíme se o individuální přístup ke každému klientovi. Zákazníkům, kteří s námi spolupracují dlouhodobě se snažíme zajistit vhodného překladatele, který s nimi průběžně konzultuje užitou terminologii a specifika daného jazyka a oboru.

Rádi s Vámi zakázku zkonzultujeme osobně i ve Vaší kanceláři.

 • 2. Práce s jazykem nás zajímá – rádi získáváme nové informace a snažíme se držet krok s novými termíny a pojmy. Víme, že se každý jazyk obměňuje – a je třeba doplňovat slovní zásobu, o mnohdy dříve nepoužívané výrazy.

Pracují pro nás vysokoškolsky vzdělaní překladatelé, specializují se na různé obory..
Pro lepší informovanost našich klientů jsme jako první kancelář zveřejnili jména a údaje o vzdělání našich překladatelů a tlumočníků. Naši klienti tedy vědí, kdo pro ně překládá a mají zpětnou vazbu na překladatele nebo tlumočníka, který pro ně dlouhodobě pracuje. Svoje služby nabízíme v přijatelných cenách a stanete-li se našim stalým klientem, je možné Vám poskytnout ještě další zvýhodnění. Jsme vázáni profesionální mlčenlivostí.

Co umíme opravdu nejlépe

Máme mnohaleté zkušenosti s překlady

 • ekonomických,(CI­IA – konference, odborné materiály)
 • právních (PF UK, advokátní kanceláře)
 • technických překladů (Metrostav)
 • dále se stavebnictvím, farmakologií, fyzikální chemií, finančnictvím, přírodními vědami a společenskými vědami . (Stem)

.,

detailněji

právo

 • smlouvy, normy, protokoly, usnesení, zplnomocnění, rozhodnutí soudu

ekonomika

 • rozvahy, uzávěrky, audity, výroční zprávy

farmakologie

případové studie – Zentiva

medicína

 • kongresů, překlady učebnic – Česko-francouzská lékařská společnost, III. Lékařská fakulta, IKEM

chemie

 • analytická – VŠCHT
 • fyzikální – Sigma Aldrich

s technikou

 • informačními systémy
 • řídícími a regulační systémy
 • jadernou energetikou
 • energetikou
 • strojírenstvím – ČKD
 • automobilovým průmyslem – AUDI
 • elektrotechnikou

stavebnictví

 • pozemní stavitelství – DSP
 • stavby silnic, dálnic a železnic
 • výběrová řízení, směrnice – Strabag
 • zakládání staveb – Stavby mostů
 • technologické postupy – Strabag
 • projektovou dokumentaci – Strabag
 • rekonstrukce budov apod.

– školství

– sociologie

 • kriminologie
 • zdravotnictví

Naše tradice, historie a zkušenosti

 1. Od roku 1998 v Praze.
 2. Od roku 1999 v Jihlavě.
 3. Od roku 2011 v Brně.

Za tu dobu jsme přeložili tisíce stran odborných textů a tlumočili několik desítek kongresů.
Pracovali jsme pro ČLS, Rakouský parlament, Francouzskou i Českou lékařskou komoru, Ministerstvo vnitra, ČVUT i Český rozhlas.

I. T. C. - Ing. Jan Žižka, Praha - I. T. C. - Ing. Jan Žižka Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Sídlo I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Sokolská 31, Praha 2

Důležité oznámení

Vážení přátelé,

dovolujeme si oznámit, že jsme navázali spolupráci s překladateli v Rusku, Japonsku, Anglii, Španělsku
a na Ukrajině.
Překládáme i z do perštiny (soudní).


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: