Mgr. Lenka Tučková - soudní tlumočnice a překladatelka FJ Soudní překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Proč si vybrat mě

3 důvody proč si vybrat mě

 1. Jsem profesionálka s mnohaletou zkušeností a odbornou kvalifikací.

 2. Mám skvělé reference a spokojené klienty, kteří se ke mně vracejí.

 3. Jsem spolehlivá a překlady vždy odevzdávám v domluveném termínu.

3 výhody, které nabízím

 1. Zajišťuji korektury překladů rodilým mluvčím.

 2. V přesnosti mé práce se odráží schopnost dohledávat terminologii a odbornou literaturu k daným tématům.

 3. Kladu důraz na osobní přístup.

A navíc…

každé přijaté zakázce věnuji maximální péči!

Můj hlavní přínos pro vás

Poskytuji překladatelské a tlumočnické služby pro francouzský jazyk založené na dlouholeté praxi, odbornosti a profesionálním přístupu. Jedná se o obousměrné překlady textů, překlady se soudním ověřením (kulaté razítko), tlumočení včetně soudního tlumočení, korektury textů, jazykové konzultace a výuku francouzštiny.

Co umím opravdu nejlépe

Díky dlouholeté pravidelné praxi (od r. 2006) u francouzských stavebních společností Gérim a Rabot Dutilleul jsem dosáhla vysokého stupně odbornosti při tlumočení jednání s klienty i dodavateli a při překládání technických dokumentů a obchodních a právních textů. Pro několik klientů jsem také zajišťovala kompletní nebo částečné překlady v rámci adopce z Konga.
Dokumenty, které běžně pro tyto společnosti překládám patří:

 • technické zadávací podmínky
 • katalogové listy
 • bezpečnostní listy
 • normy
 • prohlášení o shodě
 • požární zprávy
 • geologické studie
 • revizní zprávy
 • statické posudky (např. krovu)
 • mykologické posudky (např. historického krovu).
 • cenové nabídky
 • smlouvy
 • vyjádření úřadů
 • obchodní korespondence

Jakou soudní tlumočnice (od r. 2009) mám bohaté zkušenost s tlumočením

 • na úřadech
 • na soudech (spolupracuji s Okresním soudem v Mělníku)
 • na Policii (např. výslechy zadržených)
 • na svatebních obřadech
 • na zkouškách pro získání řidičského oprávnění

a s překlady

 • rodných listů
 • oddacích listů
 • diplomů a vysvědčení
 • rozsudků
 • zápisů z výslechu
 • žalob

Mám také hojné zkušenosti z oboru potravinářství, gastronomie a kosmetického průmyslu.

Moje tradice, historie a zkušenosti

Překladům a tlumočení se věnuji od r. 2001.
V letech 2001 až 2003 jsem pracovala pro jako lektorka francouzštiny a tlumočnice interních jednání pro Carrefour Hradec Králové. V letech 2003 až 2006 jsem mj. překládala etikety se složením a návody na použití různého zboží, které společnost nabízela.
Od roku 2006 pracuji pro stavební společnosti Gérim, o. s. a Rabot Dutilleul ČR s. r. o. Tlumočím jednání s klienty a dodavateli, jednání na úřadech a překládám nejrůznější technickou dokumentaci, obchodní korespondenci, smlouvy, apod.
Od roku 2009 spolupracuji se společností Sipral, a.s., pro niž zajišťuji vedle překladů technických textů (technické normy, prováděcí dokumentace, požární bezpečnost, apod.) překlady účetních (účetní závěrky, zprávy auditora) a obchodně-právních textů (pracovní smlouvy, žádosti o pracovní pozici, přihlášky do výběrového řízení, apod.).
Mezi moje klienty patří Sephora s.r.o., díky které jsem získala zkušenosti s překlady z oblasti kosmetického průmyslu, Český rybářský svaz, pro který jsem tlumočila jednání se zástupci Národní federace pro rybolov ve Francii (FNPF – Fédération nationale de la pêche en France) a konferenci Evropského rybářského fóra (EAF), Francouzská ambasáda, pro kterou jsem roku 2009 překládala text u příležitosti odhalení památníku Jana Palacha na Mělníku.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: