Mgr. Lenka Tučková - soudní tlumočnice a překladatelka FJ Soudní překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Čeština •  Francouzština

Co nejvíce překládám

Rozhodnutí soudu • Dokumentace • Obchodní korespondence • Smlouvy • Manuály, příručky, návody • Vyjádření • Projekty a projektové dokumentace • Protokoly

 • Právní dokumenty Notářské listiny •  Protokoly •  Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Vyjádření •  Výpisy z rejstříků •  Žaloby •  Zplnomocnění
 • Technické dokumenty Dokumentace •  Manuály, příručky, návody •  Normy, směrnice •  Projekty a projektové dokumentace
 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Výpisy z rejstříku trestů
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Audity •  Daňová přiznání •  Obchodní korespondence

Obory a odbornosti

Stavebnictví • Právo • Armatury • Architektura • Klimatizační technika • Měřící a regulační technika • Silniční technika • Potravinářský průmysl

Moje překladatelské služby

Překladům se věnuji od roku 2001 a specializuji se na technické, právní a ekonomické texty.
Od roku 2009 provádím také soudně ověřené překlady (úřední dokumenty).

 • Technické texty: technické zadávací podmínky, požární zprávy, katalogové listy, geologické studie, popisy prací, bezpečnostní listy, technické normy, apod.
 • Právní texty: obchodní smlouvy, stanovy společností, protokoly, rozsudky, zápisy z výslechů, apod.
 • Úřední texty: rodné listy, oddací listy, potvrzení o trvalém pobytu, apod.
 • Ekonomické texty: cenové nabídky, účetní závěrky, nabídky pro výběrová řízení, obchodní korespondence, auditorské zprávy, daňové formuláře, apod.

Překladem se rozumí písemné převedení textu ze zdrojového jazyka do jazyka cílového. Aby mohl být text správně převeden, je nezbytné pochopit jeho smysl. Při práci na překladech proto hojně využívám nejen vlastní jazykové znalosti a zkušenosti s dohledáváním terminologie či odborné literatury, ale i konzultace. Díky dlouhodobému působení ve francouzských stavebních společnostech se obracím na profesionály z oboru, Francouze i Čechy.
Moje překlady jsou srozumitelné, přesné, gramaticky správné (používám český korektor a francouzský korektor Antidote), terminologicky jednotné a stylově odpovídají účelu, pro který jsou určeny.

Související služby

 • Překlady se soudním ověřením  –

  Jedná se o překlad vyhotovený v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Z důvodu časové úspory je nejsnazší poslat naskenovaný text e-mailem. Jakmile je překlad hotový, domluvím s klientem schůzku a požádám ho, aby donesl originál, nebo ověřenou kopii. Vše pak svážu a orazítkuji na místě.

 • Zajištění tisku ve více kusech  –

  Běžně zajišťuji černobílý a barevný tisk z formátů .doc, .pdf, .xls, .ppt a z datových médií CD, DVD a USB flash disk. V případě specifického požadavku klienta zajišťuji tisk a vazbu u reprografických společností. Náklady na takový výtisk a vazbu připočítám k ceně překladu.

 • Expresní překlad  –

  V případě časové disponibility vyhotovím expresní překlad do 2 hodin, max. 2 normostrany. Za expresní překlad neúčtuji žádný příplatek.

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  Osobní doručení, či vyzvednutí překladu je možné po předchozí telefonické domluvě buď v Praze a nejbližším okolí, nebo na Mělníku.

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  Korektura rodilým mluvčím je samozřejmou součástí zakázky a její cena je zahrnuta v ceně překladu, viz níže uvedený ceník.

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
z FRA do ČEŠ 1 NS  300 Kč
z ČEŠ do FRA 1 NS  300 Kč
z FRA do ČEŠ se soudním ověřením 1NS  500 Kč
z ČEŠ do FRA se soudním ověřením 1 NS  500 Kč

Poznámka

1 normostrana (NS) = 1800 znaků včetně mezer
Minimální rozsah k fakturaci je 1 NS.
Fakturovaná částka nad 1 NS odpovídá skutečnému množství přeloženého textu, nikoli započatým normostránám.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: