Mgr. Květoslava Otcovská - němčina Objednat služby

Mgr. Květoslava Otcovská - němčina Soudní překladatelka a tlumočnice

Mgr. Květoslava Otcovská - němčina, Titulek

Průběh zakázek

Zakázky přijímám na tel.č. +420602100276 nebo na e-mailové adrese otcovska@cbox.cz
Zákazník zadá poptávku na překlad, překladatel zpracuje předběžnou kalkulaci. Pokud zákazník souhlasí s navrhovanou odměnou, překlad závazně objedná (e-mailem). Překladatel vyhotoví překlad a ve sjednaném termínu ho dodá zákazníkovi. Současně vystaví fakturu, jejíž splatnost je zpravidla 14 dní, pokud není sjednáno jinak.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

1. Kalkulace ceny

Zákazník zadá poptávku a překladatel mu na e-mailovou adresu zašle vypracovanou kalkulaci ceny překladu. Podkladem pro výpočet ceny překladu je uvedený ceník překladatele. Kalkulace vychází z počtu normostran výchozího textu a jeho náročnosti (viz ceník). Jednotkou je cena za normostranu výchozího textu. Poptávka je zdarma a je zcela nezávazná.

2. Objednávka překladu

Pokud zákazník s cenou souhlasí, písemně potvrdí objednávku. Cena a termín dodání, uvedené v potvrzené objednávce, jsou závazné.

3. Plnění

Překladatel na základě objednávky vyhotoví překlad a ve sjednaném termínu ho požadovaným způsobem doručí zákazníkovi.

Mezi způsoby doručení patří e-mail, pošta nebo kurýr (na náklady zákazníka) nebo osobní převzetí (podle domluvy).

4. Platby

Po dodání překladu je překladatel oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu). Obvyklá splatnost faktur je 14 dní, není-li dohodnuto jinak. V případě rozsáhlejších zakázek si překladatel vyhrazuje právo na vystavení zálohové faktury.

Překladatel není plátcem DPH.

5. Osobní údaje a informace v textech

Osobní údaje zákazníka jsou získávány výhradně za účelem vystavení daňového dokladu, popř. k identifikaci platby zákazníka učiněné bankovním převodem, a pro komunikaci se zákazníkem. Překladatel se zavazuje k dodržování Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou předány žádným subjektům.

Informace poskytnuté v překládaných textech, příp. získané v souvislosti s jejich překladem, jsou považovány za důvěrné a nebudou předávány třetím osobám.

6. Všeobecná ustanovení

V případě, že zadaný text obsahuje jakékoli odborné nebo neobvyklé výrazy a zkratky, u nichž zákazník požaduje překlad ve shodě s jím zavedenou terminologií, je zákazník povinen poskytnout překladateli požadovanou terminologii nebo příslušné podklady za účelem jednotného překladu již zavedených výrazů. Pokud zákazník podklady nedodá, nebude brán zřetel na pozdější reklamace související s použitou terminologií.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Pro dosažení vyšší rychlosti a kvality překladu je žádoucí, aby zákazník při objednávce uvedl její rozsah, stupeň odbornosti a požadovaný termín vyhotovení.

Mgr. Květoslava Otcovská - němčina, Kladno - Mgr. Květoslava Otcovská - němčina

Mgr. Květoslava Otcovská - němčina

MUDr. Jiroutka 1734, Kladno
Garantovaný překladatel Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu Mgr. Květoslava Otcovská - němčina

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo