Objednat služby

JUDr. Klára Žejdlová Překladatelka a tlumočnice

JUDr. Klára Žejdlová, Titulek

Příjem a průběh překladatelských zakázek

Nejlepší je objednání e-mailem.
O překladu potřebuji vědět následující:
druh (všeobecný, odborný, kniha, manuál, prezentace, dokumenty, atd.)
forma (jednoduchý text, tabulky, popisky)
rozsah
termín dodání.
U odborného překladu se standardní terminologií mi pomůže, pokud mi ji předáte či sdělíte, kde ji mohu najít. Pomůže i ukázka překladu.
Obratem Vám sdělím, zda jsem schopná zakázku přijmout.

Objednání a realizace tlumočení

O tlumočení potřebuji vědět následující:
druh (konsekutivní, simultánní, chuccotage, doprovodné, po telefonu)
téma (soukromé setkání, obchodní schůzky, prezentace, kulturní představení atd.)
obor v případě odborného tlumočení
předpokládaný rozsah
datum a místo tlumočení.
Obratem Vám sdělím, zda jsem schopná zakázku přijmout.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Příjem zakázek
Zakázky přijímám e-mailem či telefonicky, nemohu odpovídat na poptávky na tomto webu

Dodací lhůty
Denní norma je 6 normostran za den. Jedna normostrana je 30 řádků po 60 úhozech. V případě textů v tabulkách je aplikována hodinová cena – denně pracuji max 8 hodin.
Za expresní překlad je považován překlad do 6 normostran vyhotovený do 24 hodin.
Je-li překlad určen k publikaci, či se jedná o text reklamní, nelze provést expresní překlad, neboť je u takového testu prováděna ještě druhá nezávislá korektura.

Výpočet cen
Základní jednotkou pro výpočet ceny překladu je normostrana, tj. 1800 úhozů včetně mezer. Vychází se z počtu úhozů vyhotoveného překladu. Počítá se každá započatá 1/2 strana, tj. 900 úhozů.
U překladů tabulek, textů vepsaných do obrázků, ručně psaných a špatně čitelných textů je počítána hodinová cena, počítá se každá započatá hodina práce.
V případě tlumočení do 3 hodin je účtována hodinová sazba, při tlumočení více než 3 hodin sazba denní či půldenní. V případě tlumočení ve vzdálenosti více než 50 km od mého sídla je vždy účtována denní sazba.

Obchodní tajemství
Při práci tlumočnice a překladatelky jsem vázána mlčenlivostí o všech skutečnosstech a informacích, které jsem se dozvěděla během výkonu mé práce.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Pokud si budete chtít objednat mé služby, budu potřebovat několik základních informací. Mezi ně patří, zda se jedná o překlad či tlumočení, zda jde o všeobecné či odborné téma (případně z jakého oboru), v případě překladu i jeho rozsah a formu dokumentu (jednoduchý text, tabulky, popisky), termín dodání či tlumočení. Obratem Vám sdělím, zda jsem schopná zakázku přijmout.

JUDr. Klára Žejdlová, Běrunice - JUDr. Klára Žejdlová

JUDr. Klára Žejdlová

Vlkov nad Lesy 14, Běrunice
Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu JUDr. Klára Žejdlová

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
  1. sponzorovaný odkaz
  2. sponzorovaný odkaz
  3. sponzorovaný odkaz
  4. sponzorovaný odkaz
  5. sponzorovaný odkaz
  6. sponzorovaný odkaz
  7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo