Jaroslava Kozárová Překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Proč si vybrat mě

3 důvody proč si vybrat mě

 1. téměř 40 let zkušeností a spousta spokojených zákazníků

 2. spolehlivost a diskrétnost

 3. odbornost

3 výhody, které nabízím

 1. rychlost

 2. flexibilita při přijímání i předávání zakázek

 3. možnost zajištění kopií dokumentů pro ověřování

A navíc…

po doručení zakázky na ní okamžitě začínám pracovat

Můj hlavní přínos pro vás

Proč si vybrat mne
Tlumočím z ruštiny a němčiny i obráceně do obou jazyků už od r. 1975 při setkáních, exkurzích, jednáních doma i v zahraničí, organizuji zájezdy i školní výlety s tlumočením doma i v zahraničí.

V oblasti překladů překládám z

 • češtiny

do

 • němčiny a ruštiny a obráceně.

Překládala jsem pro jednotlivce i firmy různé

 • smlouvy obchodní, kolektivní, zakládací
 • dohody, jednací řády, …
 • popisy a návody pro práci s přístroji
 • lékařské zprávy
 • dokumenty osobní (rodný list, oddací list, úmrtní list,…

Jsem zapsána v rejstříku soudních tlumočníků a překladatelů (rj, nj),
Překládám tedy s ověřením (razítkem) různé

 • úřední dokumenty: vysvědčení, diplomy, rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, dokumenty o rozvodu..
 • plné moci: potvrzení o zaměstnání, výpisy z rejstříků,
 • protokoly z jednání s policií: krádeže, dopravní nehody..
 • lékařské zprávy

Překládám rychle a kvalitně
Případné nejasnosti konzultuji přímo se zákazníkem, případně s příslušným odborníkem.
Na přání provedu zkrácený překlad. Ceny dle platného ceníku.

Co umím opravdu nejlépe

Nejvíce překládám

 • osobní dokumenty

(vysvědčení, diplomy, úřední oznámení, rodné listy, oddací listy…) – jeden dokument jsem schopna přeložit a ověřit během 3 hodin

 • úřední dokumenty

(výpisy z rejstříků, daňová přiznání, faktury, různé dokumenty z banky, různá potvrzení)

 • obchodní smlouvy, stanovy společností…
 • osobní korespondenci
 • lékařské zprávy
 • certifikáty
 • příbalové letáky, návody k práci
 • popisy pracovních postupů různých strojů a přístrojů

Tlumočím při různých jednáních, zahajování spíše obecnějšího charakteru, blíže k místu bydliště

Moje tradice, historie a zkušenosti

Nejvíce žádané jsou

 • překlady osobních dokumentů
 • výpisů z rejstříků
 • překlady z němčiny do ruštiny, hlavně překlady různých certifikátů a podobně.
 • spolupracuji s advokátní kanceláří na překladech ověřovaných dokumentů, překládám protokoly a zápisy z jednání u nás nebo v zahraničí
 • pomáhám klientům se zajišťováním práce v zahraničí, tlumočím při jednání se zaměstnavateli

Více informací najdete v záložce reference. Zkušenosti mám především s právními dokumenty, [colored] osobními dokumenty,[co­lored] apod.

Jaroslava Kozárová, Nedvědice - Mgr. Jaroslava Kozárová Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Mgr. Jaroslava Kozárová

Smrček 2, Nedvědice

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: