Studený Petr JUDr., soudní překladatel a tlumočník jazyka německého Soudní překladatel a tlumočník

Zkalkulovat cenu služeb

Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
ověřený překlad z češtiny do němčiny  350,- Kč
ověřený překlad z němčiny do češtiny  350,- Kč
překlad z češtiny do němčiny  350,- Kč
překlad z němčiny do češtiny  350,- Kč

Poznámka

Ceník služeb má být co nejjednodušší, a proto má jen jednu sazbu 350,- Kč za 1 normostranu cílového textu bez ohledu na to, zda překládám z českého do cizího jazyka nebo obráceně.

Ceník tlumočnických služeb
položka komentář             cena
hodina tlumočení  750 Kč vč. DPH
půlden tlumočení  3000 Kč vč. DPH

Poznámka

Při stanovení ceny za tlumočení přihlížím k délce a obtížnosti tlumočení, době potřebné na cestu, popř. dalším vzniklým nákladům. Cenu za tlumočení stanovuji v každém jednotlivém případě dohodou předem.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: