Mgr. Lenka Tučková - soudní tlumočnice a překladatelka FJ Soudní překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
z FRA do ČEŠ 1 NS  300 Kč
z ČEŠ do FRA 1 NS  300 Kč
z FRA do ČEŠ se soudním ověřením 1NS  500 Kč
z ČEŠ do FRA se soudním ověřením 1 NS  500 Kč

Poznámka

1 normostrana (NS) = 1800 znaků včetně mezer
Minimální rozsah k fakturaci je 1 NS.
Fakturovaná částka nad 1 NS odpovídá skutečnému množství přeloženého textu, nikoli započatým normostránám.

Ceník tlumočnických služeb
položka komentář             cena
konsekutivní tlumočení méně než 1 hodina  1000 Kč
1/2 dne tlumočení do 4 hodin  2200 Kč
1 den tlumočení 4 až 8 hodin  4400 Kč

Poznámka

Cena tlumočení nezahrnuje náklady na dopravu.
Cena tlumočení nezahrnuje náklady na stravu a ubytování (v případě tlumočení s výjezdem).
Do doby tlumočení se započítávají přestávky, přesuny, apod.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: