Studený Petr JUDr., soudní překladatel a tlumočník jazyka německého Soudní překladatel a tlumočník

Zkalkulovat cenu služeb

Tlumočnické služby

Jazyky, které tlumočím

Čeština •  Němčina

Nejčastěji tlumočené situace

  • Jednání na úřadech •  Soudní řízení

Tlumočnické služby

Jakožto soudní tlumočník jazyka německého poskytuji tlumočnické služby při jednáních na úřadech, soudech, u notářů, na matrikách. Za více než dvacet let jsem tlumočil na stovkách jednání zejména u soudů (na základě ustanovení k příslušnému sporu) a notářských kanceláří (valné hromady, notářské zápisy, dědická řízení).

Konsekutivní (následné) tlumočení

Při úředních jednáních je kladen velký důraz na přesnost překladu. Při tlumočení se proto tlumočí kratší úseky ústního projevu. V případě tlumočení u složitějších jednání preferuji zaslání písemných podkladů.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočník od roku 1991.
Soudní tlumočení na soudech, notářstvích, matrikách a při jiných úředních jednání.

Doprovodné (informativní) tlumočení

Ceník tlumočení
položka komentář             cena
hodina tlumočení  750 Kč vč. DPH
půlden tlumočení  3000 Kč vč. DPH

Poznámka

Při stanovení ceny za tlumočení přihlížím k délce a obtížnosti tlumočení, době potřebné na cestu, popř. dalším vzniklým nákladům. Cenu za tlumočení stanovuji v každém jednotlivém případě dohodou předem.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: