Mgr. Lenka Tučková - soudní tlumočnice a překladatelka FJ Soudní překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Tlumočení francouzštiny

Jazyky, které tlumočím

Čeština •  Francouzština

Nejčastěji tlumočené situace

Jednání na úřadech • Obchodní jednání • Prezentace firem • Soudní řízení • Školení, semináře, přednášky • Zahraniční návštěvy • Konference • Obchodní prezentace

 • Jednání na úřadech •  Konference •  Obchodní jednání •  Obchodní prezentace •  Porady •  Prezentace firem •  Školení, semináře, přednášky •  Soudní řízení •  Tiskové konference •  Výstavy a veletrhy •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočím

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby poskytuji firmám i jednotlivcům od roku 2001. Mým prvním klientem byla společnost Carrefour Hradec Králové, pro níž jsem tlumočila jednání mezi vedením společnosti a vedoucími jednotlivých oddělení.
Od roku 2006 pravidelně zajišťuji tlumočení pro francouzské společnosti Gérim, o. s. a Rabot Dutilleul ČR s. r. o.. Jedná se většinou o obchodní schůzky, jednání s dodavateli, jednání na úřadech, apod.
Jako soudní tlumočnice mám zkušenosti s tlumočením pro soudy, Policii a úřady. K mým klientům patří i Český rybářský svaz.
Obecně se jedná o věrné převedení mluvené informace ze zdrojového jazyka do jazyka cílového, v němž musí být tlumočení srozumitelné, jasné a přesné a musí odpovídat dané situaci. Důležitým aspektem kvalitního tlumočení je proto správné pochopení výchozí informace, k němuž přispívá možnost seznámit se s tématem v dostatečném časovém předstihu.

Konsekutivní (následné) tlumočení

Jedná se o tlumočení, kdy mluvený projev řečníka ve zdrojovém jazyce je rozdělen do kratších úseků. Tlumočník se po celou dobu nachází v blízkosti řečníka a dělá si poznámky. Když se řečník odmlčí, přetlumočí tlumočník daný úsek do cílového jazyka.
Tento typ tlumočení je vhodný pro nejrůznější jednání, protože dává zainteresovaným stranám možnost okamžitě se vyjádřit k dílčím tématům a projednat je.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení, které poskytuji od roku 2009, se řídí zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Jedná se o úkony úředního charakteru, které vyžadují přítomnost soudního tlumočníka.

 • soudní pře
 • uznání otcovství
 • svatební obřad
 • výslech na Policii
 • zkouška pro získání řidičského oprávnění

Jde většinou o tlumočení konsekutivní.

Doprovodné (informativní) tlumočení

S tímto typem tlumočení, které v sobě mísí tlumočnickou a organizační práci, mám bohaté zkušenosti. Tlumočník pomáhá klientovi s orientací v jiném jazykovém a sociokulturním prostředí. Jedná se o

 • doprovázení na jednání
 • doprovázení na úřady
 • zajišťování podkladů pro jednání
 • zajišťování ubytování
 • zajišťování letenek
 • zajišťování servisování osobního automobilu (výměna pneumatik, oleje)
 • zajišťování restaurace, aj.

Pro doprovodné tlumočení uplatňuji stejný tarif jako u konsekutivního tlumočení.

Související služby

 • Expresní zajištění tlumočníka  –

  Vždy je pro obě strany výhodnější, když se tlumočník může seznámit s tématem tlumočení v dostatečném časovém předstihu. Pokud to není možné a jsem časově disponibilní, zajišťuji i expresní tlumočení (do druhého dne). U expresního tlumočení neúčtuji žádné příplatky.

 • Tlumočení po telefonu  –

  Jedná se o konsekutivní tlumočení většinou bez přípravy. Konkrétní podmínky se odvíjejí od dohody s klientem (např. moje přítomnost v sídle společnosti, na úřadu). K tarifu konsekutivního tlumočení je třeba připočítat cenu hovorného.

 • Tlumočení s výjezdem  –

  Při tlumočení s výjezdem nehraje vzdálenost žádnou roli. Při výjezdech delších něž 1 pracovní den hradí klient náklady na ubytování, dopravu a stravu. Po dohodě je možná fakturace paušální častkou.

Ceník tlumočení
položka komentář             cena
konsekutivní tlumočení méně než 1 hodina  1000 Kč
1/2 dne tlumočení do 4 hodin  2200 Kč
1 den tlumočení 4 až 8 hodin  4400 Kč

Poznámka

Cena tlumočení nezahrnuje náklady na dopravu.
Cena tlumočení nezahrnuje náklady na stravu a ubytování (v případě tlumočení s výjezdem).
Do doby tlumočení se započítávají přestávky, přesuny, apod.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: