Studený Petr JUDr., soudní překladatel a tlumočník jazyka německého Soudní překladatel a tlumočník

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Čeština •  Němčina

Co nejvíce překládám

Notářské listiny • Diplomy a osvědčení • Audity • Projekty a projektové dokumentace • Osvědčení • Oddací listy • Daňová přiznání • Protokoly

 • Právní dokumenty Notářské listiny •  Osvědčení •  Protokoly •  Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Vyjádření •  Výpisy z rejstříků •  Žaloby •  Znalecké posudky •  Zplnomocnění
 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Úmrtní listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Audity •  Daňová přiznání
 • Technické dokumenty Projekty a projektové dokumentace

Obory a odbornosti

Bankovnictví • Doprava, logistika • Daně • Investiční fondy • Obchod • Právo • Účetnictví • Finančnictví

 • Ekonomika, řízení, právo Bankovnictví •  Daně •  Finančnictví •  Investiční fondy •  Lidské zdroje a personalistika •  Management a řízení •  Marketing •  Obchod •  Pojišťovnictví •  Právo •  Účetnictví
 • Služby Cestovní ruch •  Doprava, logistika •  Gastronomie, pohostinství
 • Průmyslová odvětví Architektura •  Automobilový průmysl •  Chemický průmysl
 • Specifická témata Kultura •  Reality •  Sport
 • Stát a administrativa Problematika EU •  Státní správa a samospráva

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

Každoročně stovky překladů všeho druhu pro fyzické a právnické osoby, reference: Bayer, s.r.o.; Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Havel, Holásek a Partners s.r.o.; IB Grant Thornton Consulting, s.r.o.; Městský soud v Praze, Obvodní soud pro Prahu 3, Obvodní soud pro Prahu 10, Metrans a.s.; TaylorWessing e/n/w/c advokáti v.o.s., Ueltzhöffer Klett Jakubec a Partneři, advokátní kancelář; Weinhold Legal v.o.s.

Pro firmy:

 • zakladatelské listiny, stanovy, společenské smlouvy, zřizovací listiny
 • plné moci, pracovní smlouvy, nájemní smlouvy, úvěrové smlouvy, bankovní garance, smlouvy o převodu obchodního podílu
 • znalecké posudky
 • due diligence, studie proveditelnosti
 • notářské zápisy, výpisy z obchodního rejstříku a z katastru nemovitostí
 • všechny typy právních stanovisek a analýz, rozsudky
 • důkazní materiál ve sporech
 • obchodní korespondence, faktury apod.
 • normy, zákony a úřední nařízení všeho druhu

Pro jednotlivce:

 • osobní doklady (rodné a křestní listy, oddací listy, úmrtní listy)
 • vysvědčení ze všech druhů škol, maturitní vysvědčení, vysokoškolské diplomy, certifikace, osvědčení
 • řidičské průkazy, různá oprávnění, vysvědčení o absolvování kurzů, pojistky, výpisy z trestního rejstříku, bankovní výpisy
 • plné moci, policejní protokoly, podpisové vzory
 • všechny druhy smluv (nájemní, o obstarání věci, o dílo apod.)
 • závěti, notářské zápisy, rozsudky o rozvodu, všechna podání k soudu

Související služby

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  Dokument k překladu lze zaslat e-mailem, poštou nebo předat osobně na adrese mé kanceláře. Předání hotového překladu lze provést e-mailem, v případě úředního překladu lze překlad předat osobně nebo zaslat poštou. Úhrada převodem nebo v hotovosti vždy po dokončení, předání nebo zaslání hotového překladu.

 • Zajištění tisku ve více kusech  –

  Vyhotovené překlady se tisknou běžně na černobílé laserové tiskárně. Je-li předloha barevná nebo v graficky náročné úpravě, lze tisk provést na barevné laserové tiskárně.

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  V případě potřeby mohu zajistit korekturu rodilým mluvčím, dlouholetým kolegou, který se specializuje na překlady do německého jazyka.

 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem  –

  Slohové korektury zajišťuji sám, při překladu literárních textů do německého jazyka spolupracuji při korektuře s rodilým mluvčím.

 • Překlady se soudním ověřením  –

  Překlady se soudním ověřením přijímám a předávám osobně, doporučenou poštou popř. předem naskenované e-mailem

 • Notářské ověření kopie  –

  Při provádění úředních překladů mohu zajistit i notářské ověření kopií s originály ve lhůtě cca do 1 dne

 • Grafické zpracování překladu (DTP)  –

  Přijímám všechny běžné formáty a umím zpracovat i graficky náročné texty (manuály, servisní knížky apod.)

 • Expresní překlad  –

  expresní přirážky účtuji výjimečně a pouze po předchozí dohodě

 • Přepis a překlad z audio/video médiií
 • Vyšší ověření (superlegalizace, apostila)
Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
ověřený překlad z češtiny do němčiny  350,- Kč
ověřený překlad z němčiny do češtiny  350,- Kč
překlad z češtiny do němčiny  350,- Kč
překlad z němčiny do češtiny  350,- Kč

Poznámka

Ceník služeb má být co nejjednodušší, a proto má jen jednu sazbu 350,- Kč za 1 normostranu cílového textu bez ohledu na to, zda překládám z českého do cizího jazyka nebo obráceně.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: