Jaroslava Kozárová Překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Jaroslava Kozárová Nedvědice, Soudní překladatelka ruštiny a němčiny Překlady a tlumočení z němčiny, ruštiny do češtiny Jaroslava Kozárová Nedvědice, překlady

Proč právě tyto jazyky

Můj mateřský jazyk je čeština. O jazyky a cestování jsem se zajímala už od dětství. Rusky i německy jsem si zpočátku dopisovala, později…  více >

Proč překládám a tlumočím

Jazyky mě baví. Vystudovala jsem pedagogickou fakultu a téměř 40 let už jazyky učím. Kromě toho i překládám a tlumočím. Baví mě jazyky…  více >

Profesionální překladatelské služby

Překládám v němčině a ruštině + češtině obousměrně i mezi oběma cizími jazyky. S ověřováním u obou jazyků. Překládám sama, zatím nepoužívám…  více >

Co umím opravdu nejlépe

Nejvíce překládám osobní dokumenty (vysvědčení, diplomy, úřední oznámení, rodné listy, oddací listy…) – jeden dokument jsem schopna…  více >

Co nejvíce překládám

Propagační materiály, letáky •  Zápisy z porad •  Diplomy a osvědčení •  Oddací listy •  Rodné listy •  Vysvědčení •  Smlouvy •  Výpisy z rejstříků •  Zplnomocnění •  Výroční zprávy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Osvědčení

více >

A navíc...

po doručení zakázky na ní okamžitě začínám pracovat

více >

Moje vzdělání

Pedagogická fakulta obor ruský jazyk, německý jazyk

více >
Jaroslava Kozárová, Nedvědice - Mgr. Jaroslava Kozárová Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Mgr. Jaroslava Kozárová

Smrček 2, Nedvědice

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: