Studený Petr JUDr., soudní překladatel a tlumočník jazyka německého Soudní překladatel a tlumočník

Zkalkulovat cenu služeb

Proč si vybrat nás

3 důvody proč si vybrat mě

  1. soudní tlumočník jazyka
    německého, 23 let praxe

  2. právnické vzdělání a praxe

  3. individuální přístup k zakázkám
    i klientům

3 výhody, které nabízím

  1. spolehlivost, důvěryhodnost, kvalita

  2. rychlost a preciznost

  3. přiměřené ceny

A navíc…

Specializuji se na překlady v oblasti práva
a moje právnické vzdělání mi tuto práci
výrazně usnadňuje.

Můj hlavní přínos pro vás

individuální přístup k zakázkám i klientům, vždy se maximálně snažím vyjít vstříc potřebám klientů a najít optimální řešení po odborné i časové stránce
krátké termíny dodání: 90 % překladů provádím do dalšího pracovního dne, v případě akutní potřeby lze překlad dokumentu provést v den zadání
výhodná poloha: moje kancelář se nachází v centru v Praze 2, Ječná ulice č. 29, jsem tudíž snadno dostupný z metra C stanice I. P. Pavlova, z metra B stanice Karlovo náměstí nebo z metra A Náměstí Míru/Muzeum/Můstek
příznivé ceny: moje ceny se obecně pohybují pod úrovní cen překladatelských agentur, neboť není účtována žádná agenturní provize
důvěrnost: překlady provádím osobně a bez zapojení jakýchkoliv dalších osob, je tedy zaručena stoprocentní důvěrnost při vyhotovení překladů svěřených dokumentů
mnohaleté profesionální zkušenosti: praxe více než 20 let jako soudní tlumočník a překladatel německého jazyka

Co umím opravdu nejlépe

Právnické a ekonomické překlady z/do německého jazyka, úřední ověřené překlady z/do německého jazyka, tlumočení.

Pro firmy:
◾zakladatelské listiny, stanovy, společenské smlouvy, zřizovací listiny
◾plné moci, pracovní smlouvy, nájemní smlouvy, úvěrové smlouvy, bankovní garance, smlouvy o převodu obchodního podílu
◾znalecké posudky
◾due diligence, studie proveditelnosti
◾smlouvy o převodu obchodního podílu apod.
◾notářské zápisy, výpisy z obchodního rejstříku a z katastru nemovitostí
◾všechny typy právních stanovisek a analýz, rozsudky, důkazní materiál ve sporech
◾obchodní korespondence, faktury apod.
◾normy, zákony a úřední nařízení všeho druhu

Pro jednotlivce:
◾osobní doklady (rodné a křestní listy, oddací listy, úmrtní listy)
◾vysvědčení ze všech druhů škol, maturitní vysvědčení, vysokoškolské diplomy, certifikace, osvědčení
◾řidičské průkazy, různá oprávnění, vysvědčení o absolvování kurzů, pojistky, výpisy
z trestního rejstříku, bankovní výpisy
◾plné moci, policejní protokoly, podpisové vzory
◾závěti, notářské zápisy, rozsudky o rozvodu, všechna podání k soudu
◾všechny druhy smluv (nájemní, o obstarání věci, o dílo apod.)

Tlumočení:
◾notářské zápisy, valné hromady
◾soudní jednání
◾jednání na úřadech všeho druhu
◾dědická řízení apod.

Moje tradice, historie a zkušenosti

Zajímavé zakázky

Lstivá Stéla, námět Franz Fekkette, text Radomil Uhlíř, překlad povídky do němčiny (2015)

Armin Frei, Reflexní škoda v právu na náhradu škody (teoretická právně srovnávací studie), překlad do češtiny (2014)

Spolupráce na elektronickém slovníku Millennium s firmou Commercial Service K + K, s.r.o., příspěvek cca. 50000 odborných hesel do česko-německé a německo-české jazykové verze databáze (2013)

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel & Holásek překlady zakládacích dokumentů a pravidelných výročních zpráv pro investiční fondy Julius Baer a C-Quadrat (2005 až 2009, resp. 2008)

Kompletní překlad trestního spisu do německého jazyka v rozsahu 3500 stran pro Obvodní soud pro Prahu 3 za účelem postoupení spisu k řízení ve Spolkové republice Německo (2006)

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Gaedertz Vieregge Quack Kreile mnohaletá praxe při překladech evropské legislativy v procesu harmonizace českého a evropského práva (1995 až 2001)

Ticho – překlad vybraných textů ze sborníku Johna Cage vydaného pod názvem Silence, z angličtiny s přihlédnutím k německému překladu Ernsta Jandla (1997)

Překlad původní rozhlasové hry Dům na stráni Wolfganga Altendorfa pro Český rozhlas, stanici Vltava (1996)

Curriculum vitae

Narozen v roce 1965 v Brně. Po absolvování studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsem byl čtyři roky zaměstnán na právním oddělení v podniku zahraničního obchodu. Od 1. ledna 1991 jsem začal pracovat jako překladatel a tlumočník jazyka německého. V prosinci 1991 jmenován soudním tlumočníkem jazyka německého, samostatná praxe od ledna 1992. Spolupráce s předními českými i zahraničními advokátními kancelářemi, bankami a společnostmi z německy mluvících zemí.

Studený Petr JUDr., soudní překladatel a tlumočník jazyka německého, Praha - JUDr. Petr Studený Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Sídlo JUDr. Petr Studený

Ječná 516/28, Praha 2

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: