Ing. Šárka Chorovská Soudní překladatelka a tlumočnice

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Čeština •  Italština •  Polština •  Ruština •  Španělština

Co nejvíce překládám

Rozhodnutí soudu • Pojišťovací dokumentace • Smlouvy • Znalecké posudky • Diplomy a osvědčení • Obchodní korespondence • Manuály, příručky, návody • Oddací listy

Obory a odbornosti

Obchod • Cestovní ruch • Jazykověda • Internet • Stavebnictví • Bankovnictví • Doprava, logistika • Daně

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

Věnuji se překladatelství již dlouhou dobu, dovedu se přizpůsobit různým typům písemného projevu a snažím se dokonalý překlad daného textu, odpovídající co nejvíce originálu, ale přizpůsobený podmínkám cílového jazyka. V případě pochybností konzultuji rodilého mluvčího a obohacuji tak neustále své překladatelské zkušenosti. V kombinaci italština – čeština poskytuji i soudní překlady (překlady s razítkem).

Související služby

  • Expresní překlad  –

    V případě potřeby mohu přeložit text okamžitě, pokud se jedná o krátký text maximálně 1 NS. V případě delšího textu je možno se vždy domluvit řádově v hodinách, kdy bude text přeložen a řádně zkontrolován tak, aby byla zaručena bezchybnost a kvalita překladu.

  • Překlady se soudním ověřením  –

    V případě soudního ověření dokladu je třeba doručit originál a po provedení práce odešlu ihned originál s ověřeným překladem žadateli. Soudní překlady poskytuji pouze pro italštinu.

  • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím

Používám CAT nástroje

  • SDL Trados Studio  –

    Používám Trados Studio, verze 2014, absolvovala jsem dva kurzy ke zdokonalení využívání programu, databází, glosářů. Považuji jej za velmi účinné zdokonalení práce při zabezpečení identity cílového textu vzhledem k originálu.

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
CZE - IT, ESP - obecný překlad 1 NS  300 Kč
CZE - IT, ESP - odborný překlad 1 NS  400 Kč
ESP, IT - CZE - obecný překlad 1 NS  250 Kč
ESP, IT - CZE - odborný překlad 1 NS  350 Kč

Poznámka

1 NS = 1800 úhozů.
Každá zakázka je jiná. Záleží na typu překladu, míře námahy, znalostí, případně pomůcek, kterých je zapotřebí k jeho vypracování, na požadované době vyhotovení, způsobu předání zakázky, tudíž ceny jsou pouze orientační. Zatím se mi stalo opravdu výjimečně, že jsme se se k klientem nedohodli.

Ing. Šárka Chorovská, Ostrava - Ing. Šárka Chorovská

Ing. Šárka Chorovská

Zahradní 1696/5, Moravská Ostrava a Přívoz

Důležité oznámení

Soudní překlady poskytuji pouze pro italštinu.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: