Jaroslava Kozárová Překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Příjem a zpracování zakázek

Příjem a průběh překladatelských zakázek

Při dodání je dohodnut termín pro dokončení zakázky, cena, forma, způsob předání a fakturace. V případě nejasností v textu kontaktuji zákazníka, aby byla zajištěna přesnost překladu.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Zakázky přijímám telefonicky, e-mailem nebo i osobně.
Po dohodnutí podmínek, tj. doby, ceny, případně formy, zadaný text přeložím a odešlu zákazníkovi e-mailem i s oskenovanou fakturou, kterou v případě potřeby pošlu poštou. Případné nejasnosti řeším se zákazníkem během překladu.
Ověřované překlady si zákazník vyzvedne osobně, nebo je pošlu doporučeně poštou. Zákazník dodá originál nebo ověřenou kopii, po dohodě mohu ověřenou kopii zajistit i sama.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Dokumenty, určené k okamžitému překladu, připravit v elektronické podobě.

U dokumentů určených k ověření:

  • při osobním předávání

připravit ke spojení překladu šňůrkou buď originál, nebo kopii originálu, ověřenou např. na matrice nebo na poště.
U osobních dokumentů jako např. u rodného listu je někdy třeba na ověřenou kopii připojit i apostilu – ověření podpisu a razítka – předem se informovat na krajském úřadě – některé státy vyžadují

  • při posílání poštou

poslat naskenovaný dokument elektronickou poštou a současně poslat poštou i originál, většinou ale ověřenou kopii originálu. Zpět k zadavateli se vrátí ověřený dokument obvykle do tří dnů

Rozmyslet si, co je výhodnější:

  • poslat jeden den dokumenty poštou a třetí den je mít doma zpět

nebo

  • po zaslání dokumentu elektronicky si dohodnout termín pro osobní převzetí a počkat asi půl hodiny u překladatele na spojení dokumentu s překladem a ověření.
Jaroslava Kozárová, Nedvědice - Mgr. Jaroslava Kozárová Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Mgr. Jaroslava Kozárová

Smrček 2, Nedvědice

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: