Mgr. Lenka Tučková - soudní tlumočnice a překladatelka FJ Soudní překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Záruky kvality mé práce

Jak zajišťujeme kvalitu

  • Mám univerzitní vzdělání v oboru a dlouholetou praxi.
  • Jako členka Jednoty tlumočníků a překladatelů se pravidelně účastním terminologických seminářů pořádaných nejen JTP, ale i Komorou soudních tlumočníků České republiky.
  • Používání korektorů (Antidote) je při mojí překladatelské práci samozřejmostí.
  • V kvalitě mojí práce se dále odraží i možnost pravidelně konzultovat s rodilými mluvčími.

Jsem členem asociací - profesních organizací

JTP - jednota tlumočníků a překladatelů

Jednota tlumočníků a překladatelů je organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů, jež byla založena v roce 1990. Jejím cílem je mj. zvyšovat odbornou úroveň svých členů, kterých je v současné době kolem 600. JTP pořádá různé akce (semináře, přednášky, apod.) a vydává odborný buletin ToP (tlumočení-překlad), který je důležitým zdrojem informací z oblasti teorie i praxe, terminologie, tištěných i elektronických slovníků na trhu a softwaru pro překladatele.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: