Jaroslava Kozárová Překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Vzdělání a praxe

Moje praxe

  1. tlumočení 1975-2015-různé akce školy (návštěvy, družba, výměnné pobyty žáků, zahraniční exkurze...

  2. tlumočení pro MěÚ Nové Město na Moravě, návštěvy, zasedání, setkání měst, zahraniční pobyty žáků

  3. překládání obecných i odborných textů z ruštiny a němčiny do češtiny a obráceně.

Moje jazykové vzdělání

Studium ruština -němčina PF Trnava, 1967–1971-státnice
Další vzdělávání a kurzy:
Rj:

  • Moskva 1977/78,1986/87 – korespondenční kurzy
  • týdenní pobyt zakončený zkouškou v Moskvě
  • Leningrad 1980,1984– 4 týdny
  • celá řada kurzů v ČR s ruskými lektory-jako účastník či přednášející
Nj
České Budějovice1981–14denní kurz s německými lektory
Brandenburg1982–4 týdenní kurz
Brno1991–1994-Kurs fur Multiplikatorinnen
Vídeň 1994-týdenní kurz
Hollabrunn 1994-týdenní kurz
Prien 1995– 4 týdenní kurz ukončený zkouškou Zentrale Mittelstufenprufung
Hamburk 1999–14denní kurz
  • celá řada kurzů a seminářů jako účastník i školitel

Moje vzdělání

Pedagogická fakulta
obor ruský jazyk, německý jazyk

Semináře a konference

Mám spoustu osvědčení o absolvování seminářů, kurzů a konferencí).
V rámci dalšího vzdělávání jsem školila učitele i neučitele v celé řadě kurzů.

Moje zahraniční zkušenosti

V Rusku jsem byla třikrát-v Moskvě na týdenním a v Petrohradě dvakrát na měsíčním studijním pobytu. Ke studiu patřila návštěva mnoha měst, podrobně jsme se seznamovali s reáliemi. Měli jsme dostatek času i k individuálním cestám, prohlídkám Petrohradu, Moskvy a okolí, návštěvám v rodinách, k poznávání každodenního života. ** Každodení pobyt nejen ve škole, ale především s ruskými kamarády byl neocenitelným přínosem pro konverzaci.
Německu jsem byla několikrát.
Nejdelší pobyt byl 6týdenní pobyt v Brandenburgu a 14denní pobyt ve Wertheimu a 14denní pobyt se skládáním jazykové zkoušky v Prienu, dále pak to byly zájezdy, pořádané školou. Náročná práce a příprava na semináře byla také velmi podnětná. Samozřejmě i individuální cesty, návštěvy divadel, filmů a následných diskuzí, konverzace se studenty z nejrůznějších zemí světa pomáhaly při rozvíjení konverzačních schopností.
Kurz v Hamburku (14 dní)s poz­náváním severu Německa, s osobitými problémy a názory především v interkulturní oblasti
byl také velmi zajímavý.
Vídeň
kromě týdenního kurzu jsem navštěvovala téměř každý rok se svými žáky. Poznávali jsme historii, současnost, formou různých soutěží prověřovali znalosti. Při kurzech seznamování se školou a reálným životem a historií města, práce zaměřené na konverzaci s „Vídeňáky
 .

Můj největší překladatelský úspěch

Překlady osobních dokumentů téměř „na počkání“.
Kladné hodnocení „rychlé a skvělé práce“ klienty.
.

Jaroslava Kozárová, Nedvědice - Mgr. Jaroslava Kozárová Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Mgr. Jaroslava Kozárová

Smrček 2, Nedvědice

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: