I. T. C. - Ing. Jan Žižka

I. T. C. - Ing. Jan Žižka Překladatelská agentura

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládáme

Angličtina •  Běloruština •  Bulharština •  Čeština •  Čínština •  Finština •  Francouzština •  Hebrejština •  Italština •  Japonština •  Maďarština •  Němčina •  Polština •  Ruština •  Slovenština •  Španělština •  Ukrajinština

Co nejvíce překládáme

Audity • Rozhodnutí soudu • Projekty a projektové dokumentace • Diplomy a osvědčení • Výběrová řízení • Smlouvy • Výroční zprávy • Daňová přiznání

 • Obchodní a ekonomické dokumenty Audity •  Daňová přiznání •  Daňové poradenství •  Katalogy •  Obchodní korespondence •  Studie •  Tiskové zprávy •  Účetní výkazy •  Výběrová řízení •  Výroční zprávy •  Zápisy z porad
 • Právní dokumenty Notářské listiny •  Protokoly •  Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Výpisy z rejstříků •  Zákony •  Žaloby •  Znalecké posudky
 • Technické dokumenty Atesty •  Dokumentace •  Manuály, příručky, návody •  Normy, směrnice •  Projekty a projektové dokumentace •  Průmyslová analýza, měření •  Technologické postupy
 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Lékařské zprávy a dokumentace •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
 • Média a umění Novinové články •  Tv, film a video
 • Ostatní Vědecké práce
 • Internet a počítače Lokalizace www stránek

Obory a odbornosti

Bankovnictví • Stavebnictví • Kriminologie • Medicínská technika • Ekologie a životní prostředí • Medicína a zdravotnictví • Problematika EU • Daně

 • Ekonomika, řízení, právo Bankovnictví •  Daně •  Finančnictví •  Investiční fondy •  Lidské zdroje a personalistika •  Management a řízení •  Marketing •  Obchod •  Pojišťovnictví •  Právo •  Účetnictví
 • Průmyslová odvětví Architektura •  Automobilový průmysl •  Chemický průmysl •  Dřevozpracující průmysl •  Elektrotechnický průmysl •  Energetika •  Farmaceutický průmysl •  Hutní průmysl •  Jaderná energetika •  Letecký průmysl •  Polygrafie •  Potravinářský průmysl •  Stavebnictví •  Strojírenství •  Telekomunikace •  Textilní průmysl
 • Humanitní vědy a obory Filosofie •  Historie •  Jazykověda •  Kriminologie •  Pedagogika a vzdělávání •  Politologie •  Psychologie •  Sociologie •  Žurnalistika
 • Technické obory Jemná mechanika •  Klimatizační technika •  Laboratorní technika •  Medicínská technika •  Měřící a regulační technika •  Obráběcí stroje a robotika •  Zdravotnický materiál
 • Přírodní vědy a obory Biologie •  Botanika •  Ekologie a životní prostředí •  Fyzika •  Geologie a hydrogeologie •  Matematika •  Zeměpis a geografie •  Zoologie
 • Služby Cestovní ruch •  Doprava, logistika •  Mediální služby •  Medicína a zdravotnictví •  Veterinární medicína
 • Stát a administrativa Diplomacie •  Politika •  Problematika EU •  Státní správa a samospráva
 • Informační technologie Informační systémy •  Kybernetika •  Software
 • Umění a kultura Beletrie •  Divadlo •  Film •  Literatura
 • Specifická témata Kosmetika •  Kultura •  Reality •  Sport •  Zdravá výživa
 • Zemědělství a hospodářství Vinařství •  Vodohospodářství

Ukázky překladů

Naše překladatelské služby

 • Právní překlady,
 • ekonomické překlady,
 • technické překlady,
 • medicína, farmacie,
 • finančnictví,
 • přírodní a společenské vědy

, ,

Právní překlady

 • Mezinárodní právo – překladatelské práce pro (IOM) International Organization for Migration, překlady arbitráží, nálezy soudu ECJ (Evropský soud pro lidská práva)
 • Obchodní, občanské a trestní právo překlady rozsudků, výnosů, zákonů, návrhů zákonů (např. zákon o konkurzu a vyrovnání), norem, žalob, podkladů pro výběrová řízení.

Ekonomické překlady

 • Překládáme ekonomické rozvahy, smlouvy, výsledovky, audity, finanční a ekonomické analýzy, podnikatelské záměry, podklady pro tendry.
 • Přeložili jsme několik učebnic a zkušebních textů pro ČIIA (Český institut interních auditorů). Tlumočení kongresů o vnitřním auditu.

Tlumočení kongresů finančního fóra „Zlatá koruna“ nebo tlumočení pro ČNB.

Technické překlady

 • překlady návodů, manuálů, technické literatury, bezpečnostních listů, posudků, příslušné technické dokumentace včetně norem

Strojírenství

odborné překlady pro ČKD, Teko
překlady pro automobilový průmysl
překlady pro firmu Elit, TPCA Kolín, dlouhodobá překladatelská a tlumočnická asistence při příchodu firmy Bosch diesel do České republika

Překlady v oboru stavebnictví

 • dlouhodobá spolupráce s firmou Metrostav – pozemní stavitelství, mosty, tunely
 • s firmou Dálniční stavby – Strabag  – dálniční obchvaty, stavební dokumentace včetně znaleckých posudků
 • spolupráce s firmou Unistav a Starkon

Finance a pojišťovnictví

 • smlouvy, překlady prezentací, manuálů pro Kooperativu
 • překlady pro ČSOB – zakládání fondů a jejich stanovy

Ostatní překlady

 • Přírodní vědy – překlady pro Přírodovědeckou fakultu UK a Vysokou školu chemicko–technologickou z oborů: hydrologie, hydrochemie, biomechanika, anorganická chemie, biochemie, odpadové hospodářství, chemické a materiálové inženýrství, ochrana vody, kvasná chemie. polymery apod.
 • Medicína – překlady odborných publikací pro Českou lékařskou společnost JEP, tlumočení lékařských konferencí pro Francouzskou lékařskou komoru, průběžně překládáme pro foniatrickou kliniku v Praze. Překlady a tlumočení pro I. lékařskou fakultu UK v Praze.

Tlumočení pro Česko-francouzskou lékařskou společnost.

Informatika – lokalizace software (Teko)


Hudební věda

 • překlady pro Hudební Akademii Muzických umění v Praze (například učebnice akustiky), překlady pro Mladota ansamble, dlouhodobá spolupráce se Sukovým komorním orchestrem, překlady pro firmu Petrof Hradec Králové nebo texty o výrobě varhan Rieger-Kloss varhany.

Kultura
překlady pro muzea a noviny

 • Filmový průmysl – překlad scénářů (např. Bathory)

Ochrana památek – překlady a tlumočení pro UNESCO, např. posudky o výškových domech v Praze.
Rekonstrukce

Průzkum trhu

– mnohaletá spolupráce s firmou Stem – překlady týkající se průzkumů veřejného mínění.

Sociologie a politologie

 • překladatelský i tlumočnický servis pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci, překlady knih o sociologii.

Sklářství – sklárny Jihlava – technické i ekonomické překlady
Glazura, s. r. o. – Nabídka glazur a fritů pro výrobu keramiky, barev na porcelán i sklo a preparátů drahých kovů
Akademie věd České republiky – různé obory –**matematika, ekonomika, medicína, fyziologie

Zemědělství a ekologie
=============­===========

 • např. překlady pro firmy- BD Tech – prodej technologie a příslušenství pro živočišnou výrobu, TBA Plastové obaly – dodávka plastových manipulačních, ukládacích a transportních o­balů.
 • SITA CZ – jedna z předních firem působící v oblasti odpadového hospodářství na českém trhu.

Kromě standardních překladů obecných i odborných textů provádíme také korektury, **soudně ověřené překlady včetně notářského ověření **a

 • všechny typy tlumočení.

Nabízíme překladatelské a tlumočnické služby v těchto jazycích

Angličtina
Polština
Francouzština
Ruština
Holandština
Japonština
Portugalština
Italština
Španělština
Řečtina

Němčina
Hebrejština
Latina
Slovenština
Arabština
Chorvatština
Rumunština
Litevština
Slovinština
Bosenština
Lotyština
Srbština
Bulharština
Maďarština

Švédština
Čínština
Makedonština
Turečtina
Dánština
Moldavština
Ukrajinština
Estonština
Mongolština
Finština
Norština
Korejština
Vietnamština
Překládáme rovněž kombinace těchto jazyků.

Naše ceny se neliší podle oborů. Samozřejmostí je **soudní **překlad všech jazyků.

Související služby

 • Překlady se soudním ověřením  –

  Překlad se soudním ověřením provádíme u všech uvedených jazyků. prosím, vezměte v potaz, že soudní překlad by měl být svázán vždy s originálem, nebo notářsky ověřenou kopií originálu.

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  U soudních překladů probíhá obyčejně osobní převzetí. Překlad vydáváme osobě, která jej u nás objednala či je vyzvednutím pověřena.

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  Je možné zajistit v angličtině, němčině, japonštině, ukrajinštině. litevštině, čínštině, hebrejštině a slovenštině.

 • Expresní překlad  –

  Překlad je považován za expresní když, je zhotoven během dne, nebo do dne následujícího - norma den je 6 ns.

 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem  –

  Korektury obecně závisí na účelu, kterým má překlad sloužit, je nutné předem konzultovat.

 • Přepis textu  –

  Přepis textu - cca 15 minut jedna normo strana - evropské jazyky.

 • Přepis a překlad z audio/video médií  –

  Provádíme po telefonické domluvě.

 • Notářské ověření kopie  –

  Během několika hodin.

 • Zajištění tisku ve více kusech  –

  Jak je třeba.

 • Grafické zpracování překladu (DTP)  –

  corel

Používáme CAT nástroje

 • Wordfast  –

  U několika technický projektů.

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Překlad z angličtiny, ruštiny, francouzštiny, italštiny,španělštiny, polštiny, ukrajinštiny a maďarštiny do češtiny  320 Kč/ns
Překlad z češtiny do angličtiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny,polštiny, ukrajinštiny a maďarštiny  350 Kč
Bosenština, holandština, chorvatština, srbština, bulharština  450 Kč
Slovinština, vietnamština  520 Kč
Dánština, norština, portugalština, estonština, hebrejština, rumunština, řečtina, finština, latina, litevština, moldavština, mongolština, lotyština, makedonština  600 Kč
Švédština  780 Kč
Arabština, turečtina  800 Kč
Překlad se soudním ověřením Angličtina, němčina, ruština, španělština, francouzština, italština, polština, maďarština, slovenština, ukrajinština  450 Kč
Překlady do japonštiny i japonštiny  800 až 1000
Překlad z češtiny do čínštiny, korejštiny a japonštiny  800 - 1000 Kč

Poznámka

Neúčtujeme, žádné příplatky za specializaci.

I. T. C. - Ing. Jan Žižka, Praha - I. T. C. - Ing. Jan Žižka Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Sídlo I. T. C. - Ing. Jan Žižka

Sokolská 31, Praha 2

Důležité oznámení

Vážení přátelé,

dovolujeme si oznámit, že jsme navázali spolupráci s překladateli v Rusku, Japonsku, Anglii, Španělsku
a na Ukrajině.
Překládáme i z do perštiny (soudní).


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: